Oktober

Astrologische maandprognose voor oktober 2014.

 

Was September 2014 een maand van ingehouden adem, zelfs Mercurius retrograde kan de naar buiten gerichte energie van Oktober 2014 energie niet afremmen!
Het wordt de meest intense maand van de hete herfst van 2014. Jupiter en Saturnus staan deze maand uitdagend tegenover elkaar en gaan de confrontatie aan. Venus reist door haar eigen teken Weegschaal en probeert de boel wat te sussen en het hoofd koel te houden.
Met oktober 2014 begint ook het tweede eclipsseizoen van het jaar, een invloedrijke periode voor het leven op Aarde. Vanaf 10 oktober wisselen opzienbarende gebeurtenissen elkaar in een rap tempo op.


De Grote Driehoek in Vuur welke gevormd wordt door Mars in Boogschutter, Jupiter in Leeuw en Uranus in Ram brengt een productieve energie en verfrissend enthousiasme dat aanzet tot het maken van grootse plannen en het neerzetten van prestaties. Deze positieve verbinding vormt de ondersteunende leidraad in deze heftige maand. Mars in Boogschutter brengt ook naast complottheorieën, overmoed en opgeblazen zeepbel constructies in denken en handelen.
De tekens Ram, Weegschaal, Boogschutter en Leeuw voelen deze energie het sterkst, ook degenen met de ascendant of persoonlijke planeten in deze specifieke tekens.

Tussen 4 en 25 oktober valt de derde en laatste retrograde periode van Mercurius in Weegschaal/Schorpioen van 2014. Net zoals in de vorige twee retrogrades dit jaar is ook deze in water en lucht. Met deze drie periodes in Water en Lucht wordt de verbinding tussen gevoelens en gedachten hersteld.
Onopgeloste problemen van april 2014 en mei 2014 vragen nogmaals om dringende aandacht.
Tijdens deze periode zijn er maar liefst twee door Mars geregisseerde Verduisteringen. Er is iets op gang gezet dat nu eigenlijk naar buiten gaat komen tijdens deze weken. Het is een periode van ontdekkingen, herontdekkingen en openbaringen. Het zijn de ontbrekende puzzelstukjes om het totale plaatje compleet te krijgen.

Oktober 2014 is de maand waarin allerhande relaties op scherp komen te staan, zowel privé als in de zakelijke, politieke en internationale wereld. Gespannen verhoudingen kunnen uitmonden tot afsplitsing en verdere conflicten.

Op 8 oktober vindt op 15º Ram een totale Maansverduistering plaats. Bij een Maansverduistering staan de Zon, Aarde en Maan op één rij, waarbij de Aarde tussen de Zon en de Maan staat. De schaduw van de Aarde valt dan op de Maan. De Aarde vangt als het ware het Licht van de Zon, waardoor de Maan wordt overschaduwd.
De Bloedmaan in Ram van 8 oktober 2014 wordt dus volledig verduisterd. Deze Maansverduistering brengt oorlog en zet de geloofsovertuigingen op scherp. Beroemde personages krijgen te maken met vrijheid van meningsuiting, bedreigingen of komen te overlijden. Een bestaande epidemie kan zich uitbreiden naar Europa. Uranus in Ram slaat deze verduistering van nabij gade. Uranus en Jupiter vormen sinds september 2014 een harmonieuze verbinding in Vuur. Uranus betrekt deze Bloedmaan dus bij deze verbinding, maar deze in principe samenwerkende energie staat wel vierkant op Pluto, wat een onrustig gevoel veroorzaakt dat iets te gebeuren staat. In deze periode worden geheimen onthuld en worden in relaties onderdrukte gevoelens van ontevredenheid met kracht naar buiten gebracht. Tijdens deze revolutionaire Maansverduistering van opstandigheid en verwarring vraagt de Maan om beheersing van ons gevoel en los te laten wat niet langer nodig is. Venus vormt direct na deze Maansverduistering een vierkant met Pluto waardoor verstoorde relaties worden uitgedaagd tot het vinden van oplossingen. Wat is van werkelijke waarde? Wat doet er werkelijk toe in het leven? Hoe kan de harmonie in het leven worden teruggebracht?
Het thema Relaties wordt door de samenwerking van Venus met Jupiter en Uranus wat minder zwaar. Van 11 tot 14 oktober groeit het verlangen naar vrijheid en samenwerking. De kosmische energieën hebben de zaken op scherp gesteld. Ondanks het blijvende egoïsme groeit het besef dat we elkaar nodig hebben om samen doelen te bereiken.

