Augustus 2014

Astrologische Maandprognose Augustus 2014

De Vuurmaand Augustus is een gespannen, maar ook dynamische maand met vele gunstige kansen, vooral voor degenen die geboren zijn onder het Vuurteken Leeuw! De Zon, Mercurius, Venus en Jupiter staan deze maand in Leeuw!
De rode planeet Mars speelt in deze Vuurmaand een belangrijke rol. Mars zorgt voor zowel grote mogelijkheden als grote moeilijkheden. Augustus gaat van start met een reeks van tegengestelde verbindingen tussen Mercurius, Venus en Saturnus, Mars en Jupiter, waardoor er directe actie en dynamiek te verwachten is, maar waarop we allemaal op een verschillende manier op gaan reageren. Venus en Saturnus zorgen voor een behoudende, no-nonsense stemming, maar Mars en Jupiter willen alle remmen los gooien. Saturnus reist sinds 16 juli 2014 weer direct na zijn retrogradeperiode waardoor sluimerende angsten wederom naar de oppervlakte worden gebracht.
De drie mysterieplaneten van ons zonnestelsel, oftewel de buitenplaneten Uranus, Neptunus en Pluto zijn deze maand retrograde.
Augustus 2014 wordt zodoende een maand waarin gebeurtenissen van de afgelopen vier jaren als een boomerang op ons terugkeren. De invloed van Uranus, Neptunus en Pluto is door de grote afstand tot onze aarde van collectieve aard en oefent grote externe invloed uit op ontwikkelingen en ervaringen van onze maatschappij en cultuur.
Mars staat ook in augustus 2014 in Schorpioen, het teken waarin deze zich vertrouwd mee voelt. Het is mogelijk dat deze maand koppen gaan rollen in de politieke of financiële wereld. In ieder geval kan een prominente figuur uit die wereld uit de gratie raken. Door de invloed van Jupiter is op 16 juli 2014 het teken Leeuw binnengetreden, waar deze tot 12 augustus 2015 zal verblijven. In het vuurteken Leeuw kunnen in letterlijke en figuurlijke zin grote brandhaarden in de wereld ontstaan. In de natuur vulkaanuitbarstingen en andere geologische en verschijnselen. Er zijn opstanden in Azië, maar ook in Europa. Een ontwikkeling in Europa zorgt voor een domino-effect voor de hele wereld.
We hebben allemaal behoefte aan persoonlijke vrijheid.
Deze fundamentele behoefte is pas mogelijk als we onze innerlijke creativiteit kunnen uiten in een wereld die vrij is angsten. Angsten worden gevoed door leugens, indoctrinatie en suggestie als reclame en politieke propaganda. Zolang deze angsten worden gevoed, blijft de leugen regeren.
Onze maatschappij wordt steeds meer individueler.
In onze maatschappij draait het om competitie, voor jezelf zorgen en voor jezelf opkomen. Jupiter in Leeuw versterkt die individuele behoefte tot zelfrealisatie en voor jezelf opkomen, maar ook eigenbelang.
Vanuit een primitieve overlevingsdrang ontstaan conflicten. Oorlog leidt nooit tot vrede. Het is aan ons om tot een wijze keuze te komen. Gaan we, in het groot als in het klein, door met bloedvergieten of gaan we met elkaar in vrede leven? Uiteindelijk komt het er op neer dat we allemaal onderling met elkaar verbonden zijn. We hebben elkaar nodig!
Uranus in Ram is sinds juli 2014 weer retrograde en kruipt deze maand terug naar 16º Ram. Op 15 december is Uranus terug op 12º en dat betekent dat vanaf die datum het zesde exacte vierkantsaspect met Pluto zal worden gevormd. De periode vanaf nu tot dan zal gekenmerkt door een toename van geweld, spanning en dreiging in de wereld.
Al met al is augustus is een maand waarin sterk wisselende energieën zich aftekenen in een onrustige sfeer waarin de gemoederen hoog kunnen oplopen.
Een belangrijk aspect valt aan het eind van deze maand, wanneer op 30 augustus de Zon in Maagd precies tegenover Neptunus in Vissen komt te staan. Een mooi aspect dat ons in de moeilijkste gevallen het licht biedt om het verloren pad terug te vinden. Maar de weg terug naar onderlinge verbondenheid en compassie is niet zo makkelijk als we zouden denken. Bij het nemen van concrete stappen zal de grond onder ons minder solide zijn als we zouden wensen.

