September 2015

September 2015

In deze bijzonder warme en intense maand waarin de Herfst begint, Venus weer direct gaat en Mercurius retrograde gaat, Mars het teken Maagd betreedt en maar liefst twee Verduisteringen plaatsvinden, neemt Saturnus definitief afscheid van Schorpioen. Saturnus zal tot 20 december 2017 door het vurige rijk van Boogschutter reizen, een belangrijke overstap op zowel individueel als collectief niveau.

Het is dertig jaar geleden dat Saturnus door Boogschutter reisde. In die periode begon de opmars van het informatica tijdperk dat de mensheid vanaf die periode zowel verbonden als verdeeld heeft. De periode is aangebroken om de waarheden onder ogen te zien die in de afgelopen drie jaar aan de oppervlakte gekomen zijn tijdens de reis van Saturnus door Schorpioen. In de komende periode krijgen we wijze lessen en openbaringen van onze bovenmeester Saturnus. Lessen die ons confronteren met onze beperkingen en angsten. Angst voor teveel of te weinig, overvloed of schaarste, angst voor het onbekende, angst voor de toekomst. Maar er komen ook openbaringen en lessen die te maken hebben met spirituele overtuigingen, dogmatisme, wijsheid, diepgang en het betrachten van geduld. Leven vanuit realisme. Vooral voor degenen die geboren zijn in de jaren ’50 en ’60 krijgen de kans om te groeien, de dingen anders te doen en hun leven een andere wending te geven door te reizen, te studeren en zich spiritueel te ontwikkelen.

Op 1 september 2015 smelten Venus en Mars samen op 14º in het vurige Leeuw in een hartstochtelijke omhelzing, net zoals eind februari 2015 in het vuurteken Ram.
Lees verder bij NIEUWS.

Op 5 september 2015 gaat Venus in Leeuw weer op 14º direct na een retrogradeslaap van zes weken. Na een periode van heroverweging, reflectie en herziening van relaties, waarden, persoonlijke waarden en eigenwaarde, passies en verlangens, komt een periode van expressieve en naar buiten gerichte energie. Tijd voor actie! Na deze retrogradeperiode van de planeet van Liefde en Schoonheid weten we waar we staan, wat werkelijke waarde voor je betekent, waar je creativiteit en zelfexpressie moet worden gevoed, waar je van houdt, van wie je houdt, wat we aan elkaar hebben en wat je aan jezelf hebt. Wanneer Venus volgende maand het aarde teken Maagd betreedt, verschuift de focus naar het helpen van anderen met het innerlijk geschenk dat we hebben mogen ontvangen.

De intrede van Saturnus, de planeet van Karma in Boogschutter op 19 september 2015 valt tussen een gedeeltelijke Zonsverduistering in Maagd op 13 september 2015 en een Super Maansverduistering in Ram op 28 september 2015. Dit maakt september 2015 een zeer invloedrijke maand waarin ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden en vooraanstaande personen komen te overlijden.

De Zonsverduistering in Maagd van 13 september 2015 wijst op de oer-energieën die door ons heen stromen en de noodzaak om deze niet te onderdrukken of te voorkomen, maar om er gebruik te maken en toe te passen met wijsheid en bedachtzaamheid. Het erkennen van deze energieën geeft ons de kracht om te accepteren wie we zijn, kwetsbaar en krachtig, zelfverzekerd en terdege bewust van onze eigen nietigheid in dit uitgestrekte universum dat we thuis noemen.

