Mei 2015

Mei 2015
Deze maand zijn er twee grote aspecten die als een rode draad door ons leven lopen en waar we rekening mee moeten houden.
Het is het langdurende Vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok en het vierkant tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen.
Ook al is het Vierkant tussen Pluto en Uranus niet meer exact, de voortdurende strijd tussen Uranus en Pluto blijft de collectieve ziel uitdagen zich te bevrijden van alles van groei, geluk en liefde in de weg staat.
Iedereen met de Zon in Ram, Kreeft, Weegschaal of met planeten in Ram, heeft sinds de Verduisteringen in September 2014 te maken gekregen met een openbaring of diepgaande veranderingen of zijn al dan niet vrijwillig met de neus op de feiten gedrukt om veranderingen door te voeren.
Het bestaande vierkant tussen Saturnus en Neptunus leidt ook in mei 2015 tot wrijving en wrevel.
Saturnus en Neptunus zijn geen vrienden van elkaar. Deze tegenstrijdige energie leidt tot desillusie, verlies van vertrouwen in de geldmarkt en politiek.
Wie spreekt er nog de waarheid? Waar is waar en wat is niet waar?
Door de strijd tussen Saturnus en Neptunus is een nieuwe wereldwijde uitbraak van een besmettelijke ziekte is niet uitgesloten.
Deze maand hebben we te maken met twee retrograde planeten, Mercurius in Tweelingen en Saturnus in Boogschutter.
Saturnus retrograde vraagt ons tot 1 augustus 2015 om werk te maken van onafgewerkte zaken, ook in emotioneel opzicht. Wees niet negatief of bitter over wat is geweest, maar richt je aandacht op de toekomst door een duidelijk doel te visualiseren.
Mercurius gaat op 19 mei 2015 voor de tweede keer dit jaar retrograde.
Het is aan te raden om in de eerste helft van mei 2015 alle belangrijke administratieve zaken op orde te hebben.
In mei en juni 2015 vormt Uranus in Ram een verbinding in Vuur met Jupiter in Leeuw. Goed nieuws voor iedereen met planeten in Leeuw of met de ascendant in Leeuw, maar ook de verbinding met Pluto in Steenbok zorgt ervoor dat deze personen met diepe transformatieve en positieve veranderingen te maken krijgen.
Zondag 1 mei vieren we het Feest van Beltane, het feest van het huwelijk tussen de Godin en de God, de vereniging van man en vrouw welke wordt weerspiegeld in menselijke relaties. Het is het feest van de godin Freya, de godin van Liefde, Vruchtbaarheid en Sensualiteit, het is het feest dat de overgang van Lente naar de Zomer symboliseert.
Op 2 mei 2015 verruilt Mercurius het rustige aardeteken Stier voor het eigen teken Tweelingen. Vanaf dat moment wordt onze geest gestimuleerd en de focus naar communicatie en interactie gelegd. Mercurius in Tweelingen kan zich goed verkopen, dus netwerken en zelfpromotie worden extra belangrijk. Met deze levendige conversaties wordt er soms echter meer beloofd dan kan worden waargemaakt.
Op maandag 4 mei 2015 is het op 13º Volle Maan in Schorpioen. De Zon in Stier staat precies tegenover de Maan in Schorpioen.
Deze intense en transformatieve Volle Maan daagt door het vierkant met Jupiter in Leeuw collectief uit om negatieve omstandigheden en negatieve personen, achter ons te laten. Dit wordt versterkt door de retrograde Pluto in Steenbok.
Het teken Schorpioen hoort bij Pluto. Pluto retrograde is de kosmische bezem die korte metten maakt met alles wat teveel kost of teveel van je vraagt of teveel voor je is of teveel van je vergt.
In een atmosfeer van groot denken en groot doen vormt zich op 6 mei 2015 een Driehoek in Aarde tussen de Zon in Stier en Pluto in Steenbok.