De tweede helft van oktober 2014 wordt ondersteund door de opbouwende energieën van Mars en Jupiter. In deze intense en uitdagende tijd zijn we bereid om samen aan de toekomst te werken.
De periode tussen 14 en 22 oktober is een goede tijd om letterlijk en figuurlijk puin te ruimen, ervaringen te delen en samen de schouders eronder te zetten.
De positieve sfeer verandert als de Zon en Venus samen de intense wateren van Schorpioen betreden en het moment van de laatste Verduistering van 2014 nadert.

Een Zonsverduistering is een heel krachtige Nieuwe Maan. Een moment om een besluit te nemen, maar ook een spirituele vingerwijzing naar nieuwe wegen. Alle energie van de vorige Nieuwe Maan van 24 september 2014 wordt nogmaals samengebracht in een zoektocht naar de onderliggende waarheid.
Op 23 oktober vindt de laatste Verduistering van 2014 plaats, een onzichtbare brug naar een nieuw begin.
Een gedeeltelijke Zonsverduistering op de eerste graad in het intense Schorpioen verwijst naar militair ingrijpen, aanslagen, verstoring van de openbare orde in Europa en in de rest van de wereld. De eerste graad van een dierenriemteken vertegenwoordigt de hele essentie van dat specifieke teken.
In het diepe en hartstochtelijke Schorpioen gaat het om thema’s als financien, seksualiteit en hebzucht. Het Licht van de Zon verdwijnt en maakt tijdelijk plaats voor een andere manier van waarnemen. De Zon staat symbool voor het ZELF Bewustzijn. Met een Verduistering is de verbinding met het ZELF bewustzijn ontbonden en wordt overgenomen door emotioneel handelen. Er wordt geen verbinding met het ZELF gemaakt waardoor de energie emotioneel en ego-centrisch is, welke gericht is op een herwaardering van materiele en immateriële waarden. Nieuw zelfbewustzijn in de relatie met jezelf en de ander. De inbreng van Venus bij deze Zonsverduistering wil geest en ziel samenbrengen. Het thema hebzucht herwaardeerd naar onbaatzuchtige liefde. Seksualiteit naar intimiteit. Het gaat ook om vertrouwen. Wie ben je eigenlijk? Wat heb jij nodig? wat wil jij in dit leven? Welke verbinding wil jij maken? Transformatie tot in de kern en het prille begin van iets nieuws! In de geboortehoroscoop is te zien waar met een nieuwe hoofdstuk begonnen wordt of nieuwe energie vrijkomt. De onzichtbare brug wordt zichtbaar.
Na deze laatste Verduistering van 2014 wordt duidelijk hoe het leven veranderd is sinds 2013. Om groei en vooruitgang mogelijk te maken is pijnlijke verandering soms noodzakelijk. Daarnaast wijst deze verduistering op natuurgeweld als aardbevingen en uitbarstingen.

In oktober 2014 krijgen we wereldwijd te maken met meerdere stormen of orkanen. Ook kan er nieuws zijn over een omvangrijk olie- of gas lek of verspilling welke hiermee verbonden is. De politieke leiders van Italie en Spanje proberen de illusie hoog te houden dat er geen financiele of politieke problemen zijn en dat alles onder controle is. Machtsstrijd en onthullingen van financiele, seksuele en politieke misstappen komen aan het eind van oktober aan het licht en zorgen voor verrassende nieuwtjes.