Gedurende de hele maand september 2015 staan Jupiter in Maagd en Neptunus in Vissen tegenover elkaar. Ook al versterkt deze oppositie idealisme, dromen, mededogen, financiële en spirituele vrijgevigheid en het spiritueel bewustzijn dat alle leven met elkaar verbonden is, deze moeilijke en desoriënteerde oppositie veroorzaakt het gevoel alsof we geen grip op ons leven hebben of het gevoel te worden gedwarsboomd. Met deze oppositie is het alsof we alle kanten opgetrokken worden. Het zal moeilijk zijn om te onderscheiden wat echt en wat illusie is, zoals mensen of situaties die op het eerste oog betrouwbaar lijken, maar door misleiding en hebzucht ons vertrouwen niet verdienen. Plannen lopen door misverstanden in het honderd. We raken het overzicht kwijt. Oneerlijkheid en verraad kan onze groei blokkeren. Deze oppositie leidt er toe dat mensen meer op zichzelf zijn aangewezen, hun eigen weg volgen en minder afhankelijk willen zijn van opgelegde regeltjes en religieus dogma. De zwarte markt kan tijdens deze periode floreren en valse beloften worden gedaan om politieke stemmen te winnen. We moeten extra voorzichtig zijn met het nemen van risico's dit najaar, vooral als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dit doorgaans het geval. De hele maand september, maar vooral op 17 september 2015 moeten we met beide benen op de grond blijven staan en ons gezond verstand gebruiken, want naast een aspect van mededogen, waardigheid en altruïstisch gedrag bestaat helaas ook het gevaar van misleiding. Op deze datum staan Jupiter en Neptunus exact tegenover elkaar, maar ook Mercurius begint aan zijn retrogradeperiode.

Van 17 september tot 8 oktober 2015 gaat Mercurius in Weegschaal voor de derde en laatste keer in 2015 retrograde. Tijdens deze retrogradeperiode van Mercurius kunnen er communicatieproblemen optreden in de onderlinge relaties ongeacht of deze van zakelijke of van persoonlijke aard zijn. Een periode waarin we in de gelegenheid worden gesteld om via de diplomatieke weg verstoorde relaties te helen. Lees verder bij NIEUWS. Op het moment dat Mercurius retrograde gaat op 17 september 2015 staat deze vierkant op Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. In de tweede helft van september 2015 kan daardoor een wereldschokkende gebeurtenis plaatsvinden en of deze nu van hogerhand gemanipuleerd wordt of niet, het is in ieder geval een gebeurtenis die gezien mag worden als een wake-up call.

De oppositie van Jupiter in Maagd en Neptunus in Vissen brengt verschillende religieuze filosofische en religieuze kwesties en wetgeving aan de orde, zoals het homohuwelijk, abortuswetgeving als het verbod op dragen van gezichtsbedekkende kleding. Vijf jaar geleden reisde Jupiter door Vissen. Initiatieven die toen vanuit idealisme werden geboren krijgen nu kans van slagen, maar het is ook mogelijk dat de initiatieven van toen de luchtkastelen van nu blijken te zijn.
 De intrede van Saturnus in Boogschutter vanaf 19 september 2015 onderstreept de spirituele en religieuze ondertoon van de oppositie Jupiter en Neptunus. De wijze oude Saturnus zal tot eind december 2017 in Boogschutter blijven. Tijdens deze periode zal er een grote herstructurering komen of veranderingen worden doorgevoerd binnen de Kerk en worden religieuze stromingen, geloofsvormen of andere heilige huisjes op de korrel genomen.
Saturnus in Boogschutter laat ons zien dat niet alles goud is wat er blinkt.

Zoals gezegd vindt er op 13 september 2015 een gedeeltelijke Zonsverduistering plaats op 20º in het aardse Maagd. Tijdens deze Verduistering staat Jupiter in Maagd tegenover Neptunus in Vissen en de Genezer Cheiron. Door Cheiron komt het thema ‘meedoen’ aan de orde. Velen mensen worden uitgesloten en bekritiseerd omdat ze ‘anders’ zijn of ‘anders’ durven te zijn. De aanhoudende stroom van Noord-Afrikaanse, Syrische en Afghaanse vluchtelingen naar Europa wordt steeds groter te worden en dreigt uit de hand te lopen. Het grootste probleem is echter dat vluchtelingen die uit wanhoop alle schepen achter zich hebben verbrand, niet als mens worden zien, maar alleen als probleem. De harmonieuze verbinding met Pluto laat zien dat er maatschappelijke veranderingen op komst zijn waarbij voor iedereen plaats zal zijn en het besef groeit dat we mogen delen met en van elkaar.
Door de invloed van Mercurius komt de macht van de media en het thema privacy op het internet aan de orde, evenals afluisterpraktijken en klokkenluiders. Door de Zonsverduistering in Maagd komen thema’s als milieuproblematiek, landbouw, klimaatverandering en de verstrekkende gevolgen hiervan als droogte en overstromingen, genetisch gemanipuleerde gewassen, Monsanto, natuurlijke energiebronnen en natuurlijke geneeswijzen op de maatschappelijke agenda. In de periode na deze Zonsverduistering kunnen er problemen optreden met de voedselvoorziening in de wereld en kan het werkloosheidscijfer stijgen.

