Maandhoroscoop April 2014

Astrologische Maandprognose voor April 2014

Vanaf het moment dat Pluto en Uranus in 2011 een uitdagend Vierkant met elkaar vormden, hebben zich in de wereld diepgaande en blijvende veranderingen voorgedaan op politiek, economisch en op persoonlijk niveau.
De uitdagende energie tussen deze twee planetaire giganten blijft tot maart 2015 voortduren, maar de zeldzame astrologische gebeurtenis van april 2014 is het energetische hoogtepunt in deze hemelse strijd. Vanaf 23 tot 25 april 2014 wordt namelijk een Groot Kruis of Groot T-Vierkant gevormd. Een Groot Kruis wordt gevormd door vierkanten en opposities. Vierkanten staan voor keerpunten en opposities (tegenover) roepen op tot evenwicht en integratie.

Pluto staat op 13 graden in Steenbok tegenover Jupiter op 13 graden in Kreeft en Mars op 13 graden in Weegschaal staat tegenover Uranus op 13 graden in Ram, dus maar liefst vier planeten staan exact op 90 graden gehoekt op elkaar!
Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok zijn de vier Hoofdtekens of te wel de Kardinale tekens en deze markeren de actieve keerpunten van het seizoen. Ram gaat over het ZELF, Kreeft over huis en gezin, Weegschaal over relaties, rechtvaardigheid en waarheid en Steenbok over werk en de gevestigde systemen. De Hoofdtekens of Kardinale tekens zijn bijzonder krachtig voor het initiëren van nieuwe ondernemingen en baanbrekende ideeën.
Iedere Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok of iedereen met planeten in deze tekens in de eigen horoscoop, met name op de eerste graden van deze tekens, krijgen met de dynamische kracht van dit Grote Kruis te maken. Deze personen kunnen voor het blok of onder druk worden gezet om grote interne en externe veranderingen te maken.
Deze combinatie van astrologische krachten suggereert een tijd waarin een radicale verandering in ons bewustzijn, waarneming en bewustzijn optreedt. De mogelijkheden naar vernieuwing, nieuwe technologieën en efficiëntie zijn grenzeloos.
We kunnen deze maand het gevoel hebben alsof we middenin in het oog van een planetaire storm beland zijn geraakt.
Als je bedenkt dat 13 graden een astrologisch kritisch punt inhoudt kan ik niet anders zeggen dat dit Grote T-Vierkant een smeltkroes van transformerende energieën is welke een enorme invloed op ons persoonlijke en maatschappelijke leven zal hebben. Alle belangrijke trends van de huidige tijd smelten als het ware samen! Het moment dat Jupiter het teken Kreeft betrad in juni 2013 en vooral vanaf augustus 2013 begon een reeks van gebeurtenissen, ieder moment wanneer een planeet in Weegschaal het Grote Kruis kort activeerde.
21 april is de start van de meest intense fase van april met de Maan in Steenbok, wanneer Mars naar de positie kruipt om het Grote Kruis in werking te zetten. Het moment dat Mars op 23 april het Grote Kruis in beweging zet is waarschijnlijk het meest intense moment van de laatste jaren.
Mars, de rode planeet van Daadkracht en Oorlog is de kosmische schakel van het Grote Kruis. De energie van Pluto, Uranus, Jupiter en Mars komt van 22 tot en met 25 april bij elkaar. Vanaf 5 april voelen we al de groeiende spanning, wanneer de retrograde Mars zich dichter naar het planetaire spanningsveld beweegt. Tot half mei 2014 blijft de spanning in de wereld op velerlei fronten voelbaar aanwezig.

Op 22 april 2014 vindt de vijfde exacte samenstand van Pluto en Uranus plaats. Vijf staat synchroon met het vijfde chakra, het keelchakra. Velen van ons hebben al een hele tijd last van keelproblemen, keelpijn of stemproblemen, of een benauwd gevoel alsof er een band om je keel zit. Het is net alsof je te weinig adem krijgt of dat je niet wordt gehoord als je iets wil zeggen. Het Grote Kruis dat gevormd wordt mag worden gezien als een hemelse oproep tot bevrijding op persoonlijk en globaal niveau.

