September

Astrologische maandprognose voor september 2014

De wereld probeert na een heftige augustus 2014 in letterlijke en figuurlijke zin de moed weer bijeen te rapen. In een schijnbare energie van rust en vertrouwen gaan we terug naar de basis, terug naar het werk, terug naar school. Terug naar wat eerder heeft plaatsgevonden ….
In de eerste helft van september wordt teruggekeken op de gebeurtenissen, het achterhalen van de oorzaak en vooral het proberen te herstellen van alles wat fout is gegaan. Grote problemen vragen om praktische oplossingen. Halverwege september wordt deze energie verstoord door een verkeerde interpretatie of ernstig misverstand wat kan leiden tot een ernstige situatie. Struisvogelpolitiek, tegenwerking in plaats van samenwerking en extreme weersomstandigheden verergeren de situatie. Uranus in Ram, Jupiter in Leeuw en Mars in Boogschutter zijn in September 2014 allen in Vuur. Uranus en Mars worden al door Vuur worden gevoed en dat betekent altijd een periode van protesten, oververhitting, rellen, bloedvergieten en oorlog. Maar ook extreme weersomstandigheden als enorme branden, wateroverlast, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Dit alles wordt nog eens extra versterkt door de Grote Jupiter in het vurige Leeuw.
Onze kosmische boodschapper Mercurius zal voor het grootste gedeelte deze maand door het Luchtteken Weegschaal snellen, waardoor bedachtzaamheid en een diplomatieke houding de boventoon zullen voeren. Er wordt niets geforceerd, de tijd wordt genomen om tot een besluit te komen.
De schone Venus reist deze maand door het teken Maagd. Mercurius hoort bij Maagd en Venus hoort bij Weegschaal … Deze persoonlijke planeten reizen dus door elkaars teken en dat is de reden dat de energie voor ons over het algemeen kalm en verankerd zal aanvoelen, vooral in ons sociale leven.
De Volle Maan in Vissen van 9 september voert ons mee op hoge emotionele golven.
De rode planeet Mars laat op 14 september het Waterteken Schorpioen achter zich en verlegt met zijn intrede in Boogschutter de energie naar Vuur. Mars in Vuur is de dynamische, inspirerende, grensverleggende en toekomstgerichte kracht. Mars is moedig, wil ervaren en ondervinden. Mars is ook de planeet van Oorlog en Agressie. Mars in Boogschutter is een dappere strijder die wil vechten voor een geloofsovertuiging of levensvisie en hier alles voor over heeft. Mars blijft tot eind oktober 2014 in Boogschutter en kan explosief zijn, maar ook het gevoel geven dat alles mogelijk is.
De intrede van Mars in Boogschutter is de prelude naar een kosmisch verbond in Vuur dat eind september gevormd zal worden tussen Mars, Uranus en Jupiter. Er komt ons informatie ter ore dat onze opvattingen over de beperking van onze mogelijkheden totaal doet veranderen. Dit grensverleggend aspect laat ons leren door te ervaren. De moed te vinden om onze grenzen daadwerkelijk te verleggen. Deze golf van optimisme is in de eerste plaats voelbaar voor de Ram, Leeuw en de Boogschutter, maar ook de Tweelingen, Weegschaal en de Waterman worden geladen met initiatieven die leiden tot onverwachte mogelijkheden en succes!
Met de verschuiving van de Zon naar Weegschaal, het teken van evenwicht en balans, begint op 23 september 2014 de eerste dag van de Herfst. De Herfst-equinox staat in het teken van Relaties. Met deze verschuiving naar Weegschaal wenden we ons meer tot de ander voor samenwerking en samenzijn. De Zon vraagt ons hoe relaties ons leven beïnvloeden. Neem de tijd om voor jezelf na te gaan wat relaties voor je betekenen, zowel privé als in de wereld om je heen.
De Nieuwe Maan van 24 september staat ook in het teken Weegschaal, waardoor een cyclus begint waarin samenwerking de boventoon zal voeren. Voor het komende half jaar kan je de balans opmaken van wat je in je relatie wil veranderen om tot heelheid te komen. Op 23 september ontwaakt Pluto uit zijn lange retrograde slaap. De kosmische bezem Pluto besluit direct onstuimig aan het werk te gaan waardoor we als nooit te voren het gevoel hebben grote schoonmaak in ons leven te houden. Het oude eruit en het nieuwe erin!