Met de verschuiving van de Zon naar Weegschaal, het teken van evenwicht en balans, begint op 23 september 2015 de eerste dag van de Herfst op ons noordelijk Halfrond en de eerste dag van de Lente voor het zuidelijk Halfrond. De Zon staat recht op de evenaar waardoor dag en nacht overal in de wereld even lang zijn. De Herfst-equinox staat in het teken van Relaties. Met deze verschuiving naar Weegschaal wenden we ons meer tot de ander voor samenwerking en samenzijn. De Zon vraagt ons hoe relaties ons leven beïnvloeden. Neem de tijd om voor jezelf na te gaan wat relaties voor je betekenen, zowel privé als in de wereld om je heen.
Met de intrede van de Zon op 23 september 2015 in Weegschaal, het teken van evenwicht en balans, is de Zomer definitief voorbij.
Lees verder bij NIEUWS.
Op 25 september 2015 ontwaakt Pluto in Steenbok uit zijn lange retrogradeperiode van ruim vijf maanden. Deze retrogradperiode begon op 17 april 2015. Pluto herrijst als een ware Phoenix om een nieuwe start te maken.
Mars is de medeheerser van Pluto. Mars verlaat het vurige rijk van Leeuw en betreedt op 26 september 2015 het aardse rijk van Maagd. Vrijwel direct na aankomst in Maagd vormt Mars een heftig T-Vierkant met Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen. Dit T-Vierkant houdt aan tot 11 oktober 2015 aan en wil ons duidelijk maken dat dromen geen dromen moeten blijven, maar werkelijkheid kunnen worden. Niets is onmogelijk, want het allergrootste succes begint met een droom!

Tussen 19 en 27 september glimlacht Venus verleidelijk naar Uranus in Ram. In de laatste helft van september 2015 sluiten deze twee een hartstochtelijk verbond dat garant staat voor creatieve inspiratie en inventiviteit. Met deze speciale Driehoek ontstaan nieuwe waardevolle relaties in de meest onverwachte situaties!

Maar het is een moment van stilte voor de storm.

De Tetrade van vier opeenvolgende Maansverduisteringen (zie het Nieuwsbericht van 24 maart 2015) wordt op 28 september afgesloten met een vierde totale Super Maansverduistering. Deze Totale Maansverduistering is de laatste op rij in deze astrologische krachtperiode en staat op 4º Ram staat tegenover Mercurius in Weegschaal en naast de Zuidknoop in Ram. De Zuidknoop staat voor ons collectieve verleden en gedragingen, alles wat ooit geweest is. Door deze stand worden we geconfronteerd met werkeloosheid, ineenstorting van het monetaire stelsel, slechte arbeidsomstandigheden, industriële vervuiling en corruptie. Een gevoel van machteloosheid, maar tegelijkertijd ook bewustwording. Bewustwording van wat er op de elitaire agenda staat en wat achter de schermen gebeurt op het grote wereldtoneel. Het publieke wantrouwen tegen de gevestigde orde en corrupte politieke machtsstructuur zal worden aangewakkerd. Mars hoort bij Ram en deze staat met deze Maansverduistering vierkant op Saturnus en opposiet Neptunus. Al met al wordt een gevoel van onvermogen omgezet in opstand tegen het systeem en staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. De macht van het woord wordt daarbij niet geschuwd! Al met al zal deze heftige Maansverduistering leiden tot duidelijkheid en helderheid in onderhandelingen, maar ook in bestaande conflictsituaties.

Ik wens iedereen een enerverende maand september!