Maandhoroscoop Mei 2014

astromaanhaasin-ster-o.jpg

Astrologische prognose voor Mei 2014.


De invloed van het Grote Vierkant dat vorige maand exact werd, zal ook deze maand van kracht zijn. De vrijgekomen energie is zo groot, dat deze tot september 2014 gevoeld zal worden in de wereld als geheel als in de wereld in ons zelf. De nasleep van de Zonsverduistering van 29 april j.l. zorgt ervoor dat het begin van Mei 2014 getekend zal zijn door gebeurtenissen die voor velen van ons als zwaar en moeilijk zullen worden ervaren. We krijgen te maken met oorlog en vrede, noodhulp, vredesvoorstellen en diplomatieke gesprekken, verdragen en afspraken. Mars in Weegschaal maakt deel uit van het Grote Vierkant en gaat vanaf 21 mei na zijn retrogradeperiode op 9 graden Weegschaal weer direct lopen. De toegevoegde energie van Mars aan het uitdagende T-vierkant tussen Uranus en Pluto zal eind deze maand wederom tot explosieve situaties en zeer onverwachte gebeurtenissen leiden. Het hele voorjaar van 2014 wordt getekend door geweld, oorlogsdreiging, grote mensenmassa’s, vuur en heftige weersomstandigheden zoals stortbuien, hagel, onweer en tornado’s.
Pas in de tweede helft van Mei komt er wat ontspanning en voelt de energie minder zwaar wanneer de Zon op 22 mei het teken Tweelingen binnentreedt. De positieve verbinding tussen Jupiter en Saturnus zorgt daarnaast voor een bemiddelende rol en doorzettingsvermogen dat nodig is voor het bouwen van bruggen en duurzaamheid.
Op persoonlijk niveau zal Mei 2014 voornamelijk gericht zijn op relaties, samenwerkingsverbanden, verenigingen en vriendschappen. Mars ontwaakt op 20 mei uit zijn retrogradeslaap en vervolgt zijn reis door Weegschaal, het teken van Relaties en Evenwicht.
De Zon in Stier staat tot 21 mei tegenover Saturnus in Schorpioen, waardoor verzoening moeilijk zal zijn. In mei 2014 ontstane relaties eindigen onverwacht onder ongewone omstandigheden en om ongewone redenen. Mei 2014 wordt de maand van het ontstaan van liefde, maar ook de maand van het verbreken van liefde. Nieuwe relaties ontstaan waarvan je het niet zou verwachten of oude relaties worden verbroken zonder waarschuwing en zonder duidelijke reden.
Ook al leiden deze energieën tot ontreddering en ongemak, het biedt ons ook een kans om het oude los te laten. Loslaten van alles wat je niet meer dient in dit leven, zoals mensen, dingen, verbintenissen en overtuigingen, om ons te kunnen verbinden met het diepere deel van ons spirituele zelf.
In een wereld die getekend wordt door geweld en dualiteit, is ook een onverbrekelijke kracht. Liefde. Het is tijd om angst los te laten en liefdevol te zijn. Je leven te veranderen en je wezen, lichaam en geest naar een hoger zielsniveau te brengen.
De kosmische draaikolk van April draait ook in de mooie maand Mei door in onze samenleving. Het wordt een maand van tegengestelde energieën die om oplossingen vragen. De tegengestelde energieën zijn een onderdeel van het proces van leren en groeien door verandering. Wat er in de wereld gebeurt, het opent ook een deur naar loutering, vrede en universele liefde.

Donderdag, 1 mei :

Zondag 1 mei is het Feest van Beltane, het feest van het huwelijk tussen de Godin en de God, de vereniging van man en vrouw welke wordt weerspiegeld in menselijke relaties. Het is het feest van de godin Freya, de godin van Liefde, Vruchtbaarheid en Sensualiteit, het is het feest van de overgang van Lente naar de Zomer. Op deze dag staat de Maan in Tweelingen vierkant Neptunus in Vissen. Deze constellatie geeft in principe een passieve houding, neiging om jezelf voor de gek te houden, gebrek aan evenwicht en overgevoeligheid. We kunnen onszelf verliezen in wensdromen. De Maan in Tweelingen sluit vriendschap met Mars in Weegschaal en dat geeft op deze dromerige dag toch wilskracht, moed, dynamische actie, ondernemende, activiteit, eerlijkheid en openheid om met beide benen op de grond te blijven.

Vrijdag, 2 mei:

De Maan in Tweelingen staat gunstig op Uranus in Ram en dat geeft ons vastberadenheid, vindingrijkheid, overredingskracht, ambitie en zakelijk succes! Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe manieren om tot ontplooiing te komen.

