Juli 2015

Juli 2015

De bijzondere maand juli 2015 wordt ingeluid door een prachtige samenstand van Venus en Jupiter en wordt afgesloten met een zeldzame Blauwe Maan op 31 juli 2015.

De eerste drie dagen van juli 2015 worden dus gekleurd door de conjunctie van Venus en Jupiter op 21º in het vuurteken Leeuw. Deze samenstand is goed te zien aan de westelijke hemel wanneer de Zon is gaan slapen.
Magisch mooie romantische en creatieve dagen! Iedereen die in de geboortehoroscoop planeten heeft staan op 21º in Ram, Leeuw of Boogschutter mag zich verheugen op deze hartverwarmende en voorspoedige energie.
De Volle Maan in Steenbok van 2 juli 2015 verhoogt de planetaire feestvreugde. Venus blijft gedurende de hele maand in de buurt van Jupiter en deze verbintenis maakt vooral de eerste helft van juli één van de meest gelukkige perioden van deze Zomer. Een geweldige tijd om een verbintenis voor het leven te sluiten. Doe dat echter wel voordat Venus retrograde gaat op 25 juli 2015!

Jupiter gaat deze maand volle kracht in Leeuw vooruit, van 21º tot 27º Leeuw. Door deze vuurkracht voelt het alsof het leven in opwaartse spiraal verkeert. Laat jezelf meevoeren door de vuurkracht van Jupiter en maak jezelf vrij van alles wat je pad verspert! Vanaf 12 augustus 2015 zal Jupiter de overstap maken naar het aardeteken Maagd. Het komende jaar met Jupiter in Maagd zal dan in het teken staan van groei en stabiliteit.

Het zou een mooie, rustige en welvarende Zomerperiode moeten zijn, ware het niet dat de tweede helft van juli 2015 een heel ander beeld laat zien.
Het spanningsvierkant tussen Venus in Leeuw en Saturnus in Schorpioen zorgt van 10 juli tot 10 augustus 2015 leidt to een daling van het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven. Een gevoel van algemene onveiligheid en pessimisme leidt tot minder vertrouwen en in de economie.
Vanaf 13 juli tot 25 juli 2015 vormt Mars een T-vierkant met Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. Mars in Leeuw bindt de strijd aan met de retrograde Uranus en ontsteekt daarmee wederom het sluimerende conflict tussen Uranus en Pluto, waardoor de tweede helft van juli 2015 wordt gekleurd door rebellie en opstand, onverwachte wendingen en onrust.
Hopelijk kan de harmonische werking van de retrograde Venus de heftigheid van Mars wat verzachten.


Mars in Kreeft, Saturnus in Schorpioen en Neptunus met Cheiron in Vissen vormen in de eerste helft van juli 2015 een Grote Driehoek in Water. Deze verbinding in Water geeft tot 19 augustus 2015 een gevoel van overgave en vertrouwen.
Het leven te nemen zoals het is. Het komt zoals het komt …

Op 15 en 16 juli 2015 staan Mars en Mercurius in Kreeft precies tegenover Pluto in Steenbok. Dit kan een heftige dag worden, er kan sprake zijn van een crisissituatie. Terughoudendheid is daarom vereist.
Mars en Mercurius in Kreeft opposiet Pluto in Steenbok zorgt van 13 tot 19 juli 2015 voor een toename van geweld, confrontaties en onrust dat tot wereldwijde economische consequenties kan leidden. De gevestigde orde en de gewone man staan lijnrecht tegenover elkaar en laten de tanden zien. Het maatschappelijk vertrouwen wordt geschaad.
Jupiter in Leeuw vormt vanaf 25 juli 2015 tot en met 12 augustus 2015 een spanningsvierkant met de retrograde Saturnus in Schorpioen. Saturnus waant zich veilig in het Huis van Pluto, maar is niet veilig voor de enorme vuurinvloed van de directe Jupiter in Leeuw. Deze interplanetaire strijd kan het begin inluiden van een periode van economische recessie en beperkende maatregelen vanuit de regering die economische groei belemmeren.

De laatste week van juli 2015 laat een planetair onrustig beeld zien.
Op 25 en 26 juli 2015 vormt Mars een exact spanningsvierkant met Uranus in Ram.

Venus onttrekt zich op 25 juli 2015 aan het strijdtoneel en begint aan haar retrogradeslaap op de voet gevolgd door Uranus in Ram die op 26 juli 2015 haar voorbeeld volgt. Venus gaat op 25 juli 2015 retrograde op 0º Maagd tot en met 5 september 2015 waar ze op 14º Leeuw weer zal ontwaken uit haar retrogradeslaap. Een periode om relaties te evalueren, nieuwe verbintenissen te sluiten, verstoorde relaties te herstellen en oplossingen te vinden voor de meest netelige kwesties.
In de laatste week van juli 2015 zal de retrograde Venus in Maagd in eerste instantie leiden tot geldproblemen. De broekriem wordt aangehaald en er kan schaarste in voedselvoorziening optreden. Lees meer over Venus retrograde bij NIEUWS.

Uranus gaat van 25 juli 2015 tot en met 25 december 2015 retrograde. Uranus, de rebel onder onze planeten, loopt terug van 10º Ram naar 3º Ram. Door de retrogradebeweging wordt de sterke kwaliteit van Uranus versterkt, namelijk de Onverwachte Wending. Tijdens deze periode neemt de onderhuidse drang naar vrijheid en zelfexpressie toe en deze wordt op een krachtige en onverwachte manier naar buiten gebracht. Houdt tijdens deze periode rekening met nog meer ingrijpende veranderingen. Als we verandering willen moeten we eerst onze angsten overwinnen. Lees meer over de retrograde Uranus bij NIEUWS.
We krijgen door de retrograde Uranus in juli 2015 te maken met een veranderlijk weerbeeld zoals plotselinge stormen, metershoge golven en enorme wisselingen in de temperatuur.
Van 28 en 29 juli 2015 trakteert de hemel ons in het sterrenbeeld Waterman op de jaarlijkse Delta meteorenregen afkomstig van de kometen Marsden en Kracht.

Zo rustig als juli 2015 begon, zo spectaculair kan juli 2015 eindigen.
Op 31 juli 2015 is er tweede Volle Maan, een bijzondere Volle Maan in het luchtteken Waterman. Een Blauwe Maan gebeurt maar eens in de twee en een half jaar!

Ik wens jullie allemaal een mooie en warme juli 2015