Vanaf 25 september sluit Jupiter een kosmisch verbond met Uranus in Vuur die deuren voor ons opent voor verandering, uitvindingen en geniale oplossingen voor medische, technische en wetenschappelijke vraagstukken. Een kosmische handreiking tot verandering, vrijheid en doorgroei! Laten we dit geschenk uit de hemel omarmen en er het beste van maken! Begin oktober zal Mars zich bij dit verbond voegen waarbij de Grote Driehoek in Vuur wordt gevormd! Een Vuur Driehoek is altijd actief creatief! Tot half oktober 2014 krijgen we met deze Grote Driehoek in Vuur de kans om op een speelse manier alle mogelijkheden te onderzoeken en uit te proberen. Niet geschoten is altijd mis!
Het einde van september is astrologisch gezien een positieve periode waarin veranderingen soepel kunnen verlopen en doorbraken mogelijk zijn.
Mercurius maakt zich inmiddels op voor de derde en laatste retrogradeperiode van 2014. Vanaf 20 september gaat Mercurius al wat gas terug te nemen en begint de zogenaamde ‚ schaduwperiode’ , die vooraf gaat aan de daadwerkelijke retrogradeperiode die op 4 oktober 2014 begint. In deze periode kunnen al vervelende retrograde plaagstootjes voorkomen, maar de echte ‚pret’ begint al op 28 september als Mercurius het teken Schorpioen binnentreedt. De communicatie is dan meer afwachtend en voorzichtig.Vanaf 20 september is het verstandig om geen grote beslissingen te nemen of met nieuwe projecten te beginnen.
Het einde van september belooft rustig te verlopen.
In oktober 2014 gaat Mercurius voor de derde keer dit jaar retrograde en zijn er maar liefst twee verduisteringen. Oktober 2014 begint spannend met op 9 oktober een totale Maansverduistering op 15º in het Vuurteken Ram. Deze valt precies samen met de Vuurdriehoek van Mars, Jupiter en Uranus. Let op de datum 9 oktober! Mede door de energie van de Grote Driehoek in Vuur kan dit een een onthullende dag worden!

September 2014:

Maandag, 1 september: De Maan in Schorpioen smelt samen met Mars in Schorpioen. In een intense en negatieve sfeer kunnen emoties hoog oplopen. Er wordt met passie gereageerd als rechtvaardigheid in het geding is. Ego’s spelen op en men voelt zich al snel aangevallen.
Dinsdag, 2 september: De Maan in Boogschutter is in haar Eerste Kwartier fase. Een dag van groeiend optimisme! We willen vooruit, ongeacht tegenwerking. Leerprocessen en crisismomenten worden ervaren als uitdagingen. Het is een testfase waarin we in situaties verbeteringen aanbrengen.
Woensdag, 3 september: Mercurius heeft het teken Maagd achter zich gelaten en is het luchtteken Weegschaal binnengetreden, waar deze tot 27 september zal verblijven. Een verlangen naar harmonie en verfijning in de communicatie. We nemen de tijd om tot een goed besluit te komen met deze energie! In deze drie weken gaan we op een meer diplomatieke manier met elkaar om. Mooie weken voor alle vormen van artisticiteit en samenwerking.
Donderdag, 4 september: De Zon in Maagd vormt een mooie driehoek met Pluto retrograde in Steenbok. In een positief aspect van moed en vertrouwen zijn we geconcentreerd bezig om een nieuw persoonlijk project tot een succesvol resultaat te brengen of de moed te vinden om met iets te stoppen dat niet realistisch is. Als het niet in je eentje lukt, hoef je alleen maar om hulp te vragen! Zelfs de meest veeleisende projecten slagen. Met innerlijke rust en objectiviteit kunnen conflictsituaties worden hersteld.
Vrijdag, 5 september: Pas op vandaag op met zaken doen of als je de weg op moet. Haastige spoed is zelden goed. Probeer omwille van jezelf nu geen oplossing te forceren als er een probleem is in een relatie.
Zaterdag, 6 september: Venus, de planeet van Liefde en Schoonheid heeft het Vuurteken Leeuw verruild voor het Aardeteken Maagd. Deze energie duurt tot 29 september. Venus in Maagd is deze drie weken praktisch, conservatief en zuiver in al haar bedoelingen. We worden niet geleid door emoties, maar door logica. Er wordt niet zo snel iets aangeschaft, maar alleen als het een bijdrage levert aan het dagelijks leven! Ook in relaties geldt: kwaliteit boven kwantiteit! De sfeer is dan ook kritischer en er wordt meer op elkaar gelet wat men draagt, maar vooral met wat men uitdraagt.