Zaterdag 3 mei:

Mercurius in Stier oppositie Saturnus in Schorpioen.
Een intense, serieuze en gedisciplineerde energie. Vandaag mogelijke vertragingen in reizen en communicatie. Eigen plannen, ideeën of voorstellen of uitvoering van projecten ondervinden momenteel weerstand of afwijzing. Dit kan leiden tot ontgoocheling, koppigheid, frustratie en woede. Een dag om projecten te heroverwegen en zo nodig bij te stellen. Goede dag voor concentratie bij studie en waar nodig grenzen te stellen. Hoe dan ook, je laat je niet overweldigen en je wil gewoon doorgaan, ook al zit het tegen.

Zondag 4 mei:

Venus laat het teken Vissen achter zich en betreedt tot 29 Mei het teken Ram. Venus is in het teken van Ram avontuurlijk, impulsiever, ongeduldiger en veeleisender, spontaan en direct. Verlangens zijn sterker en gepassioneerd.
Als we iets willen, willen we het onder deze vurige invloed nu en wel nu meteen!
De samenwerking tussen de Zon in Stier en Pluto in Steenbok geeft ons de komende twee dagen een sterke vitaliteit, energie, kracht, populariteit en het vermogen om grote dingen te doen.
Ondersteund door een geconcentreerde kracht en versterkt vertrouwen worden nieuwe en belangrijke projecten tijdens deze dagen met succes begonnen!
Zelfs de meest veeleisende projecten hebben nu goede kans van slagen. In het geval van machtsconflicten kan met innerlijke rust en objectiviteit de harmonie worden hersteld.
De Zon in Stier staat gunstig op de Maan in Kreeft, een verbinding bij uitstek voor het mannelijke en vrouwelijke principe. Gelijke rechten voor iedereen! De Maan in Kreeft staat echter moeilijk op Mars in Weegschaal en daardoor kunnen in de relatiesfeer meningsverschillen en spanningen optreden. Maan in Kreeft staat ook tegenover Pluto in Steenbok en deze oppositie kan leiden tot problemen in de huiselijke sfeer, ernstige remmingen in liefde, spanningen, depressie, extreme emotionele uitingen en mateloosheid. Het vierkant met Uranus versterkt stemmingswisselingen en geïrriteerdheid. De verbinding met Neptunus in Vissen zorgt er gelukkig voor dat spanningen wegvloeien en biedt toch ruimte voor een vredige sfeer, empathie, fantasie en romantiek. Mooie dag voor kunstbeleving.

Maandag, 5 mei:

De Maan in Kreeft staat vandaag gunstig op Saturnus in Schorpioen. Deze verbinding brengt ons verantwoordelijkheid, organisatorische vaardigheden en gevoel van plicht. Het bereiken van doelstellingen wordt nagestreefd met zorg en overleg. Er kan een beroep op je vertrouwen worden gedaan vandaag.
De Maan lacht naar Mercurius in Stier en dat geeft ons een goed verstand, concentratie, humor, een mooie stem en een gezond verstand. Onze intelligentie is sterk, we denken praktisch en staan open voor nieuwe dingen.

Dinsdag, 6 mei:

Vandaag betreedt de Maan het teken Leeuw. Deze energie maakt ons zelfverzekerd en creatief. Deze naar buiten gerichte energie versterkt onze zelfexpressie en durf, een energie om met volle teugen van de liefde en de goede dingen dat het leven te genieten.
De Maan in Leeuw van het goed vinden met Venus in Ram. In de liefde en in het huwelijk is dat een zeer goed aspect. Ons gevoel van liefde is sterk en er heerst een soort van serene geest.
De handreiking van de Zon naar Jupiter in Kreeft geeft ons veel vitaliteit, succes in het leven, algemene populariteit en professionele en sociale vooruitgang. We hebben een sterk gevoel van rechtvaardigheid en gelukzaligheid.

Woensdag, 7 mei :

De Maan in Leeuw is in haar Eerste Kwartier of Wassende fase en staat gunstig op Mars in Weegschaal. Met deze maanfase staat de Maan vóór de Zon. Een goede periode om koers te bepalen. In de natuur wordt energie vanuit de aarde opgenomen via wortels en stengels om te kunnen groeien. Het geeft ons grote wilskracht, moed, dynamische actie, ondernemingslust, activiteit, eerlijkheid en openheid.
De Maan staat mooi op Uranus in Ram en geeft ons veel aandacht, overtuigingskracht, ambitie en een originele geest. We gaan onze eigen weg en op zoek naar nieuwe methoden. Wij zijn vastbesloten, fantasierijk, dol op reizen en dingen verlopen succesvol.
Vandaag en morgen 8 mei staat de Zon in Stier sextiel op Jupiter in Kreeft. Het vergroten van bewustzijn en activiteiten die persoonlijke vrijheid bevorderen zijn in deze dagen aan de orde. Grotere kans op zakelijk succes!
In een sfeer van tolerantie en vrijgevigheid zijn dit dagen waarin bewust gezocht wordt naar creatieve oplossingen.