Deze gebeurtenis vindt plaats tussen twee eclipsen, een totale Maansverduistering op 15 april en een gedeeltelijke Zonsverduistering op 29 april 2014. Twee verduisteringen en dit Groot Kruis in een maand tijd. Verduisteringen zijn tijden van verandering, van einde en van het begin en heel vaak komen dan vooraanstaande mensen te overlijden of komen gebeurtenissen tot een definitief einde.
Terrorisme, natuurrampen, aardbevingen, extreme weersomstandigheden, oorlog of een escalatie van sommige militaire conflicten zijn te verwachten.
Niemand weet wat er gaat gebeuren, maar op zijn minst krijgen we te zien dat de dingen in de wereld niet langer werken en dat het niet meer verder kan gaan zoals het nu gaat.
Het is buigen of barsten, we worden voor de keuze gesteld, of misschien krijgen we een waarschuwing van wat er zal binnenkort te gebeuren staat als we nu geen ingrijpende wijzigingen aanbrengen.

Pluto in Steenbok retrograde tijdens dit Grote Kruis legt de nadruk op innerlijke reflectie met een sterk vermogen om te transformeren en te regenereren. Pluto laat in je eigen geboortehoroscoop zien waar je met angsten wordt geconfronteerd en wat je beter los kan laten.
Juno is geen planeet, maar een asteroïde, die begin april ook deel uit zal maken van het Grote Kruis. Juno gaat over relaties, Uranus wil bevrijden en Pluto wil dat op een drastische manier doen.
Door de inbreng van Juno worden relaties die geen bijdrage meer leveren aan onze ontwikkeling, verbroken of definitief veranderd. April is zodoende een beslissende maand voor relaties.

Mars is de mannelijke planeet van actie en daadkracht, agressie, defensie, oorlog, seks, woede, sport en initiatief. Mars voelt zich niet thuis in het teken Weegschaal en is hier meer passief agressief. Nu is Mars retrograde en is deze energie onderdrukt, wat een explosieve uitwerking kan hebben. Mars retrograde in Weegschaal geeft in je eigen horoscoop aan aan waar je in de verdediging schiet of je aangevallen voelt, waar je het oneens bent, onderhandelen moet of compromissen sluit.
Mars retrograde in Weegschaal is een klassieke astrologische handtekening van de oorlog. Mars is retrograde sinds 1 maart en blijft retrograde tot 19 mei 2014.
Op persoonlijk vlak kunnen geschillen voorkomen, maar het is beter nu niet iemand aan te klagen of een ruzie te ontketenen als Mars retrograde is, want je komt als verliezer uit de strijd.

Economisch gezien zou april 2014 wel eens voor een totale monetaire ineenstorting kunnen gaan zorgen, ware het niet dat de onderlinge samenwerking van onze zakelijke planeten Jupiter in Kreeft en Saturnus in Schorpioen er voor zorgen dat het niet uit de hand loopt.
Dat iets staat te gebeuren, staat als een paal boven water.
Op 22 april 2014 kan door de bijdrage van Jupiter en Mars aan de Grote Vierkant de huidige crisis tot een soort climax komen.

De invloedssfeer van het Grote Vierkant zal tot eind mei 2014 met een uitloop naar de zomer van 2014 aanhouden. Het is een intense en explosieve periode die zou kunnen leiden tot oorlogsdreiging, geweld en zelfs daden van terrorisme, grote verliezen op de financiële markten en extreme weersomstandigheden, evenals enorme mogelijkheden tot vernieuwing en transformatie.

April 2014 is een stormachtige maand met een enorm potentieel om te slagen, maar het zal heel onrustig zijn. Alles komt door de kosmische storm tot een climax, van de ene dag op de andere kan alles op zijn kop komen te staan. Laat jezelf niet van de wijs brengen en wees moedig, kalm, voorzichtig en flexibel. Zorg altijd voor een plan B om op terug te vallen als dingen in het honderd lopen!