Een aspect dat tot grote resultaten kan leiden wanneer deze potentiele positieve energie op een constructieve wijze omgezet zou worden.
De Zon en de Maan dagen Jupiter in Leeuw uit waardoor de eerste week van mei 2015 een levendig en opgewekt karakter krijgt.
In de eerste week van mei 2015 en vooral rond zondag 10 mei 2015 is het echter door de verbinding tussen Mercurius en Neptunus moeilijk om de focus scherp te houden. We zijn dan eerder beïnvloedbaar en we denken dat alles wel zal meevallen.
Op woensdag 13 mei 2015 betreedt Mars het teken Tweelingen.
Mars krijgt vanaf dat moment al direct te maken met tegenwerking van de retrograde Saturnus in Boogschutter. Saturnus remt de vurige Mars af waardoor het universele tempo op een lager pitje komt te staan.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei staan de jonge vurige Mars en de oude behoudende Saturnus tegenover elkaar in duel.
Het is een dag van een bestand, gewapende vrede, noem het een wapenstilstand. Een moment om plannen bij te stellen.
De trage Neptunus in Vissen voegt zich bij deze planetaire’ feestvreugde’, waardoor deze dagen een heel andere wending gaan krijgen.
Het is Nieuwe Maan op 26º in Stier op maandag 18 mei 2015.
Een Nieuwe Maan is een geboortemoment, het betekent telkens weer een nieuw begin.
Maar we hebben te maken met tegenwerkende krachten. Mercurius gaat morgen 19 mei 2015 retrograde in Tweelingen. In plaats van met volle kracht vooruit te gaan, gaat de rem op het snelle Tweelingen-tempo en wordt er herzien, bijgesteld en teruggekeken naar wat is geweest.
Mercurius gaat dus retrograde in het eigen teken Tweelingen van 19 mei tot en met 10 juni 2015. Naast een weeromslag of voorjaarsstorm krijgen we tijdens deze periode te maken met iets of iemand die ten val wordt gebracht, communicatieproblemen, misleiding in de media, foutieve berichtgeving, verstoring en desillusie. Het is beter om niet alles geloven wat er gezegd en geschreven wordt. Ook is niet alles goud wat er blinkt. De onderlinge communicatie kan problemen opleveren. De handel, verkeer en technische communicatie hulpmiddelen zoals telefoons, computers en het internet laten het afweten of ondervinden vertraging. Tijdens deze periode in het dualistische Tweelingen worden we heen en weer geslingerd tussen verschillende meningen en opties waardoor keuzes bemoeilijkt worden. Wacht met een belangrijke aankoop of beslissing totdat de retrogradeperiode voorbij is! Het gaat erom te blijven vertrouwen en vast te houden aan wat van werkelijke waarde voor jou is. In het hier en nu blijven, in de realiteit van het heden. Pas vanaf het eind van juni 2015 tot begin juli 2015 is alles weer normaal, wanneer Mercurius de zogenaamde schaduwperiode achter zich heeft gelaten.
De haast opgewekte sfeer wordt vervangen door een meer behoudende en voorzichtige sfeer, wanneer in het weekeinde van 23 en 24 mei de Zon tegenover Saturnus in Boogschutter komt te staan.
De Zon verlaat op 21 mei 2015 het teken Stier.
Op 22 mei 2015 wordt de Zon door het teken Tweelingen verwelkomd.
In de komende maand zal in het teken staan van verbindingen die van grote invloed zijn op ons leven.
Van 20 tot 27 mei 2015 vormt Jupiter in Leeuw een inconjunct met de retrograde Pluto in Steenbok. Een vervelend 150 graden aspect dat zich laat vertalen als pure frustratie wanneer een wens gehinderd wordt door onzichtbare of zichtbare krachten die buiten onze controle vallen.
De grote Weldoener Jupiter wordt hier door Pluto gemaand om zich in te dammen. Een kosmische tik op de vingers om met minder tevreden te zijn.
