Schorpioen oktober 2014

08schorpion-n(28).jpg

Schorpioen oktober 2014


Algemeen
Jouw nieuwe Zonnejaar begint op 24 oktober, wanneer de Zon jouw teken betreedt. Discipline en uithoudingsvermogen zijn vereist om je doelen te bereiken deze maand. Mercurius gaat op 4 oktober retrograde in jouw teken en dat maakt oktober een maand van heroverweging en herzien van levensdoel en relaties. De twee Verduisteringen van deze maand zijn extra krachtig voor jou. De Maansverduistering van 8 oktober heeft een impact op je werk en gezondheid. De Zonsverduistering in jouw eigen teken van 23 september duidt op enorme veranderingen op persoonlijk vlak. Het einde van een hoofdstuk in je leven om een nieuwe start mogelijk te maken. De retrograde Mercurius vraagt je in deze heftige maand om goed na te denken wat je wil. Veranderingen komen er en dan is het goed om goed voorbereid te zijn.

Liefde
Misschien heb je betere tijden gekend. Deze kosmische energie verwijst naar eenzaamheid, desillusies, verwarrende situaties. Kortom, je liefdeleven bevindt zich deze maand in een schaduwwereld. Ook je vriendenkring ontkomt niet aan deze Zonsverduistering. Hechte vriendschappen overleven deze test, maar de minder hechte vriendschappen zwichten onder de druk en houden op te bestaan. De Zonsverduistering in jouw eigen teken Schorpioen van 23 oktober valt in jouw Twaalfde Huis en wordt op de voet gevolgd door Venus, de planeet van de Liefde. Oktober 2014 kan met deze Verduistering een verrassend passioneel einde krijgen.

Familie
De heftige Uranus en jouw eigen planeet Pluto hebben een directe link met de Maansverduistering op 8 oktober in Ram. De Maansverduistering valt direct in jouw Huis van Familie en Thuis. Er kunnen zich heftige ontwikkelingen bij jou thuis voordoen en in je familiekring. Ouders of ouderen in je omgeving zouden zich niet te veel moeten inspannen of blootstellen aan stress. Als er gebreken zijn in huis is het tijd om deze te inventariseren om deze te kunnen repareren. Het is aan te raden om in deze periode aandacht te besteden aan de veiligheid van je huis, bijvoorbeeld door veiligheidssloten of alarminstallatie.

Carrière
Iedere Zonsverduistering brengt buitengewone kansen voor je carriere. Jupiter en Uranus zijn jouw carriere goed gezind en samen met Mars wijst dat op vooruitgang en een inherente financiele beloning. Je hebt er hard genoeg voor gewerkt! Je huidige carriere kan tot je grote verrassing door het lot veranderen. Je kan in dezelfde tak werkzaam blijven, maar deze op een totaal andere manier benaderen. Binnen het bedrijf waar je werkzaam bent kunnen zich enorme veranderingen voordoen. Er komt misschien een reorganisatie waarbij het roer omgaat. Je carriere planning zal door omstandigheden in de komende maanden helemaal moeten worden bijgesteld. Stel jezelf open voor veranderingen!
Financien
Het gaat goed met je carriere en daaruit volgt een stabiel inkomen. Je lost een oude schuld af en je ontdoet je van een zware last. In jouw omgeving bevinden zich personen die financieel van je profiteren of je emotioneel uitzuigen. Het kan ook zijn dat je zelf geconfronteerd wordt met de donkere kant van jezelf of je confronteert de ander met zijn of haar donkere kant. Hou je fianancien voor jezelf. Je werkt er hard genoeg voor.

Gezondheid

De Maansverduistering van 8 oktober valt in jouw Huis van Gezondheid en dagelijks Werk. Neem jezelf in acht deze maand. Plotseling veranderingen in je werk en een instabiele sfeer zorgt voor onrust. Deze onrust leidt tot stress en stress is slecht voor je gezondheid. Ook jouw gezondheid kan zo maar omslaan. Ga naar een dokter als je iets niet vertrouwt. Je gezondheid is verder goed, maar let wel op je voeding en rustmomenten. Jouw planeet Pluto zorgt in de komende zes maanden voor een complete metamorfose van jezelf, in de manier van hoe je in het leven staat en hoe je over jezelf denkt. Als een slang ga je jezelf van je oude jas ontdoen. Een totaal andere jij laat zich straks aan de wereld zien. Je wil dat de wereld jou met andere ogen gaat zien.

Advies
De planetaire energie is voor jou vanaf augustus 2014 verschoven van de buitenwereld naar jouw binnenwereld. De bal ligt weer in jouw eigen doel. Tot en met januari 2015 gaat het om jouw persoonlijke ontwikkeling en onafhankelijkheid. Tijdens deze periode kan je dingen naar jouw hand zetten, naar wat jij wenst en nodig hebt. Het is de tijd van persoonlijke moed, groei en initiatief. De tijd van positieve zaadjes planten, zodat je straks onafhankelijkheid kan oogsten.