November 2015

November 2015


Nu het jaar 2015 op zijn eind gaat lopen zien we de gevolgen van de serie exacte Uranus-Pluto vierkanten die in het teken stonden van omverwerping van de Oude Wereld en vorming van de Nieuwe Wereld.
In deze nasleep worden we deze maand geconfronteerd met het Vierkant tussen Saturnus en Neptunus, dat de laatste fase van een 36-jarige cyclus laat zien die in 1989 begon.
Dit aspect zal ook actueel blijven in 2016, maar zal aan het einde van november 2015 voor het eerst exact zijn.
Waarheid en dogma, werkelijkheid en illusie, verantwoordelijkheid en onverantwoordelijkheid, afzondering en eenheid.
Deze overtuigingen komen onder druk te staan en worden getoetst aan de werkelijkheid.
In de loop van deze periode zullen we allemaal onder ogen moeten zien waar we in dit leven voor staan.
Tijdens deze periode die tot eind 2016 zal voortduren vallen politiek leiders van hun voetstuk en komt de ware intentie aan het licht.
Het vierkant Saturnus-Neptunus nodigt ons allemaal uit aan een reis van zelfontdekking.
Uiteindelijk vindt er een terugkeer plaats naar de waarheid van het hart.

De noordelijke Maansknoop helpt bij onze zoektocht naar de ultieme waarheid wanneer deze maand voor de komende achttien maanden de verschuiving plaatsvindt van Weegschaal naar Maagd.
Zo zal het thema voor 2016 zijn, terwijl dit jaar teneinde loopt: de waarheid in al haar vormen, de aard van de perfectie en het besef van hoe perfect ieder moment werkelijk is, ongeacht wat we denken of voelen.
De elfde maand van het jaar begint op 3 november 2015 tot 8 november 2015 met een oppositie op 17º van Jupiter in Maagd en de Genezer Cheiron in Vissen. Jupiter en Cheiron maakt ons bewust van onze diepste emotionele wonden en pijn, zodat collectieve genezing kan plaatsvinden.
Vooral in de eerste helft van november 2015 vragen we ons af wat de reden is waarom er zoveel leed en leegte is in de wereld.
Velen ervaren lichamelijke en emotionele pijn.
Velen twijfelen aan God of het bestaan van een andere spirituele macht.
Velen vragen zich de bedoeling van het leven en het lijden af.
Jupiter opposiet Cheiron daagt ons in 2016 uit om de leegte in het menselijk hart te vullen met de wijsheid en de zuiverheid van het medegevoel.
Als het hart vol is, zal het licht van de wijsheid ons de weg wijzen!
Collectieve pijn vraagt om diepgaande collectieve genezing.

Jupiter in Maagd staat sinds eind oktober 2015 gespannen op de retrograde Uranus in Ram en duurt voort tot 18 november 2015. Dit inconjunct betekent spanning en wrijving tussen de twee meest rusteloze en vrijheidslievende planeten in ons zonnestelsel! Jupiter en Uranus kunnen geweldig zijn als het gaat om innovaties, uitvindingen en nieuwe wendingen in ons leven. Maar omdat dit een gespannen aspect is, kunnen veranderingen niet altijd even aangenaam zijn. Zelfs confronterend. Alsof de grond onder je voeten wegslaat. Verwacht dus het onverwachte en sta open voor verandering! Maar deze verbinding verlegt ook de behoefte naar meer natuurlijke milieuvriendelijke technologie en natuurlijke geneeskunde. Beproefde technologieën worden nieuw leven ingeblazen en verbeterd. Het huidige systeem van gezondheidszorg wordt steeds duurder en raakt overbelast. Er komt in de komende tijd steeds meer belangstelling voor eenvoudige, traditionele en alternatieve geneeswijzen en methoden.