Zondag, 7 september: Een dag van optimisme! We zien vandaag het de zonnige kant van het leven, waardoor we er het beste van maken. Een constructieve dag.
Maandag, 8 september: Je wil je optimistische stemming van gisteren voortzetten, maar het is beter vandaag een wat terughoudende houding aan te nemen. Denk eerst na voordat je tot actie overgaat en met wie je omgaat. De kracht van de bijna Volle Maan in Vissen vraagt de energie naar binnen te richten om innerlijke balans te vinden.
Dinsdag, 9 september: Het is Volle Maan op 16º in het Waterteken Vissen. De Maan staat precies tegenover de Zon in Maagd. Deze Volle SuperMaan wordt ook wel de Volle Oogstmaan genoemd, het is de laatste Volle Maan voor de Herfstequinox. Het thema is dankbaar zijn voor de gulle gaven van Moeder Natuur. Het is de tijd om te oogsten en de natuur gaat zich voorbereiden op het komende winterseizoen. Dankbaar zijn voor alles wat buiten je groeit maar ook dankbaar zijn voor je eigen innerlijke groei. Deze Volle Maan is een emotioneel geladen Volle Maan, welke van 7 tot 11 september sterk zal worden gevoeld in de vorm van slapeloosheid, vele tranen en overgave aan het Hogere. Deze laatste Volle SuperMaan staat namelijk heel dicht op Cheiron, de gewonde Genezer en is door het thema kindertijd, moederschap en geheugen extra emotioneel geladen. Herinneringen aan vroeger komen in dromen en flashbacks terug. Familietrauma’s kunnen van grote invloed zijn op ons leven. Fysieke kwalen kunnen een emotionele oorzaak hebben. Vissen is Water en Water is gevoel en emoties, dus een overvloed van tranen zoekt een weg naar buiten. Cheiron helpt je tranen los te laten en zo je pijn te laten wegvloeien. Het is een fantastische gelegenheid voor geestelijke verlossing. Wees hierin een voorbeeld voor anderen. Pas met deze energie wel op met drank en drugs of andere vormen van verslaving waarbij je tot het uiterste gaat en je zelfbeheersing kan verliezen. Vier deze Volle Maan bij het water, zee en natuurlijke bronnen. Water reinigt je lichaam en ziel. De helende energie van Cheiron geeft met deze Volle Maan hoop aan de wereld, hoop aan hen die dat het meest nodig hebben. Deze energie is zo sterk dat het enkele dagen tot weken duurt voordat je weer in balans bent.
Woensdag, 10 september: Mercurius in Weegschaal staat vierkant op Pluto retrograde in Steenbok. Vandaag heerst een negatieve stemming en kunnen harde en kwetsende woorden vallen. Ontstane conflicten zijn van lange duur of conflicten uit het verleden komen wederom tot ontbranding. Een dag van manipulatie, het zwijgen opleggen en machtspelletjes. Een dag waarin ultimatums worden gesteld. Beter niet tegen wil en dank achter de waarheid zien te komen, want dat leidt alleen maar tot misverstanden.
Om extra op je hoede te zijn: Vandaag staat Venus in Maagd precies tegenover Neptunus retrograde in Vissen. Wees vandaag voorzichtig in alle vormen van relaties! Je kan geconfronteerd worden met leugens, verraad en verwarrende signalen. Illusies en fantasie kunnen de werkelijkheid bezoedelen, of financieel en erotisch gebied kan je worden misleid als de intentie niet zuiver is. Blijf realistisch en laat je niet meeslepen, zelfs als het voor jouw gevoel geweldig is. Alles is mogelijk vandaag, ook als iets mooier is dan je zou wensen. Geen gouden bergen beloven als je weet dat ze er niet zijn.
Donderdag, 11 september: De Zon in Maagd lacht vandaag naar Saturnus in Schorpioen. In een serieuze, georganiseerde en harmonieuze sfeer kunnen projecten worden ontwikkeld en tot een goed einde worden gebracht. Mercurius in Weegschaal kan het goed vinden met Jupiter in Leeuw. De communicatie blijft op gang, discussies en onderhandelingen worden gevoerd en plannen voor de toekomst worden gemaakt. Deze verbinding ondersteunt studies en levensbeschouwelijke leerprocessen die het bewustzijn kunnen vergroten.
