December

December 2015

De laatste maand van het jaar is aangebroken.
We kunnen stellen dat het Vierkant tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen de wereld vorige maand volledig heeft veranderd. De wereldwijde dreiging van terrorisme en dramatische gebeurtenissen in Parijs hebben ons met de neus op de feiten gedrukt en hebben diepe wonden geslagen in ons collectief gevoel van veiligheid en vertrouwen. Deze belangrijke transit is de eerste vier dagen van december 2015 nog exact op 7º.
Vanaf 5 december 2015 zal de scherpte van dit Vierkant wat afnemen, maar de nasleep zal nog weken tot maanden duren.
De tweede exacte aanvaring tussen Saturnus en Neptunus zal zijn in juni 2016 en in september 2016. In juni 2016 zal ook Jupiter, onze planeet van financiën hierbij betrokken raken.
Over dit T-Vierkant binnenkort meer.
Neptunus in Vissen betreft religie, maar ook ideologieën en fundamentalisme. Het Vierkant tussen Saturnus en Neptunus markeert het conflict tussen fundamentisme versus universele mensenrechten en westerse idealen. De wereld is definitief veranderd waarbij we over onze schouder moeten kijken. Een tijd van angst, verwarring, wantrouwen en onduidelijkheid.
Maar ook een tijd om onze ideeën, gedachten en dromen om te zetten in concrete realiteit.
Met Jupiter is in Maagd conjunct de Noordermaansknoop hebben we de mogelijkheden om concrete oplossingen te vinden voor de huidige problemen.

Saturnus Vierkant Neptunus brengt een zware en negatieve energie in de wereld.
We moeten echter proberen de bakens te verzetten en de andere positieve kant van deze energie aanwenden. De concrete realisatie (Saturnus) aanwenden om onze eigen persoonlijke doelen, verwachtingen en wensen (Neptunus) te verwezenlijken.
Als iets niet lukt, is het nu niet de tijd op te geven, maar om vooruit te gaan.
Maak gebruik maken van de krachtige energie van Saturnus door hard te werken om je doelen te realiseren. Als je geneigd bent om de richting van Neptunus (illusie, wanen en verwardheid) in te slaan, is er sprake van opgeven, verlies van hoop of geloof of het zich terugtrekken uit een situatie. Saturnus Vierkant Neptunus is zoeken naar balans. We moeten proberen creativiteit, fantasie en inspiratie in evenwicht te brengen en constructief om te zetten!
Moeilijke relaties zullen wankelen, zowel in ons persoonlijk leven als in de wereld om ons heen. Het is tijd om verder te gaan. Het heeft geen zin om energie ter verspillen door stroomopwaarts te blijven zwemmen om een onmogelijke situatie in stand te houden. In de Zomer van 2016 keert deze energie weer terug en krijgen we weer met dezelfde uitdaging te maken.

Iedere relatie is bedoeld om elkaars droom te delen en elkaar te voeden en niet om elkaar het leven zuur te maken. In de liefde, in de familie, op de werkvloer, in de politiek, enz. Desinteresse, gebrek aan duidelijkheid en miscommunicatie is een ongezonde situatie die met liefde en begrip niets te maken heeft. Saturnus Vierkant Neptunus helpt ons de dingen te zien voor wat ze werkelijk zijn. Zo is het ook op het wereldtoneel.
Als regeringsleiders elkaar het leven zuur blijven maken, zal er nooit vrede zijn.
Als mensen met elkaar blijven vechten, zal er nooit vrede zijn.


De laatste maand van 2015 wordt gekleurd door snelheid.
Het thema van december 2015 is Verbindingen.
Samenwerking speelt deze maand een vooraanstaande rol zowel in ons persoonlijk leven, in het bedrijfsleven en politieke betrekkingen.

In deze heftige tijd vindt er een verschuiving plaats van bestaande rolmodellen waarbij nieuwe keuzes worden gemaakt.
De Noordermaansknoop verschoof vorige maand van Weegschaal naar het teken Maagd en vervoegde zich bij de Grote Weldoener Jupiter in Maagd. Vanaf dat moment verschoof ook de maatschappelijke focus.
Saamhorigheid, medemenselijkheid en onrecht zijn thema’s die de aandacht vragen. Regeringsleiders staan onder grote druk. Nu is het tijd om knopen door te hakken.
Niet zeuren, maar doen!
Geen kostbare tijd verspillen met oeverloos gepraat, maar een praktische en duidelijke aanpak van maatschappelijke en politieke uitdagingen. De ondersteuning van Jupiter zal tot 16 februari 2016 aktueel zijn. Maar gaan we nu eindelijk leren van het verleden?

December 2015 is ook de maand waarin we een opleving krijgen van het transformatieve Vierkant tussen Uranus en Pluto dat vanaf 2011 tot maart 2015 zoveel opschudding heeft veroorzaakt zowel in de wereld als in ons persoonlijke leven.
De stuwkracht van dit Vierkant tussen Uranus en Pluto markeert een keerpunt in de ontwikkeling van de mensheid.
In de afgelopen maanden kroop de retrograde Uranus in Ram terug naar Pluto in Steenbok.
Vanaf 7 december 2015 komen deze twee kosmische giganten opnieuw met elkaar in conflict. Wederom wordt het Vierkant gevormd, weliswaar niet exact zoals in de afgelopen vier jaren wel zeven keer geval was, maar binnen een orb van 2 graden.
Het effect is er echter niet minder om….