Donderdag, 8 mei:

Mercurius heeft het teken Stier verlaten en betreedt het eigen Luchtteken Tweelingen. Mercurius voelt zich uitermate goed thuis in eigen teken! Bedachtzaamheid maakt plaats voor actie! Tot aan het eind van Mei heerst een drukke sfeer van welbespraaktheid, nieuwsgierigheid, scherpzinnigheid en snelheid. De Maan in Leeuw staat uitdagend op Saturnus in Schorpioen. Desondanks de luchtige Tweelingenenergie kan in een relatie een depressieve stemming, ontevredenheid, koppigheid en onoprechtheid de kop opsteken.

Vrijdag, 9 mei:
De Maan is nu in het Aardeteken Maagd. Deze Aarde-energie maakt analytisch en kritisch, maar ook productief. Op deze dagen staan gezondheidsbeleving, werkzaamheden en plichtsbesef op de voorgrond.
De Zon in Stier lacht naar de Maan en dat brengt ons geluk, succes, vitaliteit en welzijn. De mooie verbinding van de Maan met Pluto in Steenbok maakt ons emotionele leven tijdens deze periode sterk. Onze sentimentele natuur ontwaakt! Er is een hang naar avontuur, extreme daden en een drang om te reizen en te veranderen van locatie. Een positieve handreiking van de Maan naar Jupiter in Kreeft brengt sociale successen en materiële voordelen. We hebben een positieve houding tegenover het leven, oprechtheid en populariteit. Plannen worden gesmeed, er zijn artistieke interesses en we zijn optimistisch. De Maan in Maagd staat uitdagend op Mercurius in Tweelingen. In een gehaaste sfeer is het denken snel en productief, maar kan ook veranderlijk en oppervlakkig zijn. Die minder positieve noot wordt versterkt door de maaninvloed op Neptunus in Vissen, waardoor de waarheid verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

Zaterdag, 10 mei:
De Maan in Maagd staat sextiel op Saturnus in Schorpioen en dit versterkt ons gevoel van verantwoordelijkheid en onze organisatorische vaardigheden. Ambitieuze doelstellingen worden nagestreefd met zorgvuldigheid en bedachtzaamheid .

Zaterdag 10 mei en Zondag 11 mei: Zon in Stier oppositie Saturnus in Schorpioen.
Een drukkend weekend met een prestatiegerichte en uitdagende sfeer. Er hangt een sfeer van overdreven zelfvertrouwen en koelheid. Problemen in de beroepensfeer. Probeer te achterhalen wat momenteel problemen veroorzaakt om zodoende zinvolle oplossingen te vinden.
Aangeraden wordt om niet met veeleisende projecten aan de slag te gaan, omdat deze eerst een zorgvuldige planning vereisen. Deze dagen richten op de essentie en bewust iets goeds te doen.
Verzoening tussen partijen zal niet altijd makkelijk zijn. Deze energie duurt tot 21 mei 2014.

Zondag, 11 mei:
Het thema vandaag is het in balans brengen van wederzijdse verlangens in relaties.
Venus in Ram staat vandaag tegenover Mars in Weegschaal. Een conflict tussen twee polariteiten: het zoeken naar een werkbare oplossing of op een agressieve manier je gelijk willen halen. Een tegenstelling dat in bestaande relaties kan leiden tot het zich volledig terugtrekken of in de tegenaanval gaan. De Maan is ook in de nabijheid van Mars in Weegschaal en deze samengestelde energie maakt ons prikkelbaar, gewelddadig, praatziek, kwetsbaar om ziek te worden, maar ook gepassioneerd. Sterke interne spanning is voelbaar.
Onze passie is erg sterk, soms misschien wel zo sterk dat het zich manifesteert als ongecontroleerde erotiek en hartstocht.We kunnen ook een ontevreden gevoel hebben en zijn misschien prikkelbaar. De neiging tot ontrouw is groot evenals een grote magnetische aantrekkingskracht. We zijn eigenlijk meer bezig met onszelf en de gevoelens van anderen zijn ons relatief onverschillig. Conflicten over erotiek, passie en seksualiteit, maar ook over bezit en in het bijzonder financiële bezit kunnen verregaande gevolgen hebben en tot financiële verliezen leiden. De Maan staat tegenover Venus in Ram, waardoor uit gevoelens wordt gehandeld. Sterke passie, maar ook remmingen in de liefde, ontevredenheid en problemen in het huiselijk leven. Het uitdagend vierkant dat de Maan met Pluto in Steenbok vormt, kan extreme emotionele remmingen, depressie en ook genotzucht veroorzaken.
Mercurius, de planeet van communicatie, staat vandaag in verbinding met de dromerige Neptunus en daardoor is de logica ver te zoeken vandaag. We voelen ons een beetje in de war, niet alles is wat het lijkt.
De Maan in het teken Weegschaal versterkt ons verlangen naar harmonie. Mercurius en de Maan laten ons door een heldere communicatie oplossingen vinden om de balans te herstellen.

