februari

Februari 2015

Februari 2015 is net als januari 2015 een maand met een verhoogde vrijheidslievende Waterman energie! Uranus is . Ruimte en vrijheid, dat is het thema van Waterman!
Uranus, de planetaire heerser van het vernieuwende Waterman, staat deze maand op 13 en 14 graden in Ram. Deze maand is een weerspiegeling van de menselijke behoefte om te ontwaken uit het keurslijf van regels en voorschriften. Gebeurtenissen worden vanuit een hoger perspectief waargenomen.
De Rechten van de Mens, Vrijheid van Meningsuiting, Persvrijheid, vrije expressie, emancipatie, integratie, ruimtevaart, revolutie en democratie zijn onderwerpen die deze maand ruimschoots in de media aan bod komen.
Door de invloed van de retrograde Mercurius in Waterman worden bestaande humanitaire plannen afgestoft en tegen het licht gehouden.
Er komen vernieuwde uitvoeringen op de markt van bestaande producten. Langverwachte antwoorden op levensvragen brengen onverwachte wendingen.
De retrograde Jupiter in Leeuw vormt in de tweede helft van februari 2015 tot de eerste helft van maart 2015 een magisch mooie driehoek met Uranus in Ram. Een periode van toevallige ontdekkingen en briljante doorbraken zowel in ons persoonlijk leven als in de wereld waarin we allemaal deel van uitmaken.

Op 2 februari wordt het feest van Imbolc gevierd, de Overgang van de Winter naar de Lente. Imbolc is het eerste feest voor het Lentepunt van 21 maart. Dit feest hoort bij de vruchtbare fase van de Nieuwe Maan, welke de kracht van innerlijke vernieuwing symboliseert. De natuur ontwaakt uit haar winterslaap, de zaden ontkiemen en de bomen ontwaken, vanuit het Donker komt wederom het Licht. Het is de tijd om het oude los te laten en de weg voor het nieuwe vrij te maken.
Een tijd van zuivering en reiniging voor het begin van een nieuwe groeifase. Imbolc betekent letterlijk: in de buik. In de buik van Moeder Natuur ontwaakt het nieuwe leven. De akkers worden geploegd, het zaad wordt gezaaid. Maak verbinding met jouw buik en voel wat je nodig hebt om groei te laten plaatsvinden.

Op 3 februari 2015 is het Volle Maan op 14º in Leeuw. Deze Volle Maan straalt naast Jupiter in Leeuw.
De samenwerking van de Volle Maan met Cheiron, Neptunus, Venus en Mars in het barmhartige Vissen voelt als een kosmisch bad voor de hele wereld.
Moeder Maan laat ons beseffen dat we één zijn op onze planeet Aarde, ongeacht in welke wereld we allemaal individueel leven.
Ook al verschillen we van van uiterlijk, afkomst, of religie, we zijn allemaal mensen die in potentieel in staat zijn om elkaar lief te hebben, te inspireren en in dankbaarheid tegemoet te treden.

Onze kosmische boodschapper Mercurius reist sinds begin januari 2015 door Waterman en ging op 21 januari 2015 op 17º in Waterman voor de eerste keer dit jaar retrograde. Februari begint dus met een retrograde Mercurius in Waterman.
Deze vrije, innovatieve en progressieve Waterman energie vraagt ons om buiten geijkte paden te denken en ons creatieve potentieel aan te wenden.
Mercurius retrograde remt ons af, maar deze kosmische pauze schenkt ons ook de kans om in deze hectische tijden even op adem te komen en af te stemmen om de juiste richting te nemen.
Tijd om te reflecteren, te evalueren, herzien, herstellen, terugvinden en zaken af te werken die zijn blijven liggen. Grote kans om in deze tijd verloren gewaande vrienden en kennissen tegen het lijf te lopen!
Wees tot 11 februari voorbereid op technische storingen en vertragingen in het verkeer. De koude lucht van Waterman kan grote problemen veroorzaken!
Tot die tijd beter geen auto’s, software of elektronica aanschaffen. Lange termijn contracten en overeenkomsten kun je beter in deze periode niet afsluiten, vaak moeten deze op een later tijdstip worden aangepast.
Tijdens deze periode wordt vaker van gedachten veranderd en worden details over het hoofd gezien.

Mercurius zal vanaf 11 februari op 1º Waterman wederom zijn directe baan om de Zon hervatten. De schaduwperiode duurt echter nog tot 4 maart 2015. Dan pas is Mercurius weer terug bij af op 17º Waterman, de beginstand van de retrogradeperiode.
Tot die tijd zijn misverstanden niet van de lucht en heerst het gevoel alsof ons verhaaltjes op de mouw worden gespeld.

Jupiter in Leeuw is ook in februari 2015 retrograde, van 18º Leeuw teruglopend tot 14º Leeuw. Jupiter zal tot 8 april 2015 retrograde zijn.
Van 11 februari tot 3 maart 2015 is er iets bijzonders aan de hand. Er wordt een energieke Yod gevormd tussen de retrograde Jupiter, Cheiron in Vissen en Pluto in Steenbok!
Middenin alle verwarring van deze tijd is deze Yod een kosmische vingerwijzer om niet te vervallen in haat en angst, maar moedig de weg te volgen van het hart. Leven en liefde geven vanuit je hart.
Door de invloed van Mars en Jupiter zullen de prijzen op de wereldmarkt stijgen en zal het door de invloed van Cheiron het concentratievermogen minder zijn.

Valentijnsdag 2015 zal door de stand van Mercurius in Waterman niet voor iedereen als een warm bad voelen.
Op 18 februari is er op de drempel van het waterteken Vissen nog een Nieuwe Maan in Waterman. Op 19 februari treedt de Zon het waterteken Vissen binnen.