Belangrijke dagen:
Augustus begint met het feest van Lammas, het is de tijd van overvloed en vervulling. De natuur is op haar hoogtepunt en is tot volle bloei gekomen. De vruchten zijn rijp en de oogst kan al bijna van het land. We vieren alweer het prille begin van de Herfst!

Vrijdag, 1 augustus: Augustus begint met tegengestelde verbindingen tussen Mercurius, Mars, Venus en Jupiter die garant staan voor directe actie en dynamiek.
Onze kosmische boodschapper Mercurius heeft het Waterteken Kreeft verlaten en treedt het Vuurteken Leeuw binnen. Ons denken en alle vormen van communicatie zijn met deze Leeuw-energie meer naar buiten gericht. Woorden worden letterlijk met kracht bijgezet! Al met al een dag om emotionele grenzen te stellen! Een relatie kan zich verdiepen en neemt vast vormen aan, maar het uitdagende vierkant geeft aan dat er serieus mee moet worden omgegaan. Neem die relatie niet voor lief en beloof niet meer dan je kunt waarmaken!
Tot a.s. zondag staat de Maan in Weegschaal. Goede stand om te gaan shoppen of een bezoek aan de schoonheidsspecialiste, voor relaties, sociale gebeurtenissen en diplomatieke uitwisseling, ook voor kunst, tentoonstellingen en concert.

Zaterdag, 2 augustus: Mars in Schorpioen staat vierkant op Jupiter in Leeuw. Een krachtig, maar ook rusteloos aspect, waardoor directheid en sterke verlangens de boventoon voeren. Met een grote dosis enthousiasme en impulsiviteit op privé en zakelijk gebied niet weten waar te stoppen. Een goede dag om actief bezig te zijn. Ook een dag van geloof en vertrouwen, hoge verwachtingen en zelfoverschatting, van jezelf en van anderen. Laat je niet meeslepen en blijf bij de waarheid . De ervaringen van vandaag laat je de gezonde grenzen van mogelijkheden zien.

Zondag, 3 augustus: Mercurius in Leeuw schaart zich naast Jupiter, waardoor grote ideeën geboren kunnen worden. De wens om deze uit te dragen is groot. Er kan vooral op het gebied van kinderen veel gepraat worden zonder tot actie over te gaan. Mercurius kan het niet zo goed vinden met Mars waardoor een situatie met kinderen uit de hand kan lopen, waarschijnlijk problemen met het handhaven van de orde.

Maandag, 4 augustus: Goede voornemens die met de Nieuwe Maan van 26 juli 2014 genomen zijn worden met de Wassende Maanfase omgezet in concrete plannen of een plan van aanpak.
Vandaag en dinsdag staat de Maan in Schorpioen. Goede stand voor onderzoek, studie, zelftransformatie, leven, dood en seksualiteit, verzekeringen en aangelegenheden bij de notaris.

Dinsdag, 5 augustus: Uranus zorgt ervoor dat Jupiter minder last heeft van de conservatieve invloed van Saturnus, waardoor het mogelijk wordt om nieuwe wegen in te slaan die niet eerder bereikbaar waren.

Woensdag, 6 augustus: Saturnus maant Mars in Schorpioen tot rust, waardoor een sfeer ontstaat waarin een rustiger verloop van zaken voor stabiliteit zorgt.
Vandaag en donderdag staat de Maan in Boogschutter. Goede stand om te reizen, religieuze en filosofische activiteiten, hoger onderwijs, vreemde talen en culturen, grote huisdieren zoals paarden, ook voor wettelijke aangelegenheden en rechtszaken.

Donderdag, 7 augustus: De harmonische verbinding van Mars in Schorpioen met Neptunus in Vissen leidt tot zachte inspiratie, stimulering, contemplatie en betovering. Het maakt ook dat je goed moet oppassen, onrealistische voorstellen kunnen leiden tot desillusies. Het is wel een goede stand voor watersport, kunst en genezing! Het kan zijn dat je moeilijk in slaap komt met deze stand.

