Maart

Maart 2015

Ieder vierkantsaspect suggereert een dynamische spanning welke resolutie en doorbraak betekent. Deze afstemming sluit haast naadloos aan met het heersende Uranus-Pluto Vierkant, dat van 2012 tot 2015 duurt. We leven in een dynamische tijd van enorme veranderingen, afbraak en groei, zowel op persoonlijk als collectief niveau.
Pluto in Steenbok laat ons breken met traditie en laat ons bouwen aan een nieuwe werkelijkheid.
Uranus in Ram is de rebel en vernieuwer. Alle cruciale veranderingen in de wereld zijn een weerspiegeling van deze langdurige, cyclische patroon van verandering en hervorming. Eerdere harde aspecten tussen Pluto en Uranus hebben geleid tot de eerste grote beurskrach van 1929 en de opkomst van het Fascisme in Duitsland De tijden die we nu meemaken kunnen eigenlijk worden gezien als een herhaling historische thema’s uit de jaren '30, maar ook revolutionaire thema’s uit de zestiger jaren passeren wederom de revue.
Enkele dagen voor de Totale Zonsverduistering op 20 maart 2015 vindt op 17 maart 2015 de finale clash tussen Uranus en Pluto plaats op het bijzonder krachtige 15º, dus vooral de Ram, de Kreeft, de Weegschaal en Steenbok zal deze intense energie merken, evenals de bedrijven die zijn opgericht onder deze Hoofdtekens. Er komt een doorbraak of komt iets nieuws voor in de plaats. Het najaar van 2008 markeerde het begin van de wereldwijde financiële crisis. Eigenlijk begon deze revolutionaire periode in 2010 met de Arabische Lente in Egypte en Tunesië. De Occupy Beweging in de zomer van 2011 markeerde de aanloop naar het eerste exacte Vierkant tussen Uranus en Pluto dat in 2012 plaatsvond.
De externe en interne revolutie voortkomend uit de vijf jaar onderlinge strijd tussen Uranus en Pluto heeft de wereld totaal veranderd. Snel opeenvolgende radicale sociaaleconomische veranderingen en de wereldwijde financiële crisis hebben ons uitgedaagd, zowel persoonlijk als collectief. De betrekkelijkheid van zekerheid is gebleken, gedane beloftes zijn niets waard gebleken. De botsing tussen de oude gevestigd orde en nieuwe evolutionaire impulsen is kenmerkend voor deze periode. Massale wereldwijde protesten, de ineenstorting van economische systemen, opstand tegen falend overheidsbeleid en corrupte regeringen. Bevrijding van het individu door het loslaten van beperkingen en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.
De mensheid heeft een interne revolutie ondergaan en beleeft als geheel een kosmische initiatie.
Het moment van het laatste exacte Vierkant tussen Uranus en Pluto is een keerpunt.
Na 17 maart 2015 begint een periode van geleidelijke reorganisatie en een lange weg naar vrede. Politieke ontwikkelingen veroorzaken nog meer sociale onrust. De wereldeconomie blijft instabiel door de invloed van de retrograde Jupiter. Als Jupiter op 8 april 2015 weer direct zal zijn, komt er wat politieke ontspanning en wordt er meer overleg gepleegd. Er zullen nog vele jaren van onzekerheid, onrust, crisis en conflict volgen. Veranderingen komen nooit met offers, maar zijn nodig om groei en ontwikkeling mogelijk te maken. Een slang kan niet groeien voordat deze zich heeft ontdaan van zijn oude vel. Zo is het ook met de wereld. De Nieuwe wereld kan niet zijn, als de Oude blijft bestaan.

Eerst het goede nieuws:

Ook in de eerste helft van maart 2015 blijft de positieve verbinding tussen Jupiter retrograde in Leeuw en Uranus in Ram van kracht! Deze mooie Driehoek is een sprankje hoop in hectische tijden … Deze warme interplanetaire handdruk begon in september 2014 en schenkt ons het gevoel dat we moeilijke omstandigheden kunnen overstijgen en een nieuwe onafhankelijke weg kunnen bewandelen om onze doelen te bereiken. De samenwerking tussen Jupiter en Uranus leidt naast een drang naar persoonlijke vrijheid tot mogelijkheden tot succes, positieve veranderingen en innovatieve doorbraken. De vuurkracht van Jupiter en Uranus versnelt het tempo van het leven echter drastisch.