Op 25 oktober gaat Mercurius in Weegschaal op 17º weer direct. De jaarlijkse retrogradecyclus van verhoogd bewustzijn in denken en gevoel is hiermee afgesloten. Laat de herstelde verbinding leiden tot meer tolerantie en begrip voor elkaar.

Middenin de intense Schorpioen energie vieren we op 31 oktober de sabbat Samhain, ook wel Halloween genoemd. Met Samhain wordt het Keltische Nieuwjaar gevierd. Samhain symboliseert het rustseizoen van het land en markeert zowel het einde als het begin van het jaar. Het is het moment wanneer de sluier tussen de werelden van de doden en de levenden zeer ijl is. Het is het moment om de zielen die zijn overgegaan naar Zomerland, te herdenken.

De bevrijdende energie van de Grote Driehoek in Vuur tussen Jupiter en Uranus wordt in de loop van oktober minder, het is toch het sprankje hoop dat we nodig hebben om door te gaan in deze moeilijke tijd. In december gaat Jupiter retrograde en dat betekent dat deze weer terug gaat kruipen naar Uranus om in de eerste helft van 2015 wederom deze bijzondere verbinding te kunnen maken. Vooral maart 2015 wordt een veelbetekenende maand voor ons allemaal!

Aan het eind van oktober 2014 zorgt de handreiking van de Zon en Venus in Schorpioen aan Neptunus in Vissen voor een zinvolle inspirerende en verzachtende energie in de harde realiteit.
Inspireren doet creëren! Een mogelijkheid tot herstellen, genezen en het verkennen van de diepere dimensies van samenZIJN.

 

Oktober 2014:

Woensdag, 1 oktober: De eerste dag van de maand gaat met de samenwerking van de Zon en Venus in Weegschaal voortvarend van start. In sfeer van openheid worden constructieve besluiten genomen. Het vreedzaam oplossen van problemen zal echter niet van een leien dakje gaan. Maak je niet te druk, morgen is er weer een dag.

Donderdag, 2 oktober: De Maan betreedt het teken Steenbok en staat daarbij vierkant op de Zon in Weegschaal. Een dag voor activiteiten waarbij vastberadenheid en focus vereist zijn. Een dag van openhartige gesprekken. Vandaag is er geen ruimte voor boze opmerkingen en opdringerigheid.

Vrijdag, 3 oktober: De Wassende Maan treedt het luchtteken Waterman binnen. Er is een drang naar vrijheid en onafhankelijkheid. Het is ieder voor zich, zo lijkt het wel vandaag. Deze houding kan voor scheve gezichten zorgen, dus denk eerst goed na voordat tot actie wordt overgegaan.

Zaterdag, 4 oktober: Mercurius gaat op 2º retrograde in diepgravende Schorpioen en loopt weer terug naar 17º Weegschaal. Geen betere periode om relatieproblemen onder ogen te zien en deze voor eens en voor altijd aan te pakken. Tijdens deze periode lijkt alles in tegengestelde richting te gaan. De bedoeling van deze periode is om terug te gaan naar alle gebieden waar het mis is gegaan, zodat dingen kunnen worden bijgesteld. Geen grote aankopen doen of met een nieuw project beginnen. Wees voorzichtig met alles wat je doet. Ook tijdens deze retrograde vertraagt het tempo van het dagelijks leven om orde op zaken te kunnen stellen. Tijdens de retrogradeperiode in Schorpioen is het aan te raden om terughoudend te zijn met het ondertekenen van documenten en daarbij goed op de kleine lettertjes te letten. Weegschaal kan naast de bekende technische en elektronische storingen leiden tot misverstanden en communicatieproblemen in alle vormen van relaties die we onderhouden.