In de laatste week van februari 2015 smelten Venus en Mars voor de eerste keer in 2015 samen in het vuurteken Ram. Het vrouwelijke principe wordt met het mannelijke verenigd. In deze periode viert de liefde hoogtij!
Zo net na Valentijnsdag is dit de beste periode om je hart te openen voor een nieuwe liefde!
Ook een geweldig mooie periode voor kunst en creativiteit en om een kunstzinnig project van start te laten geen.
De Lente zal zich al een beetje laten zien wat onze harten vervullen zal van hoop en vreugde.
In 2015 ontmoeten Venus en Mars elkaar maar liefst drie keer! We moeten teruggaan in de geschiedenis want deze conjunctie komt niet vaak voor. De vorige keer dat Mars en Venus conjunct waren was 1983 en 1985!
Tijdens deze jaren was de wereld in een staat van intense opwinding. Er hing een euforische sfeer in de lucht alsof er iets te gebeuren stond. Deze jaren stonden in het teken van afsluiting en begin in velerlei gebieden.
Nu, ruim 30 jaar later, vindt de volgende gezegende cyclus van Venus en Mars plaats. Met Venus conjunct Mars is het alles of niets. In 2015 gaat het om veranderingen in de relatie en in het traditionele rollenpatroon.
Er zullen dit jaar meer echtscheidingen plaatsvinden en vele nieuwe verbindingen zullen dit jaar gesloten worden.
Tot 20 februari 2015 ontmoeten Venus en Mars elkaar in de dromerige wateren van Vissen.
Een periode van elkaar aftasten en naar elkaar toegroeien.
De werkelijke samensmelting vindt een paar dagen na de Nieuwe Maan in Waterman van 18 februari 2015 plaats op 22 en 23 februari 2015 op 1 en 2º in het vurige Ram. Deze vurige kosmische dans duurt voort tot het eind van februari 2015.
Deze samenstand duidt op een nieuw begin in de liefde en zakelijke verbintenissen. Het binnen de relatie openhartig kenbaar maken van elkaars verlangens. Dit zal het thema zijn in februari 2015.

De oude wijze Saturnus reist de komende twee jaar door Boogschutter en vormt tot september 2016 een vierkant met de altruïstische Neptunus in Vissen.
Neptunus staat voor de spirituele wereld. De media. Hoop, dromen, illusies en desillusies. Alles wat onecht is.
Neptunus zaait verwarring. Neptunus wil afbreken.
Saturnus staat voor de koude realiteit. Structuur en regels. Alles wat echt is.
Saturnus wil duidelijkheid. Saturnus wil opbouwen.
Neptunus is het tegenovergestelde van de aardse Saturnus. Een moeilijke combinatie!
Het gegeven dat deze twee planeten in de eerste drie maanden van 2015 met elkaar in een uitdagend vierkant staan, zien we terug in de wereld om ons heen. Je zou er bijna gek van worden!
In ons leven worden we geconfronteerd met teleurstelling, cynisme, dilemma’s, illusies, angst en misleiding. Het oude vertrouwde blijkt een grote leugen te zijn. Wat is de waarheid? Wat is een leugen?
Regeert de leugen? Realiteit lijkt onwerkelijk en grenzen lijken te vervagen.
De vrijheid van meningsuiting en het omverwerpen van heilige huisjes omwille van idealen en vrijheid zijn thema’s die breeduit in de media worden uitgemeten.
Het bestaande verdwijnt nog voordat er iets nieuws voor in de plaats komt, denk aan mensen, ideeën en situaties. Velen van ons zijn de weg kwijt en zijn bang.
Velen zoeken de waarheid en vinden haar niet. Ze laten zich leiden door de media, zodat de collectieve angst nog meer gevoed wordt.
Saturnus en Neptunus zorgen naast verwarring ook voor besmettelijke ziekten en virussen. Ook een toename van drank en drugsmisbruik.
Met dit vierkant zal Ebola nog lang niet uit de wereld verdwenen zijn en zullen nog meer infectieziekten de kop opsteken.
Velen van ons zijn als gevolg van het vierkant tussen Saturnus en Neptunus psychisch en emotioneel uitgeput en zoeken naar een uitweg om te ontsnappen in een fantasiewereld.
Tijdens deze periode krijgen we te maken met grootschalige lucht- en waterverontreiniging, vooral van het grondwater.
Verwarring, teleurstelling en ziek zijn zijn echter een spirituele doorgang dat tot de waarheid zal leiden.
In november 2015 zal het vierkant tussen Saturnus en Neptunus weer van zich spreken, dus dan kan een herhaling van gebeurtenissen uit de eerste drie maanden van 2015 plaatsvinden. In 2016 herhaalt zich dat in de maanden juni en september.
Iedereen van de generatie die geboren is met Neptunus in Boogschutter (1973-1974) en Tweelingen, Maagd, Boogschutter of Vissen, krijgen met deze invloed van Saturnus en Neptunus te maken.
Een verstandige manier van leven en een goede weerstand helpen je om gezond te blijven.

Eigenlijk is februari 2015 een maand van een kosmische adempauze.
Stilte voor de Storm.
Want onder deze schijnbare vreedzame rust groeit de kosmische spanning.

De al bestaande spanning tussen Mars en Saturnus kan leiden tot onvrede, weerstand en opstand tegen alles wat met overheid en macht te maken heeft.
Tijdens deze spanning bewegen de twee planetaire kemphanen Uranus en Pluto zich steeds dichter naar het zevende en laatste exacte Vierkant dat op 17 maart 2015 zal plaatsvinden.
Zo 'rustig' als februari 2015 zal zijn, zo hectisch zal maart 2015 zijn.

Heb een inspirerende februari!