Vrijdag, 8 augustus: De Zon sluit vriendschap met Mercurius en Uranus en dat maakt deze dag creatief, dynamisch, communicatief en actiegericht. Een dag van nieuwe ontmoetingen en originele ideeën delen.
Vandaag en morgen staat de Wassende Maan in Steenbok. Goede stand om een goede indruk te maken! Ook gunstig om een beroep te doen op de steun van hoger geplaatsten, het bedrijf opnieuw te structureren of doelstellingen op langere termijn te herdefiniëren.

Zaterdag, 9 augustus: De Zon staat naast Mercurius in Leeuw en deze kunnen het uitermate goed vinden met Uranus in Ram. Een dag waarin vrijheid, openheid, bedachtzaamheid en communicatie de boventoon voeren. De verbinding met Uranus zorgt daarbij voor nieuwe, oorspronkelijke en heldere toekomstgerichte ideeën. Een potentieel zeer drukke en vruchtbare dag die met de hulp van Saturnus kan leiden tot het nemen van verantwoordelijkheid en serieuze samenwerkingsverbanden. Het kan zijn dat met deze mentale energie de slaap moeilijk te vatten zal zijn, maar dat kan ook komen door de energie van de bijna Volle Maan. De Zon staat vierkant op Saturnus vandaag, waardoor de sfeer wat bedrukt is. Bij elkaar genomen een zinvolle dag om het huis op te ruimen, te reorganiseren, bureauzaken te doen en alles op te ruimen wat we niet langer nodig hebben.

Zondag, 10 augustus:
Het is Volle GraanMaan op 18 graden in het Luchtteken Waterman. Het is de tweede Supermaan van deze Zomer, een gebeurtenis die ieder jaar optreedt wanneer de Maan het dichtst bij de Aarde staat. De Maan staat precies tegenover de Aarde en baadt in het warme licht van de Zon in Leeuw. De Zon hoort bij het teken Leeuw en regeert het hart, onze wezenlijke kern. Deze Volle Maan wil het hart vrij laten spreken en de wereld laten weten wie je bent en wat je voelt, ongeacht regeltjes en opgelegde structuren, vanuit je hart, je kern, leven! De Zon en de Volle Maan staan vierkant op Saturnus in Schorpioen, waardoor niet alle ideeën makkelijk voor zoete koek worden geslikt. Alles, maar dan ook alles wordt tegen het Volle Maanlicht gehouden. Het thema van deze Volle Maan is dus het mogelijke en het onmogelijke met elkaar in evenwicht te brengen. Wat kun je zelf doen om je eigen unieke persoonlijkheid volledig aan het voetlicht te brengen? Wat kun je zelf doen om jouw eigen ingevingen te volgen? Wat kun je zelf doen om met jouw speciale gaven een waardevolle bijdrage te leveren aan de wereld? Laat jezelf horen! De Vaste dierenriemtekens Waterman, Leeuw, Stier en Schorpioen hebben doordat ze gesteld zijn op vaste waarden, moeite met verandering van standpunten. Met deze Volle Maan krijgen te maken met thema’s die een geheel nieuw gevoel van vrijheid zullen brengen. Het universum zorgt voor situaties dat ons een duwtje in de goede richting geeft om veranderingen aan te brengen waardoor we kunnen groeien. Ook worden we door Saturnus in Schorpioen met deze Volle Supermaan geconfronteerd met onderdrukte angsten die we hebben om grote schoonmaak te houden in alles wat ons dwars zit. Naast deze uitdaging tot verandering staat de positieve verbinding van de Zon, Uranus en Mercurius garant voor creativiteit en geluk, dus met deze Supermaan kunnen we ook goed nieuws verwachten!

Maandag, 11 augustus: De invloed van Volle Maan in Waterman duurt ook vandaag nog voort, maar dank zij de invloed van Mercurius is de sfeer meer mentaal. Goede stand voor filantropische activiteiten, discussie en progressieve ideeën, liefdadigheid, computers, technologie en vrienden. Er wordt veel gepraat, nagedacht en ook zijn er kleine reisjes vandaag.

