December 2014

Astrologische prognose december 2014

Het jaar 2014 nadert haar einde. De laatste maand van 2014 nodigt uit om terug te blikken op alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Hoge toekomstverwachtingen van begin dit jaar zijn inmiddels naar beneden bijgesteld. Ook al vinden er in de wereld op grote schaal veranderingen plaats, vele verwachtingen zijn verzand in teleurstellingen. Vele mensen vragen zich af waar het allemaal heen gaat.
Het begin van december is vrij rustig en mag worden gezien als een vervolg op de voortkabbelende positieve energie van november 2014. Ondanks de positieve energie hangt er een groeiende spanning in de lucht en dat heeft te maken met het naderende zesde exacte planetaire clash op 15 december 2014 tussen de kosmische giganten Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. De tweede helft van december 2014 zal een in vele opzichten intens verloop hebben. Na 15 december 2014 vinden er op grote schaal onverwachte en ingrijpende gebeurtenissen plaats die de wereld flink in beroering zullen brengen.
Op 8 december begint de grote Weldoener Jupiter in Leeuw aan zijn retrogradeslaap. De retrograde Jupiter in Leeuw neemt ons tot 7 april 2015 mee op een zoektocht om tot een diepere waarheid te komen. Gedurende deze vier maanden worden principes, meningen en overtuigingen heroverwogen om te kijken of deze in het tijdsbeeld passen. De weg gaat eerst naar binnen om te kunnen groeien in wijsheid.

Sinds 2012 hebben we al vijf exacte vierkanten tussen Pluto en Uranus achter de rug. Tijdens deze jaren is de wereld totaal veranderd. De wereld is gevaarlijker geworden, er is meer leed, boosheid, machteloosheid.
Eigenlijk is een exact vierkant als deze een markering in tijd en ruimte. Planetaire energieën zijn altijd om ons heen en verstrengelen ons in een kosmische omarming. Dit exacte vierkant is niet zo heftig als het vierkant dat we hebben ervaren in april 2014, maar er zal sprake zijn ordeverstoring en emotionele strijd. Dit vierkant mag worden gezien als een reminder van een bestaande situatie die nog niet is opgelost.

Op 24 december betreedt de oude bovenmeester Saturnus vanuit de interne wateren van Schorpioen het vurige rijk van Boogschutter. Wat wil Boogschutter? Boogschutter wil dat het recht zegeviert, is toekomstgericht en wil groei bewerkstelligen. Saturnus daarentegen is conservatief en wil alles laten zoals het is. Een prettige bijkomstigheid is dat door de transit van Saturnus in Boogschutter het gevoel van rechtvaardigheid, zorgvuldigheid en gestructureerd onderzoek bevorderd wordt.
Sinds 6 oktober 2012 reisde Saturnus door het intense Schorpioen. Saturnus gaat in maart 2015 retrograde en zal dan door retrogradewerking tijdelijk van 16 juni 18 september 2015 Schorpioen wederom bezoeken. Tot 20 december 2017 zal Saturnus zijn reis definitief voortzetten door Boogschutter. De reis door Schorpioen heeft ons wijze lessen geleerd. Nu worden we aangemoedigd om de volgende stap te nemen om te groeien in wijsheid.
Met de constructieve kwaliteit van Saturnus verschuift de focus naar het onderzoeken van geloofssystemen. Eerder beproefde en conservatieve ideeën worden weer uit de kast worden gehaald om alsnog te worden toegepast. In geloofssystemen kunnen beperkingen worden ingesteld en ook komen er strengere voorwaarden inzake internationale betrekkingen, luchtverkeer, grensbewaking en grensbepaling. Ook in het hoger onderwijs en media zullen veranderingen komen. Er komt meer controle op vrij gedeelde informatie met betrekking tot het Internet en Sociale Media. Ook al zou deze saturnale energie moeten zorgen tot verder wederzijds begrip, denk ik dat Saturnus in Boogschutter meer de individuele superioriteit voedt wat zal leiden tot intolerantie en gebrek aan verdraagzaamheid.
Eigenlijk mag gesteld worden dat de wereld zich in een contante staat van overspannenheid bevindt.
Met Saturnus in Boogschutter wordt ook een Vuurverbinding gesloten met Uranus in Ram en Jupiter in Leeuw. Globaal gezien denk ik aan meer vulkanische activiteit en branden. De klimaatverandering wordt nu werkelijk ervaren nu er een zichtbare verschuiving van de seizoenen plaatsvindt. Nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energiebronnen als lucht, water en bodemenergie wordt met Saturnus in Boogschutter verder gestimuleerd en ontwikkeld.

Uranus, de planeet van individualiteit en vrijheid ontwaakt op 21 december uit zijn lange retogradeslaap.
Een bijzondere gebeurtenis, want ook vandaag vindt ook de Winterzonnewende plaats, het begin van de astronomische Winter. Het is de magie van het Midwinterfeest waarin de kortste dag en de langste nacht van het jaar wordt gevierd. Vandaag wordt de terugkeer van het Licht gevierd. Deze dag is een dag van hoop op een nieuw begin. Deze dag is extra bijzonder, omdat vandaag de Winter begint met een Nieuwe Maan. Spiritueel gezien een gezegende gebeurtenis.
De intrede van de Zon in Steenbok op 22 December luidt het begin in vanher nieuwe astrologische jaar. Het begin van een nieuwe cyclus! We vieren de terugkeer van het Licht. In het aardse Steenbok worden we voor de keuze gesteld om ons eigen innerlijk Licht te vinden.Wat vinden we belangrijker, uiterlijke schijn of innerlijke rijkdom?
De tegengestelde krachten van Mars in Waterman en Jupiter in Leeuw houden op wereldwijde schaal de aandelenbeurzen een beetje voor de gek, waardoor het riskant is om te investeren. De wereldwijde stijging van de prijs van fossiele brandstoffen is er de oorzaak van dat het reizen steeds duurder wordt.
Op 18 december snelt Mercurius het teken Steenbok binnen en vindt op 25 december Pluto op zijn weg. Mercurius zal daarmee het conflict tussen Pluto en Uranus met de kerstdagen doen herleven. Met deze intense ontmoeting is de drang om achter de waarheid te komen zeer groot en kan tot diepgaande onthullingen leiden.

De combinatie van het vierkant tussen Uranus en Pluto met de inbreng van Mars en Saturnus in Boogschutter is niet makkelijk is een ware economische uitdaging. De laatste week van december 2014 zal door de inbreng van Saturnus leiden tot een ware financiële krachtmeting, waardoor de aandelenmarkten overal in de wereld een zeer grillig en wanordelijk verloop zullen hebben, vooral in de dagen rond Kerstmis.
Op oudejaarsdag mogen we ons verheugen in een astrologische impasse.

Terugkijkend op 2014 zullen we ons realiseren dat we ondanks alle uitdagingen grote sprongen in onze evolutie hebben gemaakt.
Ook al zijn er zorgen en onvervulde verlangens, we trekken lering van 2014. Laten we de handen ineenslaan in 2015.

Het jaar 2015 is het jaar waarin het allerlaatste duel tussen Uranus en Pluto zal plaatsvinden.
Astrologisch gezien zal het na 2018 rustiger worden op onze Aarde, maar het zal zeker tot 2025 duren voordat alle stof zal zijn nedergedaald.

Heb een mooie Decembermaand!