Vrijdag, 12 september: Een drukke dag van optimisme. Er hangt een energieke sfeer waardoor betere prestaties worden geleverd en initiatieven worden getoond. Geen goede dag om beslissingen te nemen.
Zaterdag, 13 september: Mercurius in Weegschaal staat vandaag precies tegenover Uranus retrograde in Ram. Verwacht vandaag het onverwachte! De sfeer is impulsief , onbetrouwbaar en een beetje gek. Plannen worden omvergegooid, oplossingen zijn niet echt praktisch. In een relatie wordt al snel geoordeeld. Stressvolle situaties, fouten en opstandigheid leiden tot een negatieve sfeer. Tel eerst tot tien en hou je mening voor jezelf. Focus jezelf op de meest essentiële zaken in het dagelijks leven.
Zondag, 14 september: De rode planeet Mars heeft Schorpioen achter zich gelaten en is het Vuurteken Boogschutter binnengetreden. De komende zes weken zijn vooral positief voor de Boogschutter, maar ook Ram en Leeuw profiteren van deze extra Vuurenergie! Met deze energie krijgen we meer zin om buitenshuis dingen te ondernemen en ons enthousiast in een nieuw avontuur te storten, dat te maken heeft met verre reizen, vervolgstudie, rechtszaken, religie en spiritualiteit.
Maandag, 15 september: Venus in Maagd vormt een mooie driehoek met Pluto retrograde in Steenbok. Een beetje duistere en spannende dag! Geheime wensen leiden tot erotische uitdagingen, waardoor je eigenwaarde wordt versterkt. Op financieel gebied kunnen er ook hoogtepunten zijn, maar voorzichtigheid is ook hier geboden. Denk eerst goed na voordat je je in een avontuur stort!
Dinsdag, 16 september: De Maan in Tweelingen is in haar Laatste Kwartier fase. Een dag waarin vele ideeën worden geboren. Echter, niet alle ideeën zijn realistisch en goed doordacht. Het is beter om de tijd te nemen om met een goed onderbouwd idee voor de dag te komen.
Woensdag, 17 september: Mercurius smelt vandaag samen met de noorder Maansknoop in Weegschaal. Een dag van objectieve waarnemingen! Als er problemen zijn met de planning van projecten, dagelijkse zaken of communicatie is dit een dag om te corrigeren, fouten te herstellen en onaangename conflicten op te lossen.
Donderdag, 18 september: Een goede dag om banden aan te halen met al je relaties, zowel privé als op het werk. Laat vooral zien hoeveel je van je partner houdt! Luister naar een goed advies vandaag.
Vrijdag, 19 september: Je gevoelens kunnen vandaag een loopje met je nemen. Blijf daarom goed geaard en bij jezelf!
Zaterdag, 20 september: De Maan in Leeuw staat heel dicht bij Jupiter in Leeuw. Let goed op met wat je zegt vandaag. Je bent mededeelzaam en je kan iets zeggen over jezelf wat je beter voor je kan houden. Het is ook mogelijk dat je een geheim onthult over iemand anders. Er kan ook over jou worden gepraat! Het is een verwarrende dag van stemmingswisselingen en concentratieproblemen.
Zondag, 21 september: Venus in Maagd glimlacht naar Saturnus in Schorpioen. Een dag van realistische stabiliteit, veiligheid en evenwicht in relaties. Een goede start voor een nieuwe relatie of helderheid te brengen in een bestaande relatie. Je eigen gevoel en eigenwaarde wordt versterkt. Ook een goede financiele dag, waarbij op een gedisciplineerde manier met geld en bezittingen wordt omgegaan. Een goed uitgangspunt om je financiele situatie en eigenwaarde op te krikken.
Maandag, 22 september: Mars in Boogschutter staat vandaag vierkant op Neptunus retrograde in Vissen. Geen makkelijke dag. Veeleisende projecten en activiteiten vragen de aandacht, maar je mist de concentratie en uithoudingsvermogen om deze taken te volbrengen. Het is belangrijk dat je geaard blijft. Iets waarop je gerekend had, kan een desillusie worden. Conflicten kunnen makkelijk ontaarden door misverstanden. Niemand begrijpt eigenlijk waardoor een misverstand is ontstaan. Het beste is een time-out en afstand nemen van de situatie. Zelfbeheersing is vandaag het toverwoord.