Maandag, 12 mei:

Mercurius in Tweelingen vierkant Neptunus in Vissen.
Een dag om goed op te letten! Een gebrek aan concentratie maakt onpraktisch, weifelend, beïnvloedbaar en er kunnen communicatieproblemen voorkomen, fouten gemaakt en verkeerde beslissingen worden genomen.
Verplaats belangrijke gesprekken of geplande project naar een latere datum. Let goed op in het verkeer en op het werk.
De Maan in Weegschaal staat tegenover Uranus in Ram. We kunnen prikkelbaar en humeurig zijn. Wisselende stemmingen en onderdrukte prikkelbaarheid kan leiden tot conflicten met de partner.
Ook staat de Maan vandaag vierkant op Jupiter in Kreeft. Het kan ons opstandig maken tot de wet en gezag. We hebben ook de neiging tot extravagantie en in liefdesrelaties kunnen er conflicten ontstaan. Gal en lever zijn gevoelig, dus pas op met overmatig eten en alcohol.

Dinsdag, 13 mei:

De Maan treedt de intense wateren van Schorpioen binnen. De Schorpioen Maan geeft ons sterke energie en laat passie, sensualiteit en nieuwe dingen ervaren.
De driehoek tussen de Maan en Neptunus brengt sterke verbeelding, fantasie, goed inlevingsvermogen en kunstzinnigheid.
Mercurius in Tweelingen driehoek Mars in Weegschaal zorgt ervoor dat praktische evaluatie gesprekken leiden tot creatieve en constructieve oplossingen bij problemen op het werk. Helaas weten we niet altijd deze energie te gebruiken. Een solide werkplan kan leiden tot winst, gerichtheid en efficiëntie. Zinvolle en verzoenende woorden kunnen een conflict oplossen nog voordat het ontaardt. Gedurende deze tijd kunnen we ook heel goed omgaan met kinderen. We worden aangetrokken tot creatieve mensen met wie een samenwerking kan ontstaan.

Woensdag, 14 mei:
Vandaag is het Volle Maan. Met Volle Maan staat de Maan tegenover de Zon. De energie in de natuur bevindt zich aan de buitenkant. Het tempo van het leven is hoog en de gevoelens zijn sterk.
Wat eerder gezaaid is komt nu tot volle bloei, alles is vol hoop, belofte, licht en warmte.
Aanpassingen en overleg zijn in de komende twee weken nodig om meer geluk en groei in jezelf en je relatie toe te laten. De Volle Maan is in Schorpioen, een dag van tegenstellingen. Het Schorpioen thema is uiterst krachtig in deze tijd: intensiteit, alles of niets, transformatie, einde en begin, angsten en intimiteit.
De Volle Maan staat dicht bij Saturnus in Schorpioen, waardoor deze thema’s worden versterkt met meer verantwoordelijkheden en emoties. Het kan beperkingen, depressieve stemming, melancholie en gezondheidsproblemen veroorzaken. We kunnen ons verlaten voelen, gesloten, koppig en onoprecht zijn. Remmingen en vervreemding in de liefde.
Je kan je aan dingen irriteren, depressief zijn en de stemming is humeurig. Ruzies met de familie kan voorkomen en vrede is soms ver te zoeken. Wel een geweldige dag om veranderingen door te voeren die moed en discipline vereisen!
De Maan in Schorpioen staat gelukkig gunstig op Pluto in Steenbok en dat wekt onze sentimentele aard en reislust! In een uitgesproken emotionele stemming zijn we in voor avontuur en extreme acties. Venus in Ram staat vandaag en morgen vierkant op Pluto in Steenbok. De uitdagende energie tussen Venus en Pluto kan overdreven erotiek, losbandigheid en hedonisme veroorzaken.
De Maan vandaag een mooie driehoek met Jupiter in Kreeft. Deze samenwerking leidt tot sociale successen evenals materiële voordelen. Met een optimistische houding tegenover het leven worden mooie dingen, vooral artistieke dingen geboren.