Dinsdag, 12 en woensdag 13 augustus: De jaarlijkse Perseiden meteorenregen die van 17 tot 24 augustus te zien is! De piek ligt dit jaar in de nacht en de ochtend van 13 augustus.De heldere meteoren of vallende sterren zijn afkomstig van de komeet Swift-Tuttle die in 1962 werd ontdekt. Het licht van de afnemende Maan zal er voor zorgen dat de vallende sterren overal goed te zien zullen zijn. De Zon, Mercurius en Saturnus zorgt voor een stabiele sfeer waarin het goed is om de administratie af te werken, rekeningen te betalen, een financieel plan te maken
of iets te bestuderen.
Vandaag en morgen staat de Maan in Vissen. Goede stand om te mediteren, verbinding maken met het Hogere, magie, naar zee te gaan, zwemmen, dromen, dansen en muziek. Dansen aan zee!

Woensdag, 13 augustus: Venus treedt het teken Leeuw binnen. Met deze transit wordt in de komende drie weken de Liefde naar een hoger plan getild! Gevoelens worden dan openhartiger en uitbundiger geuit. Een periode van speelsheid en warmte. De sociale sfeer wordt veel lichter met Venus in Leeuw. Op deze dag staan maar liefst vier planeten in lijn met de Aarde op de as Leeuw/Waterman, namelijk de Zon, Mercurius, Venus en Jupiter! Venus in Leeuw wil aandacht, waardering en liefde, recht uit het hart! Deze energie ondersteunt artiesten, acteurs, kunstuitingen, modewereld, het kind, ook het innerlijk kind en creativiteit. Tot 5 september 2014 laat Venus in Leeuw je vanuit het hart creativiteit uitleven.

Donderdag, 14 augustus: Vandaag en morgen staat de Maan in Ram. Goede dagen voor sportieve uitingen en directe actie waarvoor assertiviteit en kracht vereist is, om het voortouw te nemen of nieuwe projecten te lanceren.

Vrijdag, 15 augustus: De verbinding van Jupiter met Neptunus zorgt voor een sfeer van verwarring. Het is eigenlijk een dag om vrij te nemen en ontspanning. Niet echt een dag om geconcentreerd bezig te zijn.

Zaterdag, 16 augustus: Mercurius treedt het teken Maagd binnen. De communicatie was met Mercurius in het teken Leeuw sterk naar buiten gericht, maar in het teken Maagd ligt de focus meer op de organisatorische en praktische zaken van alle dag. Met deze energie is het denkvermogen logischer, willen we het naadje van de kous weten, zijn we rationeel, kritisch en to the point. Een verbinding van Mars met Pluto geeft een constructieve sfeer op het gebied van samenwerking, hervormingen en renovaties, gezondheid, voeding, welzijn en gezonde grenzen stellen. Vandaag en morgen staat de Maan in Stier. Goede stand voor financiële aangelegenheden, betalingen te doen en geld vorderen dat nog verschuldigd is. Ook goede stand om verbinding te maken met Moeder Natuur, tuinieren, wandelen, pottenbakken, sleutelen aan auto’s, onderhoud aan het huis of kopen en verkopen van onroerend goed.

Zondag, 17 augustus: Venus beweegt zich steeds dichter in de richting van Jupiter in Leeuw. Venus in Leeuw wil veel en wel nu meteen.
In een positieve sfeer van geloof en vertrouwen worden deuren geopend voor een sociaal samenzijn, reizen, geestelijke ontwikkeling en hoger onderwijs. Het gevaar is dat we in ons enthousiasme uitbundig zijn met eten, drinken, seks en geld uitgeven.

Maandag, 18 augustus: Venus valt in de armen van Jupiter op 6º in Leeuw. Een van de betere dagen van het jaar. Grote veranderingen staan op stapel.
De komende week staat in het teken van welvarendheid, materialisme en overvloed. Voor velen zal het voelen als een warm bad. We voelen ons dankbaar voor wat we hebben, ons bezit, onze gezondheid, ons geld, wie we zijn, de stroom van rijkdom en liefde in ons leven en zijn maar al te graag bereid dit te delen met anderen. Het is mogelijk dat mensen hoog van de toren zullen blazen. Het eigen ego is belangrijker dan wat er in de wereld om ons heen gebeurt, lijkt het wel. Eigenliefde en narcisme komen met deze conjunctie eerder naar voren, zodat een evenwicht gevonden dient te worden tussen eigenliefde en eigenwaarde. Aan het eind van de maand wacht een koude douche, wanneer de materialistische Venus op 26 augustus tot de orde wordt geroepen door Saturnus. Vandaag tot en met woensdag staat de Maan in Tweelingen. Goede stand voor alle vormen van communicatie en uitwisselingen van informatie, e-mails, telefoneren, lezen, conferenties, multi-tasken en afspraken maken.