De onderstaande beschrijving is een geconcentreerde presentatie van de astrologische gebeurtenissen in de periode van 20 april tot en met 23 april. Het Groot Kruis zelf is het brandpunt van de invloeden die samenkomen in die relatief korte periode. De onderbouwing van de samengestelde situatie is te summier om duidelijk te maken wat er nog meer aan de hand is. De volledige impact van de complexe conceptuele realiteit van deze kan pas straks duidelijk worden als de rookwolken optrekken.

De Zon in Ram geeft van 1 tot en met 8 april het startsein voor de vorming van het Grote Vierkant met diverse harde aspecten naar Mars, Jupiter, Uranus en Pluto.
Mercurius houdt zich nog even koest tot 15 april. De Zon en Mercurius zijn vaak de triggers voor grotere aspecten, dus let op de gebeurtenissen in het eerste deel van de maand.
De invloed van het Grote Vierkant wordt het sterkst gevoeld als je planeten of cuspen (begin van Huizen) op 12 tot 16 graden in je geboortehoroscoop in de Kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal of Steenbok hebt staan.
Ook planeten of cuspen op 12-13 graden in de geboortehoroscoop in het teken Vissen wordt (indirect) gevoeld door het inconjunct naar Mars Retrograde.

Dinsdag 1 april: Zon in Ram staat vierkant op Jupiter in Kreeft. Dit brengt spanningen met betrekking tot zaken als ruimte, grootte, kleur, gezondheid, financiën met zich mee.

Woensdag 2 april: Zon conjunct Uranus in Ram. Er hangt een sterke sfeer van nieuwheid en verrassing. Het heden en de toekomst staan centraal in deze tijd en niemand schijnt zich nog te bekommeren om het oude.
Verrassende ontwikkelingen vandaag.

Donderdag 3 april: Zon in Ram vierkant Pluto in Steenbok. Pluto provoceert argumenten en onbehagen. Mercurius lacht naar Saturnus en houdt activiteiten beter gericht en meer realistisch.

Zondag 6 april: Venus verlaat het teken Waterman en betreedt het teken Vissen, het rijk van Neptunus.
In Vissen houdt Venus rekening met de betekenis van het leven vanuit een perspectief van geloof of spiritualiteit.

Maandag 7 april: Eerste Kwartier van de Maan in Kreeft.
De rechterhelft van de Maan is nu door de Zon verlicht. Een maandelijkse periode van groei. Plannen die gemaakt zijn met Nieuwe Maan zullen zich makkelijk ontplooien. In deze tijd kan tegenstand worden ervaren, waardoor extra inzet vereist is. Tijd om vorm te geven aan ideeën en het oplossen van voorkomende problemen.

Dinsdag 8 april: Mercurius verruilt het teken Vissen voor het vurige Ram.
In Ram is Mercurius meer direct en agressief in woorden en daden. Op alle gebieden van communicatie wordt de waarheid uitgedragen, ongeacht hoe de daaruit voortvloeiende resultaten zijn.

Woensdag 9 april
De Zon in Ram opposiet Mars in Weegschaal. De rode planeet staat nu het dichtst bij de Aarde en zal volledig worden verlicht door de Zon.
De Zon zal Mars proberen tot de orde te roepen of op zijn minst te storen met acties of geluiden te onderdrukken. Snelheid, energie, geluid en lawaai overheersen vandaag.

Zaterdag 12 april: Venus is conjunct Neptunus in Vissen en brengt een meer ontspannen en comfortabele sfeer.

Maandag 14 april: Pluto in Steenbok gaat vandaag tot en met 22 september 2014 retrograde. Er hangt een sterke concurrentiesfeer en er wordt op iedere slak zout gelegd. Mercurius vierkant Jupiter benadrukt "groot denken". Een actieve dag. Sportevenementen met vrienden en buren.

