Tweelingen september 2015

03tweeling-n(76).jpg

Tweelingen september 2015

Algemeen
September 2015 is een bewogen maand van veranderingen, Tweelingen. Maar liefst twee Verduisteringen en jouw planeet Mercurius gaat retrograde. Saturnus betreedt op 19 september 2015 wederom je Huis van Relaties. Vooral in de tweede helft van september 2015 kun je het gevoel hebben alsof je de weg kwijt bent. Als het stof van de Verduisteringen is nedergedaald ontstaat helderheid waar je eerder in het duister tastte om belangrijke beslissingen te kunnen nemen.

Liefde en Relaties
De Totale Maansverduistering van 28 september 2015 valt in jouw Huis van vriendschappen, groepen en organisaties. De komende 6 maanden is een sociale periode van feesten en samenkomst om nieuwe vrienden te maken en nieuwe verbindingen te leggen, een tijd van vriendschappen en deelname in een vereniging. Iedere Verduistering geeft verandering. In het leven van je vrienden vinden diepgaande veranderingen plaats. Deze Maansverduistering stelt vriendschappen op de proef. Als er al sprake van was ruzie of frictie kan dit het einde betekenen van een vriendschap of het losmaken van een groep waar je deel van uitmaakt. Hechte vriendschappen zullen overleven en zelfs sterker worden. Het kaf wordt van het koren gescheiden.

Familie en Huis
De gedeeltelijke Zonsverduistering van 13 september 2015 valt in jouw Huis van Familie en Huis. In de komende zes maanden staat er een (meer of min gedwongen) verhuizing, verbouwing of verandering van woonsituatie in de sterren. Maar het is ook goed mogelijk dat de geboorte van een kind in het komende halfjaar je leven totaal verandert! Venus in Leeuw is op 6 september 2015 weer direct. Met deze gebeurtenis komt de communicatie op gang en ligt een reisje in het verschiet! Op 26 september 2015 betreedt Mars jouw Huis van Familie en Huis. De komende zeven weken staan in het teken van verbouwingen, verandering en reparaties op en om het huis. Minder goed nieuws is dat er door Mars meer spanningen ontstaan op en om het huis.

Carrière
De Zonsverduistering van 13 september 2015 brengt drastische veranderingen in de buurt waar je woont. Er is sprake van oponthoud en vertraging bijvoorbeeld doordat wegen worden afgesloten, geblokkeerd of opgebroken worden of dat er wordt gebouwd in jouw buurt. Hou daar dus rekening mee als je op tijd op je werk wilt verschijnen! Computers en hightech apparatuur krijgen het tijdens de Zonsverduistering zwaar voor de kiezen, dus zorg voor een goede beveiliging en back-up van je bestanden.
September 2015 is de maand om te netwerken en nieuwe verbindingen te leggen om professionele redenen. Samenwerking zal door de reis van Saturnus in het Huis van Relaties in de komende twee en een half jaar de sleutel zijn tot zakelijk succes.

Financiën
De Maansverduistering van 28 september 2015 is van invloed op jouw financiële omstandigheden. Veranderingen zijn niet altijd even aangenaam, maar uiteindelijk komt alles weer in orde.

Gezondheid
In de eerste drie weken van september 2015 zijn je gezondheid en energiepeil wat minder. Zorg ervoor dat je voldoende rust krijgt in deze hectische periode.

Advies
Zorg dat je tijdens en in de weken na de Zonsverduistering van 13 september 2015 op tijd van huis vertrekt, want je krijgt met oponthoud te maken.