Schorpioen april 2015

08schorpion-n(56).jpg

Schorpioen april 2015

Algemeen
In de eerste drie weken van april 2015 ligt de focus nog op familie, comfort, veiligheid, materiële zekerheid en persoonlijke verwerking. Er vindt vanaf 21 april 2015 een belangrijke planetaire verschuiving plaats! Vanaf dat moment breekt er een periode aan waarin je carrière, relaties en prestaties op de eerste plaats komen.

Liefde en Relaties
Het is mogelijk dat je eind april 2015 een nieuwe liefde vindt op je werk, bijvoorbeeld op kantoor, een vergadering of zakelijke bijeenkomst. Vanaf 21 april 2015 zul je merken dat het je beter af gaat om contacten te leggen. De Zon in het aardeteken Stier legt voor jou de basis waarin je de zaadjes van de liefde mag planten.
In april 2015 is er meer ruimte voor plezier en luchtigheid. April 2015 is niet echt een maand voor vaste verbintenissen.

Familie en Huis
Uranus is de planeet van Familie en Huis. Uranus speelt een grote rol bij de Maansverduistering van 4 april 2015 waardoor er in het leven van een ouder familielid of in je gezin onverwachte en ingrijpende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Er komen problemen met betrekking tot je huis aan het licht. Noodzakelijke reparaties zijn vereist. Spanningen binnen het gezin en familie kunnen hoog oplopen. Een gespannen relatie met bepaalde familieleden kan met de Maansverduistering tot een uitbarsting komen. Voor je eigen ontwikkeling en welbehagen is het beter om een gezonde grens te trekken en de focus te richten op de buitenwereld en je carrière. De ondersteuning van je familie is een belangrijke pijler voor succes!

Carrière
April 2015 is een voorspoedige maand voor je carrière. Met minder inspanning wordt vooruitgang geboekt. Je oogst bewondering en krijgt medewerking en ondersteuning van je partner en je collega’s, vooral vanaf 21 april 2015. Het tegenstrijdige hiervan is misschien dat deze vooruitgang komt door al dan niet gedwongen aanpassingen in je carrière. Denk hierbij aan een ingrijpende gebeurtenis in het leven van je baas, wisseling in de leiding, reorganisatie of aanpassingen van hogerhand in het bedrijfsreglement.
Als je colleges volgt in het Hoger Onderwijs komen er veranderingen op school, verander je van school of verander je van studierichting. In juridische zaken komt eindelijk schot in de zaak, maar het vraagt veel van je aandacht. De Maansverduistering vindt plaats in jouw Twaalfde Huis van Spiritualiteit en is vooral van invloed als je werkzaam bent in de spirituele wereld, liefdadigheidsinstelling, spirituele of religieuze organisaties. Je houding en gedachten ten opzichte van spiritualiteit verandert. Er vinden ingrijpende veranderingen plaats in het persoonlijk leven van je spiritueel voorganger, goeroe, inspirator of mentor.

Financiën
Voor april 2015 zijn er geen moeilijkheden te verwachten op financieel gebied. Jupiter is jouw planeet van het geld en gaat op 8 april 2015 weer direct na een retrogradeperiode van ruim vier maanden. Er komen vele positieve veranderingen en vanaf dar moment wordt meer inkomen verwacht vanuit diverse bronnen.

Gezondheid
In de eerste week van april 2015 slaap je minder goed en droom je de wildste dromen, aangewakkerd door de Maansverduistering op 4 april 2015. In de eerste drie weken van april 2015 heb je niet te klagen. Let wel op je dieet. Vooral in de laatste week van april 2015 ben je toegeeflijk voor wat betreft je voeding. Teveel van het goede leven kan nadelig zijn voor je gezondheid en je gewicht!

Advies
Iedere Verduistering is een kosmische aankondiging dat verandering in de maak is. Riemen vast !
De Maansverduistering van 4 april 2015 is echter een aankondiging die met hoofdletters geschreven wordt. Er zijn zoveel planeten bij betrokken waardoor er in vele aspecten van je leven verandering zal plaatsvinden. Het is daarom aan te raden in deze gespannen tijd om in de eerste week van april 2015 zo min mogelijk afspraken te plannen. Niet op reis gaan, of het zakelijk is of voor je plezier.