Donderdag, 15 mei:

Venus in Ram vierkant Pluto in Steenbok
Geen (financiële) dwang of druk uitoefenen op je partner om erotische verlangens en behoeften te vervullen. Vermijd destructieve controle in je relatie, want het zal alleen maar leiden tot machtsconflicten en crisis.
De Maan heeft het teken Schorpioen verlaten voor het Vuurteken Boogschutter, deze energie maakt de sfeer eigenwijzer, vuriger, meer rusteloos en wispelturiger. De Maan van de Boogschutter is een geweldige tijd om kennis tot je te nemen en je bezig te houden met de hogere dingen van het leven.
De Maan staat wel vierkant op Neptunus in Vissen en dat kan dromerigheid, een passieve houding, disbalans, overgevoeligheid en de neiging tot zelfbedrog met zich meebrengen.
Gelukkig geeft een sextiel van de Maan naar Mars ons wilskracht, moed, doortastend handelen, energie tot handelen en het verlangen naar waarheid en openheid.
De Maan groeit naar Uranus in Ram en dat geeft ons veel aandacht, overtuigingskracht, ambitie en een originele geest. We gaan onze eigen weg en zijn op zoek naar nieuwe methoden. Wij zijn vastbesloten, fantasierijk, succesvol en zijn reislustig.

Vrijdag, 16 mei:

Mercurius in Tweelingen sextiel Venus in Ram
In tegenstelling tot eerder deze week vinden er in een sympathieke sfeer harmonische, stimulerende en evenwichtige gesprekken plaats in relaties, wat leidt tot verzoening, versteviging, creativiteit, inspiratie en erotische ontwikkelingen!
Evenwichtige en harmonieuze discussies maken een constructieve samenwerking in carrière en familie mogelijk.
Mercurius in Tweelingen Sextiel Uranus in Ram
Progressieve en energieke gesprekken leiden tot creatieve, zinvolle en innovatieve veranderingen. Het vrije, intuïtieve, creatieve en onconventionele denken en planning kunnen leiden tot creatieve projecten en meer vrijheid voor iedereen in het dagelijks leven.
Communicatieve flexibiliteit en veelzijdigheid brengen vooruitgang en verlevendigen de dagelijkse sfeer.
Venus in Ram conjunct Uranus in Ram
Pas op voor opstandig, rebels gedrag en uitdagende aanvaringen in persoonlijke relaties en andere (financiële) partnerschappen, eigenaardige gemoedstoestanden kunnen leiden tot jaloerse problemen en crisissituaties. Het is alles of niets. Spannende ontwikkelingen
Neem nu geen overhaaste en onzorgvuldige beslissingen op relationeel of financieel gebied. Met deze fantasierijke stand is het mogelijk om partnerschappen te vernieuwen en te verbeteren.
De Maan in Boogschutter staat tegenover Mercurius in Tweelingen. Alles wijst vandaag op een snelle geest, maar er kunnen wel fouten gemaakt worden. Ons denken is erg wisselvallig en we nemen het het nauw met de waarheid. We kunnen overhaast handelen, wispelturig en oppervlakkig zijn.

Zaterdag, 17 mei:
De Maan is het teken Steenbok binnen getreden en deze aardse energie geeft ons oprechtheid, oplettendheid, concentratie en vastberadenheid. Zelfs ambitieuze doelen kunnen komen een beetje dichterbij.

Zondag, 18 mei:

De Maan in Steenbok vormt een verbinding met Saturnus in Schorpioen en dat doet een beroep op ons gevoel van verantwoordelijkheid en onze organisatorische vaardigheden. Ambitieuze doelstellingen worden nagestreefd met zorgvuldigheid en bedachtzaamheid. De plicht roept, waardoor het prive-leven minder aandacht krijgt. Voor plezier en ontspanning is weinig tijd. De Maan in Steenbok vormt vandaag verschillende onaangename aspecten, waardoor de dag een humeurig tintje krijgt. De Maan stuit op Pluto in Steenbok en dat kan emotionele uitbarstingen geven. De Maan in Steenbok staat vierkant op Uranus en dat maakt prikkelbaar en humeurig, geeft wisselende stemmingen, blunders en onderdrukte prikkelbaarheid, maar ook sterke sensualiteit, wat kan leiden tot scheiding en zelfbeschadiging. De Maan in Steenbok staat vandaag vierkant op Venus in Ram, waardoor vandaag vanuit gevoel gehandeld. Problemen in het huiselijk leven zou kunnen ontstaan door onbevredigende passie. Ook staat de Maan tegenover Jupiter in Kreeft en dat maakt ons dat we wet en gezag wat uitdagen. In liefdesrelaties kunnen er conflicten of scheiding plaatsvinden. Ook staat de Maan vierkant op Mars in Weegschaal waardoor we gemakkelijk opgewonden raken en ruzie in je relatie kan ontstaan.
Enige verzachting van deze bozige sfeer kan komen door het aspect dat de Maan met Neptunus in Vissen maakt. Het geeft een sterke verbeelding, fantasie, gevoeligheid en empathie. Onze artistieke talenten, vooral kunst, treden op de voorgrond.
Venus in Ram vierkant Jupiter in Kreeft openen deuren op erotisch gebied, die eerder gesloten waren, om je naar onbekende en ongekende gebieden te brengen. Die reizen brengen je in vervoering, maar ze kunnen ook overweldigen en tot disharmonie leiden. Het kan ook teveel van het goede zijn, het kan toe zelf-toegeeflijkheid leiden. Niet roekeloos met geld en bezittingen omgaan, ook al lijkt het financieel mogelijk te zijn. Dat geldt ook voor liefdesgebied, want onzorgvuldigheid en roekeloosheid kan problemen veroorzaken.