Dinsdag, 19 augustus: Mercurius in Maagd staat vandaag precies tegenover Neptunus in Vissen. Een dag van verwarring en miscommunicatie vooral met netwerken, middenin de opgeblazen Venus conjunct Jupiter sfeer. Ons enthousiasme en speelsheid kan leiden tot het verdraaien van de waarheid, dagdromen, melodrama of een leugentje om bestwil. Zolang we ons realiseren wat we doen is er niets aan de hand. Het is natuurlijk nooit goed om teveel emotionele energie te stoppen in iets wat toch maar en spel blijkt te zijn. Richt je aandacht vandaag op meditatie, muziek, strandwandelingen, diepgaande gesprekken op zielsniveau, ook met jezelf. Deze dag kan tot grote inzichten leiden, maar het is geen goede dag om een handtekening te zetten onder een ingewikkeld contract.

Woensdag, 20 augustus: Vandaag is het letterlijk en figuurlijk een dag van `puinruimen’ na de verwarring van de voorgaande dag.

Donderdag, 21 augustus: Vandaag en morgen staat de Maan in Kreeft. Een goede dag voor familie-activiteiten, vooral met kinderen. Een huis-tuin en keukendag, om lekker te koken, jezelf en anderen die je liefhebt te voeden met gezelligheid en warmte. Een mooie dag om creatief bezig te zijn!

Vrijdag, 22 augustus: Mercurius in Maagd staat driehoek op Pluto in Steenbok en deze positieve verbinding zorgt voor diepe inzichten, situaties doorzien en helder denken. Met deze energie kan je horen en zien wat je anders zou ontgaan. Een geweldige dag voor overtuigend spreken in het openbaar, schrijven en verbinden op zielsniveau. Het kan zijn dat je ter verantwoording kan worden geroepen vandaag voor iets wat je gezegd of geschreven hebt.

Zaterdag, 23 augustus: De invloed van Venus in Leeuw zorgt voor een aangename en gezellige sfeer. Een buitengewoon goede dag voor een feestje. De Zon maakt zich op om het Vuurteken Leeuw te verlaten en viert samen met de Maan, Venus en Jupiter in Leeuw een afscheidsfeestje. Vandaag tot en met maandag staat de Maan in Leeuw. Goede dagen om een feestje te organiseren, met kinderen iets leuks te ondernemen en creatief bezig zijn, naar de kapper en romantisch samenzijn!

Zondag, 24 augustus: De Zon is het teken Maagd binnengetreden. De Zonnefase door het teken Maagd is naar binnen gericht. De komende vier weken ligt de focus voornamelijk op duidelijkheid, realiteit, structuur, concentratie en organisatie, details, gezondheidszorg, voeding, lichaam en geest. Het Zomerteken Maagd is het teken van de Oogst die van het land gehaald wordt en dat geldt ook voor ons in de figuurlijke zin! Laten we ons concentreren op het binnenhalen van onze eigen oogst van dit jaar.

Maandag, 25 augustus: Het is Nieuwe OogstMaan in het teken Maagd. De Maan is nu niet zichtbaar vanaf de Aarde. De Zon en de Maan zijn op 2º samengesmolten in het teken Maagd. Met Nieuwe Maan begint een nieuwe constante cyclus van 29 dagen, die voornamelijk de eigenschappen van het teken Maagd zal dragen. De Nieuwe Maan wordt ondersteund door een mooie verbinding tussen Venus en Uranus die ons helpt om ons vrijer te uiten en te bevrijden van veronderstellingen die ons belemmeren in onze vooruitgang. De energie van deze Nieuwe Maan biedt ons een tijd om een relatie te overwegen en de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, met een frisse en optimistische start. Mars staat nu naast Saturnus in Schorpioen waardoor we onze energie beter kunnen richten. De Nieuwe Maan staat tegenover Neptunus in Vissen. Deze confronterende oppositie vraagt om bewustwording en daagt uit om te zoeken naar evenwicht. Heling van de wereld is mogelijk als we ons gezond verstand en geest verenigen met compassie en spiritualiteit!
Vandaag tot en met woensdag staat de Maan in Maagd. Goede dagen voor fitness, leren, gezonde voeding, ontgiften, kasten opruimen en schoonmaken. Ook een goede stand om werk te doen dat concentratie vereist en verzorging van kleine huisdieren.

