Schorpioen oktober 2015

08-schorpion.jpg

Schorpioen oktober 2015

Algemeen

Oktober 2015 is een goede maand om jezelf van je beste kant te laten zien en vorm te geven aan je ambitie en verlangens. Een nieuwe vriendschap kan veel voor je gaan betekenen.

Liefde en Relaties
Jouw planeet van de Liefde is Venus. Venus heeft vanaf 6 juni 2015 door Leeuw gereisd en daarmee door jouw Huis van Carrière. Je voelde je aangetrokken tot personen met macht en prestige. In deze periode was er misschien een liefdesaffaire op het werk. Liefde was voor jou een stapje vooruit op de carrièreladder. Vanaf 9 oktober 2015 is Venus in Maagd. Liefdeskansen liggen vanaf dan bij groepen op organisaties en bijvoorbeeld internet, SMS en Skype. Vrienden kunnen de rol van koppelaar spelen. De hartstocht van Venus wordt afgeblust in Maagd. Tot 8 november 2015 is liefde mentaal gericht, analytisch, veeleisend, kritisch en oordelend. Venus is de perfectionist. In de laatste week van oktober 2015 is er een spannend afspraakje, maar nogmaals: Wees niet te kritisch en verwacht niet te veel.
De Volle Maan van 27 oktober 2015 valt in jouw Huis van Relaties. In de komende twee weken ligt de focus op de relatie op zakelijk gebied en liefdesgebied. Je ontmoet iemand die veel voor jouw leven gaat betekenen. Jouw partner biedt je zakelijke of financiële ondersteuning of opent sociale deuren voor je. De tijd van samenwerking met de partner is aangebroken om maatschappelijk en sociaal gezien stappen te gaan maken.

Familie en Huis
Zorg ervoor dat ouders en oudere personen in je familie met rust en zorg worden omringd in de eerste week van oktober 2015. Toon wat meer geduld als alles niet zo gaat zoals je het zou wensen. Vanaf de tweede week van oktober 2015 komt er door Venus in Maagd meer ontspanning. De oorzaak wordt gevonden van problemen in de familie en er wordt een oplossing gevonden. De nadruk komt te liggen op samenwerking.

Carrière
Sinds juli 2015 ligt voor de Schorpioen de nadruk op onafhankelijkheid en innerlijke kracht en dat wordt steeds sterker. Op Neptunus en Uranus na staan alle planeten aan de linkerkant van de horoscoop! Pluto heerst over Schorpioen en is zodoende jouw belangrijkste planeet. Pluto was van 17 april 2015 retrograde en ging eind september weer direct. Het probleem lag in het feit dat je veranderingen wilde in je leven, maar er was niet voldoende duidelijkheid wat er precies veranderd moest worden. Nu Pluto weer direct is, zijn je doelen duidelijk. Je weet wat je te doen staat. Nu sta jij aan het roer en het universum is je schip. De beste carrièrekansen liggen vanaf de tweede helft oktober 2015.

Financiën
Oktober 2015 is een financieel stabiele maand. Het geld komt echter niet uit de lucht vallen, je moet er hard voor werken. Vanaf 10 oktober 2015 is er een toename van werk. Er worden meer taken naar je toegeschoven. Nieuwe projecten stellen je in de gelegenheid om meer geld te generen.

Gezondheid
Oktober 2015 is een gunstige maand voor je gezondheid. Een nieuwe vriendschap brengt je levensgeluk en ondersteuning. Deze maand kun je te maken krijgen met verminderd zicht of problemen met je ogen. Misschien ga je deze maand een bril aanschaffen.

Advies
Met Venus in Maagd komt er vanaf 9 oktober 2015 duidelijkheid in liefdesaangelegenheden waar je eerder in het duister tastte. Het is de hoogste tijd om je te ontdoen van alles wat belastend is in je leven. Grote schoonmaak houden in je leven kan zo bevrijdend zijn. De beste tijd om hier mee te beginnen is vanaf 9 oktober, wanneer Venus het teken Maagd betreedt.