In de eerste week van november 2015 zijn Venus en Mars onafscheidelijk in het aardse rijk van Maagd. Deze samensmelting brengt in de komende week het vrouwelijke en mannelijke principe samen. Samensmelting van plezier en pijn. Maar zoals het gezegde luidt: Plezier van de liefde duurt maar een moment en pijn van de liefde duurt levenslang.
Venus verlaat op 9 november 2015 het teken Maagd en maakt de overstap naar Weegschaal. Mars volgt zijn geliefde Venus op de voet en betreedt op 13 november 2015 ook het teken Weegschaal, waar deze tot en met 3 januari 2016 zal verblijven. Deze overstap van Mars zal een belangrijke bijdrage leveren aan de vrede en harmonie in de wereld. Vanaf dat moment komt er een verlichting in de zwaarte en wordt de weg geopend naar meer samenwerking en openheid.
Het vertrouwen dat met deze optimistische en open sfeer wordt gecreëerd wordt in ons persoonlijk en zakelijk leven echter tenietgedaan door de vorming van het vierkant tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen.

Op 11 november 2015 is het Nieuwe Maan in Schorpioen.

Lees verder bij NIEUWS.

Op 18 november 2015 vervolgt Neptunus, de planeet van idealisme, misleiding en verwarring op 7º Vissen zijn directe baan om de Zon na een lange retrogradeslaap van vijf maanden. De retrogradeperiode van Neptunus begon op 12 juni 2015. Dat betekent dat de nevelen langzaam gaan verdwijnen en dat de dingen om je heen zullen opklaren en helderder gaan worden. Het wordt makkelijker om te zien wat echt is. Blijf met beide voeten op de aarde! Lees verder bij NIEUWS
Helaas wordt Neptunus niet veel rust gegund.

Op 27 november 2015 is het spanningsvierkant tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen exact. De werkelijkheid (Saturnus) bindt de strijd aan met de Droom (Neptunus). Neptunus biedt inspiratie, maar de wijze oude Saturnus vertaalt deze inspiratie naar misleiding. Oplossingen op persoonlijk en collectief niveau lijken tot medio december 2015 door de invloed van dit vierkant verder weg dan ooit. Alles wat solide was, lijkt nu instabiel te zijn. De spanning tussen droom en werkelijkheid, wat mogelijk is en wat waarschijnlijk is en de tegenstelling tussen idealisme en realisme is voelbaar op dit moment. We gaan zien wat er werkelijk gaande is. Dit aspect zal ons met de harde werkelijkheid confronteren. Wat op waarheid berust en wat een illusie blijkt te zijn. Omdat Saturnus en Neptunus zich in het eerste decanaat van hun tekens bevinden gaat het naast het wereldse aspect, vooral ook om innerlijke reflectie. In ons persoonlijk leven voelen we de beperking. Met de mystieke Neptunus erbij krijgen we te maken met het defaitisme of zelftwijfel, waarbij je niet gelooft in je eigen kunnen of succes en bij voorbaat de strijd al opgeeft.
Het positieve effect van dit Vierkant is om dromen te verankeren in de werkelijkheid.
De negatieve kant van het Saturnus-Neptunus Vierkant is de onbewuste angst voor het contact met de werkelijkheid. Deze angst wordt van hogerhand gemanipuleerd waardoor de leugen met harde hand kan regeren. Het overleven in en aanpassen aan de realiteit van deze overweldigende wereld wordt steeds moeilijker voor mensen die psychisch en of fysiek daar niet toe in staat zijn. Vele mensen zullen meer op zichzelf aangewezen zijn in het creëren van positieve alternatieven.
Dit is een aspect van dromen die werkelijkheid lijken. Werkelijkheid lijkt op een droom.
Wat is de realiteit? Wat is waarheid?

De zoektocht naar de waarheid wordt versterkt nu de Zon vanaf 23 november 2015 door het diepzinnige rijk van Boogschutter reist.

Op 25 november 2015 is het Volle Maan in het luchtteken Tweelingen.
Deze Volle Maan staat in het teken van de Waarheid.
Lees verder bij NIEUWS

Op 28 november 2015 is Cheiron op 17 º in Vissen weer direct na een lange periode van retrograde van 24 juni tot 28 november. In deze periode van innerlijke genezing zijn we nu op een punt beland waarin we in staat zijn anderen de weg te wijzen die we ooit zijn kwijtgeraakt. We hebben lessen geleerd van psychische verwonding, genezing, bewustzijn, afwijzing en waardigheid, mededogen, overgave, slachtofferschap. De tijd is aangebroken om deze lessen toe te passen in de werkelijkheid.

In deze intense periode van overgang is het goed om aandacht te besteden aan je dromen en intuïtie!

Ik wens jullie allemaal een inspirerende novembermaand!