Maandag, 19 mei:

De Maan is het Luchtteken Waterman binnengetreden. Deze luchtige energie geeft letterlijk opluchting en versterkt de relatie met vrienden. Sociale problemen beïnvloeden ons en we willen daar iets aan veranderen. Nu is de beste tijd samen iets te ondernemen in maatschappelijk belang en deuren te openen voor de waarheid.

Dinsdag, 20 mei:

De Maan in Waterman staat sextiel op Uranus in Ram en die positieve verbinding geeft ons focus, overtuigingskracht, ambitie, een originele geest, een groot verlangen om te reizen, vastberadenheid, vindingrijkheid en succes. We zijn op zoek naar nieuwe methoden en willen onze eigen weg volgen.
Vandaag staat de Maan echter ook vierkant op Saturnus in Schorpioen en dat kan beperkingen, een depressieve stemming, ontevredenheid en koppigheid betekenen. In deze Waterman-energie geeft het ook een enorm doorzettingsvermogen en niet van opgeven willen weten.
De Maan maakt daarnaast een mooi sextiel met Venus in Ram en dat is een zeer goed aspect met betrekking tot liefde en huwelijk. Onze liefdesgevoel is sterk, we tonen ons flexibel en laten ons van de meegaande kant zien. Ruzie gaan we liever uit de weg!
Vandaag is ook Mars op 9 graden Weegschaal ontwaakt uit zijn retrogradeslaap en zet zich langzaam in beweging om zijn reis door Weegschaal, het teken van Relaties en Evenwicht, voort te zetten. Mars was retrograde sinds 1 maart j.l. De voorwaartse impuls van Mars gaat de komende tijd de volgende vragen stellen:
Hoe en waar richten we onze energie, hoe profileren wij onszelf, hoe gaan we om met boosheid en hoe nemen we het voortouw? Velen van ons hebben in de afgelopen maanden belangrijke beslissingen voor de toekomst genomen. Mars blijft tot juli 2014 in het teken Weegschaal. In de geboortehoroscoop is te zien op welk gebied jijzelf wordt uitgedaagd om je energie in je eigen unieke manier te richten. Mars beweegt zich in directe richting om zich vanaf medio juni tot eind juni 2014 te scharen bij het bestaande T-vierkant tussen Pluto en Uranus. Tijdens die periode activeert Mars dit T-Vierkant waardoor provocatie, onrust en plotselinge en schokkende ontwikkelingen plaatsvinden. Als positieve noot zijn door de inbreng van Mars innovatieve ontwikkelingen die een positieve, evolutionaire groei en verandering inhouden, zeer zeker mogelijk.
Meer over de directe beweging van Mars binnenkort op deze website!

Woensdag, 21 mei:

De Maan in Waterman vormt een positieve verbinding met Mercurius in Tweelingen en dat geeft ons een groot vermogen om te leren, onafhankelijk en praktisch denken en een helder inzicht. Onze intelligentie is sterk en open-minded.
De Maan is in haar Laatste Kwartier of Afnemende Maanfase Met Afnemende Maan staat de Maan achter de Zon. Het is de tijd van inzichten, heroverwegen en evalueren, de energie stroomt nu naar binnen waardoor lichaam en geest gereinigd kunnen worden. Deze stand kan problemen in de familie- en relatiesfeer, problemen met gezondheid, problemen op het werk en publieke meningsverschillen veroorzaken.

Donderdag, 22 mei:

De Zon heeft het Aardeteken Stier verlaten voor het Luchtteken Tweelingen.
Ook de Maan is van teken veranderd en is nu het dromerige rijk van Vissen binnengetreden. De Maan in Vissen maakt ons gevoelig, fantasievol, dromerig en naar binnen gekeerd. Dromen zijn ook expressief en vol van betekenis. De behoefte tot meditatie en contemplatie is sterker.
De Maan schaart zich naast Neptunus in Vissen en deze samenwerking kan ons dromerig, passief en onevenwichtig maken. Wij zijn overgevoelig en zonderen ons liever af. De verbinding van de Maan met Pluto in Steenbok wekt onze sentimentele aard. Ons emotionele leven is zeer uitgesproken en ook de reislust is gewekt.