Dinsdag, 23 september: De Zon treedt het teken Weegschaal binnen. Vandaag vieren we ook het Feest van Madron, de dag dat de Zon loodrecht op de evenaar staat en waarop dag en nacht over de hele wereld in evenwicht zijn. Het is het magische moment van de Herfstequinox, de eerste dag van de Herfst voor het noordelijke halfrond en de eerste dag van de Lente voor het zuidelijk halfrond, waar de Lente-equinox wordt gevierd. Het is de periode om ons voor te bereiden op de komende Winter. De Oogst van de Zomer wordt met het Herfstequinox binnengehaald en zal ons gedurende de komende koude Wintermaand voeden. Geniet van de kleuren en geuren van de Herfst, het veranderende en afnemende licht en de rust van de zich geleidelijke terugtrekkende natuur. In de komende maand zoeken we de balans in onszelf en in de wereld om ons heen. Een tijd van sereniteit, kunst en schoonheid.
Pluto is vandaag ontwaakt uit zijn lange retrogradeslaap en zet zich op 10º Steenbok langzaam in voorwaartse beweging.
Woensdag, 24 september: Vandaag is het Nieuwe Maan in het luchtteken Weegschaal. De Maan staat rechtstreeks tussen de Zon en de Aarde en is vanaf onze planeet niet zichtbaar. Het thema van de Nieuwe Jachtmaan is jezelf naar binnen te richten en jezelf te openen voor alles wat kan bijdragen aan jouw transformatie, de relatie die je met jezelf onderhoudt en hoe je met anderen omgaat. Deze Nieuwe Maan brengt een sterke energie met zich mee, waardoor ons levenstempo geïntensiveerd en versneld zal raken.
Donderdag, 25 september: Een uiterst creatieve dag vandaag. Je wil de vrije hand om jezelf creatief te uiten en je wil niets liever dan je mogelijkheden onderzoeken.
Vanaf vrijdag 26 september tot 1 oktober 2014 vormt Jupiter in Leeuw een mooie driehoek met Uranus retrograde in Ram. Een prachtig mooie kosmische handreiking die kan leiden tot sociale en technische vooruitgang voor ons allemaal! Religieuze en sociale emancipatie is nu mogelijk nu dit aspect de weg vrijmaakt voor veranderingen en ontwikkelingen. In deze positieve sfeer is het makkelijk om te geloven in mooie praatjes van visionairs en uitvinders die gouden bergen beloven. Een positieve houding opent vele deuren naar nieuwe mogelijkheden. Ieder project dat vandaag begint heeft grote kans op succes en toekomstperspectief indien de intentie zuiver is.
Zaterdag, 27 september: Een dag om je creativiteit naar hartelust uit te dragen! De Maan in Schorpioen laat je diep gaan in je emoties en dan is het goed om deze gevoelens te vertalen in een schilderij, gedicht, muziekstuk of waar je hart naar uit gaat. Veel rust en een goed gesprek op zielenniveau helpt je om in je kracht te komen. Neem een warm bad met deze energie en luister naar wat je ziel je wil vertellen.
Zondag 28 september: Mercurius treedt het waterteken Schorpioen binnen. Met deze energie is onze geest onderzoekend, geconcentreerd en diepgaand. We willen eerst alles weten voordat tot actie wordt overgaan. De Maan staat vandaag ook heel dicht bij Saturnus in Schorpioen…We zijn gefascineerd over de mysteries van het leven, maar ook het onderzoeken van complot-theorieen horen bij deze energie. Woorden kunnen tijdelijk een sarcastische en aseptische ondertoon hebben.
Maandag, 29 september: De communicatie verloopt vandaag niet zo goed. Je hebt moeite om te zeggen wat er in je omgaat en je begrijpt niet wat de ander zegt. Gedachten worden geregeerd door emoties, waardoor een situatie verkeerd kan worden begrepen.
Dinsdag, 30 september: Venus heeft het Aardeteken Maagd achter zich gelaten en reist tot eind oktober 2014 door het luchtteken Weegschaal. Met deze energie ligt onze focus alle vormen van relaties. Het onderhouden van een goede relatie is nu veel belangrijker. We voelen ons aangetrokken tot alle aangename dingen waar we ons beter door gaan voelen. Ook streven we naar harmonie en een vredige en liefdevolle atmosfeer.
Een enerverende septembermaand allemaal!