Weegschaal oktober 2014

07weegschaal-n(29).jpg

Weegschaal oktober 2014

Algemeen
Het onverwachte gebeurt deze maand. Deze maand is Mercurius grotendeels retrograde waardoor oktober 2014 op vele gebieden een maand is van heroverweging en herzien. De twee verduisteringen zijn krachtige kosmische bezems die veranderingen brengen in de manier waarop je met anderen omgaat. Dit houdt in dat relaties worden verbroken, maar opent direct de deur naar nieuwe wegen. De Zonsverduistering van 23 oktober brengt een nieuwe cyclus van eigenwaarde, zelfrespect en overvloed. Je verdient het!

Liefde
Een maand van veranderingen en verrassende ontwikkelingen.Jouw planeet Venus reist door jouw teken Weegschaal. Je wil liefde en aandacht en jouw magnetische aantrekkingskracht zorgt ervoor dat je deze aandacht krijgt. Venus kan het uitermate goed met Mars vinden. Met dit kosmische samenzijn kan het niet anders dan dat liefde overheerst deze maand. Mars reist deze maand door het Huis van Communicatie. Je partner kan heftiger reageren. Ondanks de Maansverduistering in het Huis van Relaties is je liefdesleven deze maand sterker dan anders. Als een huidige relatie verbroken wordt, zal een nieuwe liefde zich vanzelf aandienen. Soms kan een relatie zo overheersend zijn dat je jezelf kwijtraakt. Eventuele problemen met betrekking tot intimiteit binnen een bestaande relatie worden moeiteloos opgelost. Met de Zonsverduistering van 23 oktober worden vriendschappen op de proef gesteld. Vrienden maken drama’s mee en het is aan jou hoe jij daar mee omgaat. Alleen een hechte en ware vriendschap zal overleven en sterker worden.

Familie
Op 27 oktober betreedt Mars het teken Steenbok en daarmee het Huis van Familie, Huis en Verleden. Tot begin december 2014 zoekt je steun van oudere en serieuze mensen, waar je van kan leren. In je relatie wordt de aandacht verlegd naar harmonieuze verhoudingen binnen de familie en het samen delen van emoties. In je familie kan een ingrijpende gebeurtenis plaatsvinden met ouders, een ouder of ouderfiguur. Let goed op wat je zegt en hoe je iets zegt.

Carrière
Oktober 2014 is een drukke dynamische en actieve maand. Mars in Boogschutter vuurt je aan waardoor je geen moment stil zit. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk, ook al hebben anderen moeite om je tempo bij te benen. De dingen verlopen echter anders dan je zou wensen deze maand. De Maansverduistering in Ram van 8 oktober heeft een sterke uitwerking op je carriere. Deze Maansverduistering valt in je Huis van Relaties en deze krachtige energie stelt de relatie met een organisatie, collega, klant of zakenpartner op de proef. Wat er ook gebeurt, blijf rustig. Een goede relatie overleeft de zwaarste storm, maar in een ander geval kan de lading gaan schuiven. De Maansverduistering in Ram brengt stressvolle momenten en dan is het aan te raden om je agenda niet al te vol te plannen deze maand. Ook deze Maansverduistering brengt plotselinge veranderingen op carrieregebied. Gebeurtenissen dwingen je de carriere en het te bewandelen pad bij te stellen of te heroverwegen. Pas je strategie aan. Er vinden verschuivingen plaats in het bedrijf waar je werkt en in de bedrijfstak waarin je werkzaam bent. De directie kan de regels veranderen en je baas of leidinggevende kan iets ingrijpends meemaken. De Zonsverduistering van 23 september kan voor problemen zorgen met computers en gevoelige technische apparatuur. Zorg voor een goede back-up en tijdige controles!

Financien
De Zonsverduistering van 23 oktober valt in het Huis van Financien. Er gaan zich belangrijke financiele veranderingen voordoen, iets wat het komende halfjaar zal voortduren. Mercurius retrograde laat je geld en waardesysteem heroverwegen en herzien. Je gaat anders denken over financien. Je kan bijvoorbeeld geld niet meer zo belangrijk vinden, wat kan leiden tot een bevrijding van jezelf. Het kan ook zijn dat je misschien iets te rooskleurig hebt gedacht over je financiele positie. Met de Zonsverduistering kan je met de neus op de feiten worden gedrukt, waardoor je noodzakelijke maatregelen moet nemen. Deze Zonsverduistering kan je echter ook voorspoed brengen. Alle financiele veranderingen, hoe klein dan ook, zijn goed. vanaf 23 oktober gaat het de goede kant op!

Gezondheid
Het ontbreekt je niet aan energie, maar je bent onrustig. Die innerlijke onrust kan tot stress leiden. Je kan te maken krijgen met krampen, huidirritaties en slapeloosheid. Je bent zo haastig en onzorgvuldig, zodat een ongeluk in een klein hoekje ligt. Concentreer je op wat echt belangrijk is en neem tijdig je rust. Luister naar je lichaam.

Advies
Oktober 2014 belooft een gelukkige en voorspoedige maand te worden. Maar liefst twee verduisteringen kunnen wel wat roet in het eten gooien. Wat er ook gebeurt, blijf rustig. Het komt allemaal op zijn pootjes terecht.