Zondag, 5 oktober: De Zon in Weegschaal staat vierkant op Pluto. Thema’s die te maken hebben met macht en controle komen met deze manipulatieve energie sterker naar voren in aanloop naar de aanstaande Maansverduistering. Opstandigheid en concurrentie komen vandaag in alle gelederen voor. In de komende twee dagen maken de Zon en Mars zich op voor een ontmoeting met Uranus in Ram. Vooral nu Mercurius retrograde is, zijn het geen woorden maar daden! Venus in Weegschaal groeit naar het exacte vierkant dat op 11 oktober 2014 gevormd gaat worden met Uranus en Pluto. Positieve veranderingen aanbrengen in relaties wordt nu wel steeds makkelijker. Geef je ingevingen de vrije loop! Mars in Boogschutter en Uranus in Ram kunnen het uitermate goed met elkaar vinden, waardoor het makkelijker is om een briljant idee om te zetten in directe actie! Kortom, deze dag verloopt in ieder geval anders dan verwacht. Probeer deze energie om te zetten in kracht die nodig is voor de komende week. Kom tot rust en zoek ontspanning.

Maandag, 6 oktober: De Wassende Maan treedt het teken Vissen binnen. Een over het algemeen positieve dag met verrassingen en nieuwe mogelijkheden. Echter, de mogelijkheden krijgen we niet cadeau.
De Zon nadert het exacte vierkant met Uranus in Ram van 8 oktober. Een groeiend gevoel dat iets bijzonders te gebeuren staat.Een dag van vernieuwende gedachten en grote vastberadenheid. Een goede dag om kennis uit te dragen of bezig te zijn met alle vormen van electronica, computers en communicatie.

Dinsdag, 7 oktober: De bijna Volle Maan is nu in Ram. Vandaag hangt er een onrustige sfeer waarin veel gepraat zal worden. Er wordt duidelijk gesproken wat men wil en vooral wat men niet wil.
De verbinding van Jupiter met Pluto laat het belang van het stellen van grenzen zien. Ook wordt de zere vinger gelegd op gezondheidsproblemen en de aandelenmarkt, ook concurrentiestrijd tussen grote commerciële rivaliserende bedrijven zoals telefoonmaatschappijen, mediabedrijven en energiemaatschappijen.

Woensdag, 8 oktober: Uranus in Ram exact opposiet de Zon in Weegschaal. Uranus zal dan dicht bij de Aarde staan en wordt volledig door de Zon belicht. De blauw/groene Uranus is met een telescoop te zien vanaf de Aarde. Deze opstandige energie wil vooruit. De confrontatie wordt gezocht zonder rekening te houden met de heersende gevoelens. Ongebruikelijke paden worden bewandeld om de zin door te drijven.
Vandaag vindt met de Volle Maan een totale Maansverduistering plaats op 15º in Ram. Op 15 april 2014 vond ook al een totale Maansverduistering in Ram plaats, dus gebeurtenissen van die dag komen vandaag op een extra krachtige manier bij ons terug. Deze herbeleving kan heftig, maar noodzakelijk zijn, als er geen oplossingen gevonden zijn voor gebeurtenissen die toen hebben plaatsgevonden. Ram wil meer directheid en bezinning vooral in de relatie. De boodschap van Ram wordt verduisterd. Ram is de strijder, sterk en onafhankelijk. Deze Maansverduistering vraagt je: Ben je gelukkig met wie je bent, ben ik eerlijk naar mezelf toe? Wie ben je en hoe sta je in een relatie? Het is een uitstekende gelegenheid om met de Zonnekracht van Weegschaal een verstoorde balans te herstellen. Een Maansverduistering is net zo krachtig als een Volle Maan. Deze Volle BloedMaan wordt volledig verduisterd door de schaduw van de Aarde. Tijdens deze Verduistering, die niet in Europa te zien zal zijn, krijgt de Maan een bloedrode kleur.