Juridische en politieke zaken worden met dit aspect verdaagd en uitgesteld. Als dit aspect voorbij is en vooral wanneer Mercurius weer direct is op 19 juni 2015 komt er figuurlijk gezien schot in juridische en politieke zaken.
Deze periode is een periode van voorbereiding en het bijstellen tot in de kleinste details. Het is echter geen goede periode om met nieuwe plannen naar buiten te treden.
Op 25 en 26 mei 2015 vormt Mars een uitdagend vierkant met Neptunus in Vissen.
Deze dagen worden grijs gekleurd door zelftwijfel, weinig energie, vermoeidheid, ontmoediging en een gevoel van onmacht. Er kan sprake zijn van verslaving, bedrog en onbehoorlijk gedrag. Een gevoel van onmacht kan met deze energie omslaan tot extremisme en confrontaties.
Op 26 mei 2015 zorgt het vierkant tussen Venus in Kreeft en Uranus in Ram voor een dag van onverwachte wendingen, verwarring en plotselinge verandering in het weer.
Op 31 mei vormt zich een YOD-figuur aan onze hemel. Een YOD is een aspectpatroon dat gevormd wordt door Mars in Tweelingen, Jupiter in Leeuw en Pluto in Steenbok.
Deze vingerwijzing God’s zal tot 4 juni 2015 significant aanwezig zijn.
Met deze energie worden we gemotiveerd om een grote verandering in ons bewustzijn te laten plaatsvinden. Een quantumsprong van moed, hoop en vertrouwen. We willen niet langer in een keurslijf geperst worden van traditionele concepten, maar ons vrijelijk bewegen op een universeel podium van integrale en rechtvaardige ontwikkeling. Het is mogelijk dat regeringen gedwongen worden om extra inkomsten of persoonlijke belangen op te geven voor het grotere geheel.
Eigenlijk is de hele maand mei 2015 een maand die in het teken staat van Neptunus. De beïnvloeding en misleiding is groot. Ook aan het eind van de maand kan de misleiding groot zijn.
We leven in een uitdagende tijd. Veranderingen voltrekken zich met de dag. Gebeurtenissen in de wereld volgen elkaar in rap tempo op. We hebben geen andere keuze dan onszelf aan te passen en in te spelen op situaties in deze sterk aan veranderingen onderhavige wereld waarin we leven. Om dit tempo te kunnen bijbenen en mee te groeien wordt van ons een grote dosis flexibiliteit, geduld en doorzettingsvermogen gevraagd. We moeten onze intellectuele en praktische grenzen verleggen om onze doelstellingen te bereiken.
Ook in onszelf vinden diepgaande veranderingen plaats. Door al die Plutonische veranderingen, het loslaten van het oude en het opbouwen van het nieuwe, kun je je moe of uitgeteld voelen.
Er staan nog veel meer spannende dingen op stapel en dan is het goed om op je gezondheid te letten.
Kijk en denk vooruit, denk positief! We maken allemaal deel uit van de universele bron waaruit we allemaal mogen putten indien dit nodig is.
Je lichaam is je tempel, je lichaam is waar jij in leeft! 
Vooral in deze Neptuniaanse maand geldt:
Maak verbinding met Moeder Aarde, neem goede voeding tot je, neem voldoende beweging en stop met alles wat niet goed voor je voelt en is. 
Je merkt dat je dan beter geaard en bewust van jezelf bent om de juiste beslissingen te nemen.
We zijn als mensheid in staat om vanuit onze innerlijke kracht en goede intentie de wereld succesvol te transformeren en deze met nieuwe ideeën, technologie en ondernemingszin tegemoet te treden. Als we onze innerlijke kracht bewust richten op eenheid en verbondenheid kan onze samenleving de meest complexe problemen het hoofd bieden.
Ik wens je een sprankelende meimaand!