Dinsdag 15 april: Mercurius in Ram voegt zich bij het Grote Vierkant door zich naast Uranus te voegen. Een nieuwe draai aan krachtige communicatie. Samen met Uranus richt de energie zich op felle en originele toespraken. Met het vierkant naar Pluto kunnen harde woorden vallen over recente gebeurtenissen.

Vandaag vindt een totale Maansverduistering op 25 graden in Weegschaal plaats. Verduisteringen zijn intens en deze donkerrode Maansverduistering is een bijzonder intense en krachtige Volle Maan, waarbij de poort naar harmonie wordt geopend. De Maan staat direct tegenover de Zon en zal volledig worden verlicht. Deze Volle Maan is ook bekend als de Maan van het Ontwaken.
Het is een energie van spirituele renaissance, een tijd voor wedergeboorte en kalibratie binnen de energie van de Nieuwe Aarde.
Deze Volle Maan valt net voor het moment waarbij het Grote Kruis wordt gevormd. Met de oppositie van de Zon in Ram en Maan in Weegschaal kunnen belangrijke karmische ontmoetingen plaatsvinden. Veel zal afhangen van hoe wij ons op dit kritieke moment opstellen, terugtrekken of inzetten.
De Volle Maansverduistering van 15 april in Ram wordt het sterkst gevoeld als je in je geboortehoroscoop planeten of cuspen op 24 tot 26 graden in de Kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal of Steenbok hebt staan.

Woensdag 16 april: Mercurius in Ram oppositie Mars in Weegschaal voegt meer kracht aan de huidige planetaire energieën toe. Je kan onrustig dromen en als je wakker bent reageer je krachtiger.

Donderdag 17 april: Jupiter in Kreeft vormt exact vierkant Uranus in Ram. Aanwakkerende onrust en irrationele gespannenheid, er wordt in een opwelling gehandeld.

Vrijdag 18 april: Venus sextiel Pluto brengt jaloezie en manipulatie. Er wordt van alles gedaan om te krijgen wat verlangt wordt.
Mars in Weegschaal opposiet Uranus in Ram verhoogt de kans op plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, geluiden en bewegingen.
Venus driehoek Jupiter zal haar best doen om de recente ontwikkelingen en sociale verstoringen te verbeteren en te verzachten.

Zondag 20 april De periode van 20 tot 23 april staat in het teken van het Grote Kruis. Het vierkant tussen Jupiter en Uranus is nu exact, waardoor plotselinge grote veranderingen kunnen voorkomen. Jupiter staat nu exact opposiet op Pluto brengt concurrentie en egoïsme. Uranus vierkant Pluto is de overtreffende trap van misleiding.

Maandag 21 april: Het Grote Kruis staat nu op scherp met de omvang, macht en de aard van een allesomvattende planetaire oorlog.
Mercurius zal met de hulp van Neptunus proberen de boel wat te verzachten, maar het is onwaarschijnlijk dat het zal helpen. Mars vierkant Jupiter voegt zijn bijdrage aan de explosiviteit van de situatie.
Uranus draagt alle kenmerken van een explosie van welke aard dan ook. Mars vierkant Pluto combineert alle aspecten van het Grote Kruis wat concurrentie, opdringerigheid en krachtige inbreuk inhoudt, het voegt nog meer toe naar wat zou kunnen gebeuren.
De Zon verruilt vandaag het lenteteken Ram voor Stier. Stier is de eerste aarde teken van de dierenriem. De tijd van sensualiteit, plezier, maar ook van het veiligstellen van de projecten die gestart zijn in de vorige maand. In de fase van "Stier", moeten we denken over veiligheid. Wat betekent veiligheid voor mij, hoe zeker ben ik van mezelf en wat moet ik specifiek doen waardoor mijn levensomstandigheden stabieler worden?

Dinsdag 22 april: Vandaag vindt de jaarlijkse Lyriden meteorenregen plaats. Deze meteorenzwerm is een buitengewoon krachtige gebeurtenis in 2014. De regen vindt ieder jaar plaats van 16 tot 25 april. Dit jaar valt de piek tussen 22 en 23e april.
Vandaag is het ook Laatste Kwartier van de Maan in Waterman.
De linkerhelft van de Maan is verlicht. Een tijd van oogsten. Wat is er tot nu toe bereikt?