Donderdag, 9 oktober: De Maan is het teken Stier binnengetreden. Terwijl de energie van de Maansverduistering nog steeds aanwezig is, vormt Mars een harmonische Driehoek met Jupiter in Leeuw. Een creatieve en ondernemende dag waarbij samen veel vooruitgang te boeken valt op het gebied van informatica en technologie. Het vierkant van Venus met Pluto in Steenbok zorgt voor katterige sfeer van jaloezie dat nergens op gebaseerd lijkt te zijn. Gelukkig ondersteunt de positieve verbinding tussen Mars en Jupiter om negatieve emoties om te zetten in constructive energie.

Vrijdag, 10 oktober: Vandaag hangt er nog dat jaloerse en wantrouwende sfeertje. Onderzoek eerst waar die gevoelens vandaan komen, voordat je tot een overhaaste conclusie komt.

Zaterdag, 11 oktober: Venus in Weegschaal staat dit weekend in exact vierkant met Uranus in Ram. Kans op spannende ontmoetingen. Onverwacht en onvoorspelbaar gedrag in de liefde kan voor verrassingen zorgen. Er kan wrijving en spanning optreden in alle vormen van samenwerking. Mercurius retrograde is vanuit Schorpioen weer terug in de Weegschaal. Vertrouw op je intuitie, het is de stem van je ziel. Luister naar die stem, het vertelt wat je weten moet. Een goede dag om aan een evenement deel te nemen. Blijf wie je bent. De Zon lacht naar Jupiter in Leeuw. Vandaag worden in een harmonieuze sfeer in de persoonlijke of publieke sector op het gebied van onderwijs, politiek of wettelijke zaken oplossingen gevonden. Vandaag vindt ook de jaarlijkse Draconiden meteorenregen plaats. Deze vallende sterren zijn eigenlijk stukken gruis van de Giacobine-Zinner komeet.
Vandaag 11 oktober tot 24 oktober belandt Mercurius retrograde weer terug in Weegschaal. In deze periode zijn er problemen het nemen van beslissingen en vertragingen met contracten. Dit is niet een goede tijd om te trouwen of zakelijke overeenkomsten te ondertekenen of tot ondertekening over te gaan van een huurovereenkomst. Wacht liever tot de laatste week van oktober.

Zondag, 12 oktober: De Afnemende Maan treedt het teken Tweelingen binnen. Een dag van opgeblazen optimisme en overcompensatie. Geen goede dag om met iets belangrijks te beginnen of een belofte te doen, waar bij voorbaat niet aan gehouden kan worden.

Maandag, 13 oktober: Vandaag is het niet gemakkelijk om contact te maken of om de juiste woorden te vinden. Ga ondanks deze sfeer het contact niet uit de weg. Vandaag is het een goede dag om te gaan winkelen of iets creatiefs te ondernemen.

Dinsdag, 14 oktober: De Maan staat nu in Kreeft. Venus glimlacht vanuit Weegschaal naar Jupiter in Leeuw. Een dag waarin het vinden van oplossingen voorop staat. Problemen en obstakels zijn uitdagingen. Een goede dag van samenwerking vooral in de carriere, loopbaan begeleiding of roeping. Een dag van beroepsmatig adviseren en begeleiden het nemen van besluiten. Harmonieuze dag. De Zon in Weegschaal werkt samen met Mars in Boogschutter. Een dag van aanstekelijk enthousiasme tot samenwerking zowel privé als in de samenleving. Ook in het onderwijs of begeleiding van jongeren is dit een inspirerende en lonende dag. Zo wordt deze dinsdag een sociaal active dag met een harmonieus tintje!

Woensdag, 15 oktober: De Maan is in haar Laatste Kwartier fase in Kreeft en staat vierkant op de Zon in Weegschaal. Een beladen dag met negatieve emoties. Geen dag om op reis te gaan. Als er belangrijke knopen moeten worden doorgehakt, nu geen overhaaste beslissingen nemen. Luister naar je intuitie.

Donderdag, 16 oktober: De Maan treedt het teken Leeuw binnen. Een goede dag voor studie, examens en proefwerken. Nieuwsgierigheid en honger naar kennis en informatie. Een dag om naar de kapper of het theater te gaan. Kortom een dag van communicatie, druk bezig zijn en romantiek.