Dinsdag, 26 augustus: Net als gisteren, staat ook vandaag Mars in conjunctie met Saturnus. Deze brandbare conjunctie bepaalt de laatste week van Augustus 2014. Mars is de Strijder en het Kind, Saturnus is de Autoriteit en de Vader. Saturnus wil vertraging, Mars wil door. De jongere generatie is in strijd met de oudere generatie, de jonge wereld tegen de oude wereld. Mars neemt het met kracht op tegen de gevestigde orde. Met deze energie kan geweld uitbreken tussen jongeren en politie. Sportblessures, huiselijk geweld, depressie, ongelukken in het verkeer en zelfdoding kunnen kunnen voorkomen. Ook kunnen we aardverschuivingen en branden ervaren, in de wereld, maar ook in figuurlijke zin in ons eigen leven. Het oude verdwijnt voor het nieuwe. Hopelijk zal deze Mars/Saturnus conjunctie leiden naar de zoektocht naar de wortels van alle kwaad en leiden tot praktische en solide oplossingen. De verbinding van Mercurius in Maagd met Mars, Saturnus en Uranus geeft praktische verlichting! Het geeft in ieder geval nieuwe ideeën en originaliteit en moedigt aan onze grenzen te verleggen.
Saturnus in Schorpioen maant Venus tot de orde, waardoor een realistische, maar vervelende sfeer ontstaat. Impulsieve, ongeduldige en emotionele reacties kunnen leiden tot heftige situaties. Met dit vierkant kan je je eenzaam, vervreemd, terneergeslagen, gekooid en gebruikt voelen. Het veroorzaakt een gevoel van verdriet als er geen emotionele en materiele vervulling is. Saturnus confronteert: Wat heb je te weinig? Wat heb je teveel? Wat heb je eigenlijk nodig? Blijf bij jezelf in je eigen kern. Dit is geen goede dag om iets uit te praten of vrienden te maken.

Woensdag, 27 augustus: Net als gisteren, staan vandaag Saturnus en Venus gespannen op elkaar. Mars in Schorpioen daagt Jupiter vandaag uit om actief bezig te zijn. Het is mogelijk dat je met deze energie de slaap niet vatten kan of het kan leiden tot wilde dromen.

Donderdag, 28 augustus:
Je hebt het vast wel gemerkt, die katterige sfeer die veroorzaakt wordt door het vierkant tussen Venus en Mars. Het zwaartepunt van het vierkant is op 27 en 28 augustus, wanneer deze planetaire ruzie zich uitbreidt naar de Mars/Saturnus conjunctie. Deze sfeer houdt zeker nog tot eind van augustus 2014 aan. Beslissingen en goede voornemens die genomen werden met de Nieuwe Maan van 25 Augustus met de bedoeling deze tot uitvoer te brengen, worden nu weer uitgedaagd.

Vrijdag, 29 augustus en morgen staat de Maan weer in Weegschaal: Goede stand om te gaan shoppen of schoonheidsspecialiste, voor relaties, sociale gebeurtenissen en diplomatieke uitwisseling, ook voor kunst, tentoonstellingen en concert.

Zaterdag, 30 augustus: De Zon in Maagd staat in exacte oppositie met Neptunus in Vissen. De blauwe planeet Neptunus, Koning van de Zee, staat het dichtst bij de aarde en wordt volledig verlicht door de Zon. Een inspirerend en magische moment van dagdromen, maar ook een dag van verwarring, vaagheid en vermoeidheid. Dromen leiden tot krachtige inzichten in onszelf en het Universum. Uiteindelijk wint de Zon het van Neptunus, waardoor ruimte geboden wordt voor meditatie, creativiteit en genezing en de mogelijkheid om zaken op een goede manier op te lossen.

Zondag, 31 augustus: Op de laatste dag van augustus staat de Maan in Schorpioen. Goede stand voor onderzoek, studie, zelftransformatie, leven, dood en seksualiteit, verzekeringen en officiële aangelegenheden.

September wordt een maand om de draad van het leven op te pakken en te aan veranderingen te werken. Die veranderingen werken alleen als de intentie zuiver is!