Woensdag 23 april: Mars exact opposiet Uranus en Mars vierkant Jupiter en Pluto. Moeilijke en uitdagende dag. Dag van opgeklopte provocatiedrang, vechtlust en vrijheidsdrang en doordrammen.

Vrijdag 25 april: Jupiter komt op 14 graden Kreeft te staan en dat is goed nieuws voor personen die op of rond 5 juli geboren zijn. Tot begin mei 2014 is voor hen een geweldige periode!
Mercurius verlaat de vurige Ram en treedt de aardse Stier binnen. Mercurius was in Ram zeer snel en direct, maar in Stier is Mercurius rustiger en bezonnen. Hier worden structuren ontwikkeld om persoonlijke veiligheid te waarborgen. Mercurius in Stier draagt met een goede communicatie bij aan het stabiliseren van de situatie. Het herstellen van de balans zal een belangrijke factor zijn. Venus driehoek Saturnus zal proberen om wereldwijde gevoelens over de gebeurtenissen van de laatste paar dagen te stabiliseren.

Zaterdag 26 april: De Zon conjunct Mercurius in Stier zal het communicatieproces bevorderen, wat zal bijdragen om de psychologische belasting op Aarde te verlichten.

Zondag 27 april: Venus probeert Mars te helpen om voor meer begrip te zorgen. Mercurius sextiel Neptunus ondersteunt het inlevingsvermogen, waardoor we in staat zijn te horen wat de ander zegt of verzwijgt.

Maandag 28 april: Mercurius krijgt Saturnus zover dat mensen gaan nadenken over de beste realistische manier om de samenleving te herstellen. Het zal niet makkelijk zijn, maar het is een goed begin.
Zon sextiel Neptunus maakt maatschappelijke processen voelbaar.

Dinsdag 29 april: Moeilijke en uitdagende dag door de buitengewoon krachtige ringvormige Zonsverduistering in Stier.
Het is Nieuwe Maan in Stier. De Nieuwe Maan in Stier symboliseert de wens voor stabiliteit en veiligheid in deze kritieke tijden. De Maan staat tussen de Aarde en de Zon en zal niet zichtbaar zijn vanaf de Aarde.
Dit is een krachtige tijd om te zoeken naar vernieuwing en het creëren van vrede op Aarde. Een tijd van exploratie en dieper begrip. Een ringvormige Zonsverduistering treedt op wanneer de Maan te ver weg van de aarde staat om volledig te worden bedekt door de Zon. De zon corona is niet zichtbaar is tijdens een ringvormige Zonsverduistering. Het pad van de verduistering zal beginnen voor de kust van Zuid-Afrika en beweegt zich over Antarctica en in de oostkust van Australië.
Deze Zonsverduistering op 8 graden Stier kan een nieuwe golf van intensiteit, rusteloosheid en veelsoortige uitdagingen met zich meebrengen. Stier is een Aardeteken, dus het kan ook een zekere stabiliteit en kalmte geven tijdens de intensiteit van het Grote Kruis, welke tot 20 mei 2014 zal aanhouden. De Zonsverduistering vraagt om de natuur als eeuwige bron van alle leven, gesymboliseerd door de Boom des Leven, te respecteren. De boodschap is je mee te laten voeren op de dynamiek van gebeurtenissen, op de stroom van het leven.
De Zonsverduistering in Stier van 29 april wordt het sterkst gevoeld als je planeten of cuspen op 7-9 graden in je geboortehoroscoop in de Vaste tekens Stier, Maagd, Schorpioen of Waterman hebt staan.

Woensdag 30 april: Mercurius driehoek Pluto helpt om een werkende samenleving te creëren om een wenselijke toekomst te mogelijk te maken.
Mercurius sextiel Jupiter maakt dat we makkelijker kunnen omschakelen en inspelen op situaties en brengt meer tolerantie en begrip.