Vrijdag, 17 oktober: De Zon in Weegschaal schaart zich naast de retrograde Mercurius. Vandaag is er een bedachtzame sfeer waarbij de juiste woorden gevonden worden om te zeggen wat bedoeld worden. Een goede dag voor psychologische en culturele activiteiten. Vandaag wordt ondersteuning gegeven bij alle vormen van mentale activiteiten zoals schrijven, spreken en communicatie. Mars in Boogschutter gooit vandaag een lijntje uit naar Mercurius, waarmee deze dag een uitstekende dag is voor gesprekken en het geschreven woord! Een dag van enthousiaste uitwisseling van ideeën en communicatie. Een uiterst geschikte dag voor studie, spreken in het openbaar, theater en cabaret. Vandaag worden gevoelens moeiteloos omgezet in woorden met inhoud!

Zaterdag, 18 oktober: Mercurius retrograde houdt Venus vandaag in een liefdevolle omarming! Een dag van de liefde voor het woord. Woorden, ideeën, gedachten worden liefdevol geuit en verwoord. Een goed gesprek brengt vervoering en verwondering. Vandaag geen lege en domme praatjes, het gaat nu om de inhoud en de intellectuele waarheid.

Zondag, 19 oktober: De Maan treedt vandaag het teken Maagd binnen. Vandaag is de wil er om dingen aan te pakken, maar het is moeilijk om voldoende gefocust te zijn om deze te voltooien. Houdt het klein. Begin dus niet aan iets groots en neem geen grote beslissingen.

Maandag, 20 oktober: Venus reikt vanuit Weegschaal haar hand aan Mars in Boogschutter. Een dag om met jongeren te werken, als leraar of coach. Emoties en gevoelens worden begrepen en creativiteit wordt gestimuleerd. Vandaag is het een constructieve dag waarin oplossingen gevonden kunnen worden op het gebied van samenzijn, anderen behulpzaam zijn, huwelijk en hartsaangelegenheden. Jupiter in Leeuw lacht naar de retrograde Mercurius. Vandaag worden de meest complexe dingen opgelost. Een vraagstuk, een puzzel, een dilemma, het meest complexe probleem. Feilloze verbale vaardigheden en een juist gevoel van rechtvaardigheid maakt een eerlijke oplossing mogelijk.

Dinsdag, 21 oktober: De Maan treedt het teken Weegschaal binnen. In een sfeer van optimisme en hoop groeit het verlangen om van alles aan te pakken. Toch verloopt deze dag niet zo voorspoedig als je zou hopen door gebeurtenissen waar niet op gerekend wordt.

Woensdag, 22 oktober: Vandaag bevinden we ons in de figuurlijke schaduw van de komende Zonsverduistering. Geen geweldige dag. Er gebeuren onverwachte dingen en ook de informatie die je ter oren komt is niet altijd even betrouwbaar.

Donderdag, 23 oktober: Vandaag is de gedeeltelijke Zonsverduistering op oº in Schorpioen. Een Zonsverduistering is eigenlijk een zeer sterke Nieuwe Maan! Deze gedeeltelijke Zonsverduistering, waarbij de Maan voor de Zon schuift, is alleen in Noord-Amerika te zien. Deze Zonsverduistering wordt ondersteund door Venus in Schorpioen en valt middenin de lastige Mercurius retrograde periode, waardoor het universum ons voor uitdagingen stelt. Het zal allemaal niet vanzelf gaan, maar deze Zonsverduistering stelt je nogmaals in de gelegenheid om een nieuw begin of veranderingen in een vaste relatie, vorm van creativiteit, planning en transformatie door te voeren. De verbinding van Venus met Neptunus maakt alles meer subjectief en legt de nadruk op hoe iets op een persoon voelt. Er vindt een verschuiving plaats van wat jij bezit naar wat jij aan jezelf en aan anderen verschuldigd bent. Het gaat daarbij om geld, leningen, belastingen, verzekeringen, investeringen, maar ook seksualiteit en nalatenschappen. Het teken Schorpioen kan uitdagend en meedogenloos zijn. Zaken tijdig op orde stellen dus.