Vrijdag, 23 mei:

De Maan vormt een driehoek met Jupiter in Kreeft en dit is zonder meer een zeer gunstige constellatie. Sociale successen evenals materiële voordelen zijn mogelijk, vooral op artistiek gebied. We hebben een positieve houding tegenover het leven en zijn oprecht.
De Maan vormt daarnaast ook een driehoek met Saturnus in Schorpioen en dat brengt ons een gevoel van verantwoordelijkheid, organisatorische vaardigheden en plichtsbesef. Ambitieuze doelstellingen worden met zorgvuldigheid en bedachtzaamheid nagestreefd .
Een vierkant van de Maan met Mercurius vergroot echter de kans op fouten. We kunnen vandaag van gedachten veranderen en zijn oppervlakkig, onregelmatig en gehaast.

Zaterdag, 24 mei:

De Maan verruilt het Waterteken Vissen voor het Lenteteken Ram. Deze vurige Maan schenkt ons energie en geeft ons vertrouwen in ons eigen kunnen. Wij zijn spontaan en hebben een heldere, scherpe geest. Met vernieuwde energie en doorzettingsvermogen beginnen we met iets nieuws.
De Maan in Ram staat tegenover Mars in Weegschaal is dat geeft met Uranus in Ram een gevoel van bevrijding en opwinding, maar ook een gebrek aan innerlijk evenwicht, ego-gerichte energie, waardoor dingen in relaties op scherp komen te staan.
Het vierkant van de Maan met Pluto in Steenbok kan daarbij emotionele uitbarstingen opleveren.

Zaterdag, 24 mei en Zondag 25 mei:

Jupiter in Kreeft driehoek Saturnus in Schorpioen.
Deze verbinding tussen Jupiter en Saturnus zorgt tot eind dit jaar voor open kanalen en probeert orde en evenwicht te scheppen in sociale structuren, persoonlijk verlies te dragen en helpt ons om de draad van het leven weer op te pakken.
Een weekend dat in het teken staat van persoonlijke liberale expansie. In perfecte harmonie met professionele en sociale verantwoordelijkheden kan in de komende weken het optimale worden bereikt.
Jong en oud helpen elkaar en blijven harmonieus samenwerken. Bestaande beperkingen en problemen kunnen nu harmonieus worden uitgebreid en opgeschoond. Leren van processen en studies overschrijden de grenzen van het eigen bewustzijn.
De Maan staat naast Venus in Ram en daardoor is onze behoefte aan genegenheid sterk en dat uit zich in een harmonieus gezinsleven.
Een mooie verbinding tussen de Maan en Mercurius in Tweelingen geeft ons een helder verstand en een goed inzicht. Onze intelligentie is sterk, we denken praktisch en staan open voor alles wat nieuw is.

Maandag, 26 mei:

De Maan is het Aardse teken Stier binnengetreden. De Maan in Stier schijnt haar licht op geld en bezittingen, om deze veilig te stellen en te vermeerderen. Deze Maanenergie klampt zich vast aan het vertrouwde en alles wat belangrijk is voor ons.
De Maan staat gunstig op Neptunus in Vissen en geeft ons een sterke verbeelding, fantasie, gevoeligheid en empathie. Onze artistieke talenten treden aan het voetlicht en we tonen interesse voor de kunst, muziek en literatuur.
Mercurius in Tweelingen staat gunstig op de Maansknoop in Weegschaal. Op het gebied van leren, schriftelijke studies, dagelijkse werk en planning in de carrière worden creatieve processen in gang gezet.
Tekorten of problemen worden hier gecorrigeerd. Evenwichtige, communicatieve en coöperatieve contacten mogen worden verwacht.

Dinsdag, 27 mei:

De Maan in Stier staat driehoek op Pluto in Steenbok.
Onze emotionele beleving is tijdens deze periode sterk, maar kan ook eenzijdig zijn. Er is een hang naar avontuur, extreme daden, verlangen om te reizen en te veranderen van locatie.
De Maan in Stier staat tegenover Saturnus in Schorpioen. Dit kan beperkingen, een depressieve stemming, een gevoel van verlatenheid en melancholie veroorzaken. We kunnen ontevreden, gesloten, koppig en onoprecht zijn.
De verbinding van de met Jupiter in Kreeft schenkt als tegenhanger een positieve houding tegenover het leven!
Venus in Ram staat tegenover de Maansknoop in Weegschaal. Vandaag komt onbewust schaduwgedrag en niet eerder besproken erotische en financiële onregelmatigheden aan de oppervlakte. Geheimen en geconstateerde problemen kunnen als zeer frustrerend worden ervaren.
Laat je niet ontmoedigen, problemen kunnen nu eindelijk op een zinvolle manier worden gecorrigeerd en opgeruimd.