Het minder goede nieuws:

Het zevende en laatste exacte vierkant tussen Uranus en Pluto is op 17 maart 2015 en duurt tot 20 maart 2015, maar dat wil niet zeggen dat we daarna van alle ellende verlost zijn. Het Vierkant tussen Uranus en Pluto heeft een ruime orb, zodat de impact van deze bijzonder krachtige intense energie tot het eind van dit jaar tot begin 2016 zal voortduren.
Vanaf 11 maart 2015 voegt Mars zich bij Uranus in Ram. Mars is de heerser van Ram en spoort Uranus met extra vuurkracht aan. Samen gaan ze op oorlogspad om op 17 maart 2015 voor de laatste keer de strijd aan te gaan met Pluto in Steenbok. Zowel Pluto, Uranus en Mars zijn direct, dus er is geen houden aan! Middenin van deze heftige periode gaat ook Saturnus in Boogschutter retrograde. In een woord: burgerlijke ongehoorzaamheid! Regels worden niet langer geduld en worden met voeten getreden in de revolutionaire opmars !

Saturnus gaat op 4º Boogschutter op 14 maart 2015 retrograde, net voor het laatste exact Vierkant tussen Pluto en Uranus.
De retrograde Saturnus remt de wereld af. Vanaf het begin van dit jaar heerst er een onrustige en hectische sfeer, een sfeer van paniekvoetbal waarin verkeerde beslissingen leiden tot verregaande problemen. De retrograde Saturnus wil ons zeggen: doe rustig aan en zet alles eens op een rijtje.
Saturnus retrograde heeft een grote impact op noodlijdende bedrijven die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Tijdens deze retrograde periode zullen vele bedrijven voor een belangrijke beslissing komen te staan. Uitbreiden of reorganiseren? Saturnus in Boogschutter gaat retrograde, net voor het laatste exact Vierkant tussen Pluto en Uranus. De retrograde Saturnus in Boogschutter zal er voor zorgen dat in deze hectische tijden persoonlijke vrijheden beschermd zullen worden en blijven.

Op 14 maart 2015 betreedt onze snelle boodschapper Mercurius de dromerige wateren van Vissen en valt in de armen van Neptunus en Cheiron. De media zal de massa verleiden en misleiden en een vals beeld schetsen van de realiteit. Mercurius in Vissen vormt op 16 en 17 maart 2015 een vierkantsaspect met de retrograde Saturnus in Boogschutter. In deze intense week van het exacte Uranus-Pluto Vierkant wordt niet langer geloofd in leugens, dogma’s, valse retoriek en op geloof gebaseerde manipulaties. De waarheid boven tafel. De waarheid boven alles!

Of de mensheid zal leren van deze kosmische les zal blijken.