Vrijdag, 24 oktober: De Zon is de diepe wateren van Schorpioen binnengetreden en met Venus aan zijn zijde zorgt deze diepgaande energie positieve veranderingen in onszelf en alle relaties die we onderhouden. Het is tijd om te veranderingen of jezelf over te geven aan het Universum en de veranderingen in jezelf toe te laten.
Deze vriendelijke en lichte energie duurt tot eind van oktober voort! Een vriendelijke en harmonieuze sfeer, waar geen plaats is voor vijandigheid of discriminatie. Samenwerken met groepen waarin het gaat om gevoelens, spiritualiteit en psychologie. Er is belangstelling naar het verleden en verschillende culturen.
Vandaag vindt ook de jaarlijkse Orioniden Meteorenregen plaats. Deze meteoren zijn stukken gruis uit de staart van de komeet Halley.

Zaterdag, 25 oktober: Op 25 oktober zet Mercurius zich weer in directe beweging op 17º Weegschaal. Mercurius is weer direct en vervolgt zijn reis door het teken Weegschaal. Mercurius moet weer op gang komen en dat is terug te zien in een negatieve gemoedstoestand, in onszelf en in de wereld om ons heen. Het is beter om niet deel te nemen aan openbare evenementen, want daar staat je hoofd niet naar. Ook geen grote beslissingen nemen. Het is moeilijker om emoties onder controle te houden.

Zondag, 26 oktober: Venus ligt nog steeds in de armen van de Zon en deze zachte subjectieve energie richt zich op muziek en poëzie. Vandaag is er geen ruimte voor serieuze zaken, maar wel voor goede gesprekken en korte uitstapjes. De Maan treedt het teken Boogschutter binnen. Er komt vandaag niet veel productiefs uit je handen. Een dag om lang uit te slapen. Dromen zijn ongewoon en veelbetekenend. Verder is deze zondag een goede dag om met creativiteit bezig te zijn.

Maandag, 27 oktober: Mars is vandaag het teken Steenbok binnengetreden. Communicatie verloopt in eerste instantie niet zo goed. Venus in Schorpioen sluit echter een verbond met Neptunus in Vissen. Een dag die verder in het teken staat van samenwerking en het helpen van elkaar. Vandaag wordt de eenheid van het leven ervaren. Deze inspirerende verbinding brengt creativiteit en dompelt je onder in een wonderlijke wereld.

Dinsdag, 28 oktober: De Wassende Maan treedt het teken Steenbok binnen. De Zon in Schorpioen vormt een harmonieuze verbinding met Neptunus in Vissen. Een uiterst positieve dag waarbij emoties en gevoelens worden erkend en met grote fantasie oplossingen worden gevonden. Een mooie dag om samen te zijn en samen te werken, zowel privé als in het maatschappelijke leven. Geen goede dag om op reis te gaan. Let goed op onderweg, want niet alleen jij bent eerder afgeleid.

Woensdag, 29 oktober: De Maan staat in Steenbok. Het is net alsof de tijd stilstaat of dat je wordt opgeslokt door het werk en verantwoordelijkheden. Met deze aardse energie kunnen echter bergen verzet worden, als we ervoor gaan.

Donderdag, 30 oktober: Een dag van grote mogelijkheden. In een opgewonden en energieke sfeer voelt het alsof er iets bijzonders te gebeuren staat.

Vrijdag, 31 oktober: De Wassende Maan treedt het teken Waterman binnen en vormt een vierkant met de Zon in Schorpioen. De laatste dag van de week en de laatste dag van oktober 2014. Er zijn echter nog zaken die afgewerkt dienen te worden. Deze kosmische energie brengt daartoe het benodigde doorzettingsvermogen.