In het eerste weekend van december 2015 kunnen de gemoederen hoog oplopen, zowel op het wereldtoneel als in ons persoonlijke leven.
Want ook Mars in Weegschaal gaat zich met dit conflict bemoeien.

Op 7 en 8 december 2015 staat Mars in Weegschaal op 14 graden precies vierkant op Pluto in Steenbok en dat zal de Maansverduistering van 4 april 2015 doen herleven. 

Op 10 en 11 december staat Mars op 16 graden precies tegenover de retrograde Uranus in Ram. Er wordt zo een T-Vierkant gevormd in Hoofdtekens. Een gevaarlijk aspect.
Mars is heel ontvlambaar. Hierdoor is er een intense, explosieve en risicovolle sfeer waarbij situaties wereldwijd uit de hand kunnen lopen.

De tweede week van december 2015 zal daardoor een gevaarlijke week zijn, waarbij de dagen 7 en 10 en 11 december 2015 dagen zijn om extra voorzichtigheid te betrachten.
Mars is de planeet van alle vormen van vervoer en transport, Uranus is de planeet van onverwachte gebeurtenissen. Pas dus op als je de weg opgaat en neem geen grote risico’s.
Het onmogelijke kan gebeuren op deze dagen, dus houdt met alles rekening en ga goed voorbereid op pad.
Wat er ook gebeurt, zie het als een collectieve reminder dat er echt iets moet veraderen!

Het vierkant dat op 19 november 2015 werd gevormd tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen zal tot 15 december 2015 voortduren.
Van 1 tot 4 december 2015 is het Vierkant Saturnus en Neptunus exact op 7 graden.
Door het Vierkant tussen Saturnus en Neptunus groeit echter de collectieve twijfel of maatschappelijke oplossingen wel realiseerbaar zijn of dat dromen überhaupt wel te verwezenlijken zijn.
Fundamentele oplossingen voor maatschappelijke problemen laten daarom nog een tijd op zich wachten.
We hebben nog een lange weg van leermomenten te gaan!


Van 7 december 2015 tot 14 december 2015 vindt de jaarlijkse Geminiden meterorenregen in Tweelingen plaats. Deze vallende sterren zijn puinresten van de asteroïde 3200 Pantheon, die in 1982 is ontdekt. Ieder jaar vindt deze meteoren regen plaats van 7 tot 17 december.

De Nieuwe Maan in Boogschutter van 11 december 2015 is een vurige Nieuwe Maan met een speciale boodschap voor de wereld.
Lees verder bij NIEUWS.

Op 21 december 2015 wordt op het Noordelijk Halfrond het magische Yule of de Winterzonnewende gevierd. Het Midwinterfeest van de kortste dag en de langste nacht.
Op het zuidelijk Halfrond begint vandaag de Zomer en wordt de Zomerzonnewende gevierd.
Het magische omslagpunt van de Winter-Equinox markeert de terugkeer van het Licht naar de Aarde. De geboorte van de Zon belichaamt de dag van hoop en nieuw begin.

Op 21 december 2015 is in het sterrenbeeld Ursa Minor ook de jaarlijkse Ursiden Meteorenregen te zien. Deze metorenregen is afkomstig van de komeet Tuttle, die in 1790 werd ontdekt is jaarlijks van 17 tot 25 december.

De intrede van de Zon in Steenbok op 23 december 2015 luidt het begin in van het nieuwe astrologische jaar.
Het begin van een nieuwe cyclus waarin de terugkeer van het Licht wordt gevierd.
In het aardse Steenbok worden we wederom voor de keuze gesteld om ons eigen innerlijk Licht te vinden. Wat is belangrijker, uiterlijke schijn of innerlijke rijkdom?

Het Licht en de magie van Kerstmis wordt dit jaar extra versterkt door de Volle Maan in Kreeft die het thema familie, huis en gezelligheid met zich meedraagt.
De Volle Maan in Kreeft van 25 december 2015 wordt van harte wordt ondersteund door Neptunus in Vissen!
Lees verder in NIEUWS.

Op tweede kerstdag 26 december 2015 zet Uranus, de revolutionaire planeet van individualiteit en vrijheid zich langzaam weer in beweging en vervolgt zijn directe baan om de Zon.
Vanaf dat moment draaien alle planeten in een directe baan om de Zon. Gebeurtenissen in de wereld zullen zich daardoor een rap tempo gaan voltrekken.
Vanaf dit moment zal Uranus zich verder en verder losmaken uit de greep van Pluto.
Het zal echter nog tot eind 2018 duren voordat alle stofwolken van het turbulente Vierkant zijn opgetrokken en er een periode van relatieve rust aanbreekt voor de wereld.
Lees verder bij NIEUWS.

Venus verlaat op 30 december 2015 de intense wateren van Schorpioen en betreedt op de laatste dag van het jaar 2015 het teken Boogschutter.
Met deze overstap van Venus is het vurige Boogschutter ziet het er naar uit dat we 2015 met veel vuurwerk gaan afsluiten!

December 2015 is de opmaat naar een dynamisch jaar 2016 met vele uitdagingen.
Dat begint begin januari 2016 al met een Mercurius retrograde in Waterman….
De veranderingen die zich voordoen zijn de vruchten van beslissingen die in december 2015 genomen worden, ongeacht deze nu zuur of zoet zijn.

Ik wens jullie allemaal een magische decembermaand!