Ook dit jaar vinden er Verduisteringen plaats. Verduisteringen komen iedere zes maanden. Met Nieuwe Maan vindt iedere zes maanden een Zonsverduistering plaats. Met Volle Maan een Maansverduistering. Het effect van een verduistering is vaak al weken vooraf al voelbaar en het duurt weken voordat het effect is uitgewerkt. De Maansverduisteringen vallen in 2015 op de as Ram-Weegschaal en zijn gerelateerd aan Relaties. De Zonsverduisteringen vallen op de as Maagd-Vissen en laten dit jaar naast grote uitdagingen, ook veranderingen zien voor Vissen, Maagd, Tweelingen en Boogschutter.
Een Zonsverduistering is eigenlijk een uiterst krachtige Nieuwe Maan. Met een Supermaan staat de Maan het dichtst bij de Aarde. De Zon, de Maan en de Aarde staan op een lijn. Deze Supermaan staat tussen de Zon en de Aarde in en verduistert het licht van de Zon! De Zon, onze bron van warmte en licht, wordt kort verduisterd door de donkere en mysterieuze Maan. Een spiritueel moment dat het onderbewustzijn triggert, waardoor de angst kan overheersen. Een Nieuwe maan betekent het eind en het begin van iets.
Net voor de Lente-equinox vindt op 20 maart 2015 een totale Zonsverduistering plaats op 29º in Vissen. De allerlaatste graad in Vissen is ook de allerlaatste graad in de dierenriem en markeert het einde en nieuwe begin van de zonnecyclus.
De eerste Zonsverduistering van 2015 is een Supermaan en valt in het gevoelige, emotionele Vissen. Zo vlak na het exacte Vierkant tussen Uranus en Pluto zal deze Supermaan een energetisch portaal zijn naar diepgaande veranderingen. Vissen is ook het teken van de dolfijn en heeft een verbinding met de oceanen, met alle zeewezens. Deze totale zonsverduistering in Vissen is verbonden met de vaste ster Scheat kan de aanleiding zijn tot enorme problemen die te maken hebben met water, ramp op zee of grootschalige nucleaire vervuiling van de oceanen. Het Begin kan dus een emotionele gebeurtenis zijn die veel opschudding kan veroorzaken. Iets zal tot een einde komen. Het Begin hebben we niet in de hand, dat komt vanzelf in de vorm van een gebeurtenis naar ons toe. Een krampachtig geheim gehouden deal of cover-up dat te maken heeft met religie, karma, spiritualiteit en geloofsovertuigingen zal worden onthuld. De verbinding naar de retrograde Saturnus in Boogschutter laat zien dat er openheid van zaken wordt gegeven in een maatschappelijk probleem dat een bijdrage zal leveren aan de stabiliteit in de wereld. Op het wereldtoneel valt het doek voor iets of iemand en hierdoor ontstaan nieuwe wereldwijde economische problemen.
De Zonsverduistering is in IJsland, Noord Amerika Europa, Noord Afrika en Antarctica te zien. Deze Zonsverduistering activeert energieën uit 2003 waardoor thema’s uit die tijd wederom actueel worden. Onafgewerkte zaken, dingen uit het verleden en onaangename feiten komen in de komende maancyclus van 28 dagen aan de orde.

Een Zonsverduistering is van grote invloed op de wereld om ons heen, maar ook in je eigen wereld. Als een Zonsverduistering op je verjaardag of enkele dagen voor of na je verjaardag plaatsvindt, heeft dat zijn weerslag op het hele zonnejaar. Grote veranderingen die met deze Zonsverduistering samenvallen zullen met de volgende verjaardag zichtbaar zijn. Raadpleeg je eigen dierenriemteken om te zien op welk levensgebied deze Zonsverduistering voor jou van belang is.

De Zon treedt een paar uur na de Totale Zonsverduistering het Lenteteken Ram binnen.
De Zon begint een nieuwe zonnecyclus, een nieuw begin van de karmische cyclus. Vissen is een voorportaal naar Ram, het geboorte punt, het begin. In Vissen hebben we via karmische lessen geleerd dat we allemaal één zijn. In Ram wordt verbondenheid omgezet in actie. Als we blijven vasthouden aan wat is geweest is er geen vooruitgang mogelijk en blijven we geconfronteerd met tragische gebeurtenissen. Pas wanneer het besef doordringt dat we onszelf en onze planeet aan het vernietigen zijn, dan pas is verandering mogelijk.
We moeten het samen doen, anders zal het nooit lukken. Het is aan ons of we de keuze maken om ons leven naar een hoger doel te brengen of dat we het pad van hebzucht en vernietiging blijven volgen.

Op 21 maart vieren we de Lente-equinox, het begin van de Lente, het feest van Ostara, de godin van het stralende licht, groei en creatie. Een bijzonder krachtige periode waarin nieuwe energie tot constructieve veranderingen kan leiden in ons en in de wereld om ons heen.

De Lente is aangebroken.
Het begin van een nieuw astrologisch jaar.
Een nieuwe fase van spirituele groei en bewustzijn breekt aan.

 

Ik wens jullie allemaal een inspirerende maand maart 2015

Marlies Goovers