Woensdag, 28 mei:

Het is Nieuwe Maan in Tweelingen vandaag. Met Nieuwe Maan staat de Maan tussen de Aarde en de Zon in en is zij niet zichtbaar. De fase van de Nieuwe Maan symboliseert alle vormen van nieuw begin, projecten, relaties of verlangen wat je tot uitdrukking wil gaan brengen. De energie van de Nieuwe Maan is de hele maand door voelbaar, het thema is samenzijn en samendelen. Emoties worden in goede banen geleid en problemen binnen relaties worden op een harmonieuze manier opgelost.
De Maan heeft het teken Stier achter zich gelaten en is het Luchtteken Tweelingen binnengetreden. De Maan in Tweelingen geeft ons geestelijke vermogens maakt ons alert, nieuwsgierig en responsief. De sfeer is levendig en we gaan op zoek naar nieuwe ervaringen en indrukken. Dit is een goede tijd voor de communicatie, contacten opdoen, het volgen van een opleiding en studie.
Mercurius in Tweelingen staat gunstig op Venus in Ram. Deze positieve verbinding geeft een vrolijke, sympathieke en verleidelijke sfeer. Harmonische en evenwichtige gesprekken leiden tot constructieve, creatieve en artistieke ontwikkelingen en samenwerking in carrière en familie. Ook op liefdesgebied kan tijdens een onderonsje het vlammetje oplaaien. Onze creatieve energie is een bron van inspiratie.

Donderdag, 29 mei:

De Maan in Tweelingen staat vierkant op Neptunus in Vissen. Deze energie geeft intuïtieve inzichten en een verdieping in ons denken. De komende weken staan in het teken van geïnspireerde ideeën. Aan de andere kant kan er verwarring, een passieve houding, neiging tot zelfbedrog, disbalans en overgevoeligheid optreden. Je kan jezelf verliezen in wensdenken. Het lijkt wel alsof iedereen de weg kwijt is. Een dag van onwaarheden en teleurstelling. De nodige innerlijke kracht ontbreekt om je in te zetten bij grotere projecten of voor studie. Neem wat tijd voor meditatieve rust, zonder echter voorbij te gaan aan dagelijkse taken en plichten.
De driehoek naar Mars in Weegschaal geeft ons veel wilskracht, moed, doortastend handelen en opent deuren naar de waarheid en openheid.

Vrijdag, 30 mei:

Venus heeft het vurige teken Ram achter zich gelaten en vervolgt haar reis door haar eigen Aardeteken Stier. Venus voelt zich hier uitermate goed thuis. Met deze energie zijn we artistiek, vrijgevig, vriendelijk, correct en kan je instinctief de juiste partner benaderen.
Mercurius verlaat Tweelingen en betreedt het Waterteken Kreeft. We richten ons met deze energie meer op het verleden en handelen naar onze ervaringen. Het versterkt het geheugen en het vermogen om onszelf aan te passen. Met deze energie gaat het studeren beter en kan je beter onthouden, maar alleen als het ons echt interesseert.

Zaterdag, 31 mei:

De Maan betreedt het Waterteken Kreeft. De Maan in Kreeft laat ons verlangen naar huis en thuis, vrede en veiligheid. Een mooie energie om nieuwe krachten van de ziel te ontwikkelen.
Zon in Tweelingen staat mooi op Mars in Weegschaal. Deze energie geeft ons veel energie en kracht, moed en zelfvertrouwen.
Een creatieve en actieve dag om te werken aan persoonlijke projecten. Conflicten en geschillen in het dagelijks leven worden op een evenwichtige manier opgelost. Succes is te behalen door je ijverig en bereidwillig op te stellen.
De Maan in Kreeft staat naast Mercurius in Kreeft en dat is een goed uitgangspunt en basis om zaken te beginnen of opnieuw te doen.
Een positieve verbinding van de Maan met Venus in Stier is een zeer goed aspect met betrekking tot liefde en huwelijk. Onze liefdesgevoel is sterk, we tonen ons flexibel, zijn meegaand en open-minded. Ruzie gaan we liever uit de weg.
De driehoek tussen de Maan en Neptunus in Vissen brengt een sterke verbeelding, een goed inlevingsvermogen en een uitstekende kennis van de kunst. Wij zijn dromerig, enthousiast en hebben een rijke fantasie.
De Maan maakt vandaag geen goede aspecten met Mars, Pluto en Uranus, waardoor we ondanks de positieve sfeer te maken kunnen krijgen met opgewonden reacties, willekeur, depressiviteit en wisselende stemmingen.