September 2018

September 2018

We begroeten het laatste kwartaal van het jaar van de Hond 2018.

September is de maand van de Herfst-equinox voor het Noordelijk Halfrond en het begin van de Lente voor het zuidelijk Halfrond.
Dit energetisch krachtige keerpunt vraagt om ons voor te bereiden op de komende Winter, door bescherming en gezondheid te vragen voor de koude dagen en dank te zeggen voor alle goeds dat Moeder Aarde ons deze Zomer heeft gebracht.

De Vuurplaneet Jupiter liet zich echter in het Waterteken Schorpioen van zijn meest extreme kant zien. De afgelopen Zomer werd gekenmerkt door extreme droogte, vuur en hitte, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en overstromingen.

Tijdens het Verduisteringsseizoen was maar liefst 50% van de planeten retrograde, maar de rode strijder Mars “marcheert” sinds 27 augustus 2018 weer direct, dus de tijd van actie is weer aangebroken.
Saturnus in Steenbok gaat in de eerste week van september 2018 weer direct en ook Pluto in Steenbok zet zich aan het eind van september 2018 weer langzaam in beweging.
Er komt weer schot in de zaken, dus projecten die in de afgelopen Zomer vertraging hebben opgelopen of zijn vastgelopen, krijgen weer kans om tot bloei te komen.

De eerste dag van september 2018 is het begin van meteorologische Herfst.
Mercurius in Leeuw maakt zich los van het vuurteken Leeuw en voegt zich op 7 september 2018 bij de Zon in Maagd.
Deze aardse en efficiënte samenwerking is een goed moment om plannen vlot te trekken!

Op donderdag 6 september 2018 gaat Saturnus op 2º32 in Steenbok weer direct!
Saturnus was retrograde sinds 18 april 2018. Nu Saturnus de directe omloop om de Zon weer heeft hervat, is de tijd gekomen om de lessen die in de retrogradeperiode zijn geleerd in praktijk te brengen.
Saturnus maakt een veelbelovende “doorstart”, want deze wordt vergezeld door positieve aspecten van Mercurius en Uranus en de vaste ster Polis!
De Grote Driehoek die wordt gevormd vertegenwoordigt een overgangsfase in het leven om positieve en geleidelijke veranderingen aan te brengen.
Het belooft succes en laat in de eerste drie weken van september 2018 en sterke impuls zien om de schouders eronder te zetten en de geleerde lessen van de afgelopen Zomer optimaal te benutten. Het direct gaan van Saturnus is een goed moment om belangrijke beslissingen te nemen en voor zakelijke onderhandelingen vooral met betrekking tot onroerend goed en aandelen.
De aardse samenwerking van Saturnus en Uranus in Stier leidt tot verdere veranderingen en innovaties op economisch/financieel niveau zoals alternatieve betalingsmethoden, ruilhandel, crowdfunding en innovatieve economische oplossingen.
Tegelijkertijd mogen we ons verheugen op de schitterende verbinding in Water tussen Jupiter in Schorpioen, Pluto in Steenbok en Neptunus in Vissen.
Deze constructieve en positieve Aarde en Water samenwerking biedt inventieve en praktische oplossingen voor de meest complexe problemen.
Op weg naar economische hervorming, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

De frisse Nieuwe Maan in Maagd van 9 september 2018 brengt energie en focus.
De Nieuwe Maan is conjunct Mercurius en driehoek Saturnus, Pluto en Uranus, dus deze kosmische invloed voelt als een schone lei, een nieuwe kans.

Lees verder over deze Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website!

De verleidelijke Venus in Weegschaal neemt vanaf 2 september 2018 gas terug en betreedt haar schaduwperiode om volgende maand retrograde te gaan.
Venus duikt vanaf 10 september 2018 onder in de mysterieuze wateren van Schorpioen.
Astrologisch gezien staat Venus in Schorpioen “in val”.
De liefdesplaneet Venus voelt zich niet thuis in Schorpioen welke door Mars wordt geregeerd.
In het complexe Schorpioen wordt de harmonieuze aard van Venus vermengd met passie, verlangens en verleiding, maar ook met tegenstrijdigheid, jaloezie, angst, schuldgevoel en schaamte. Tot medio november 2018 blijft Venus retrograde, dus er breekt een periode aan waarin in het reine moet worden gekomen op het gebied van de liefde, intimiteit, sociale activiteiten en financiën.

De hele maand september 2018 staan Venus in Schorpioen, Mars in Waterman en Uranus in Stier op gespannen voet, waardoor we gedwongen worden om situaties met andere ogen te bekijken.
Dit planetaire drukvat “triggert” het thema seksueel misbruik, seksuele intimidatie of de acceptatie van seksuele diversiteit.
Mede door de invloed van Jupiter in Schorpioen durven mannen en vrouwen op internationale schaal steeds meer naar buiten te treden met pijnlijke verhalen over seksueel misbruik, intimidatie of het niet geaccepteerd worden vanwege de seksuele geaardheid.

Op 12 september 2018 vindt voor de derde keer in 2018 een exact sextiel plaats tussen Jupiter en Pluto. Deze harmonieuze verbinding tussen de Grote Weldoener Jupiter en de transformele Pluto biedt ons de kans om positieve hervormingen tot stand te brengen, zowel collectief als individueel.

De rode strijder Mars maakt medio september 2018 wederom de overstap naar het luchtteken Waterman. Mars reisde al eerder vanaf 17 mei 2018 tot 13 augustus 2018 door Waterman.
Alles wat tijdens deze lange hete Zomer werd bedacht, kan tijdens de tweede transit door Waterman met de opgedane kennis op een goede manier worden voltooid.
Een periode van kracht, snelheid en energie.
De tweede transit van de rode Strijder Mars door Waterman zal tot 15 november 2018 voortduren.
Het luchtteken Waterman laat ons op een logische manier naar de dingen kijken, maar is ook een Vast teken, dus vasthoudend en gaat bij voorkeur zijn eigen gang.
Uranus staat in Stier. Stier is ook een Vast teken. Venus staat in Schorpioen. Schorpioen is ook een Vast teken.
De hakken gaan in het zand en dat kan leiden tot demonstraties, irritaties en frustraties.
Niet alles zal snel verlopen, eerder geleidelijk en gefaseerd.

Mars staat tot medio oktober 2018 conjunct de Zuidermaansknoop in Waterman en versterkt de sterke behoefte om een nieuwe richting in te slaan, om op een onafhankelijke manier te gaan manifesteren en het eigen lot in handen te nemen.
De Waterman-invloed richt de blik op de toekomst, maar leidt ook tot meer polarisatie, separatisme, fundamentalisme en vervreemding.

Op donderdag, 20 september 2018 staat de Maan in Waterman conjunct de rode Strijder Mars. Met deze dynamische energie schakelen we moeiteloos over naar een (nog) hogere versnelling.
De Maan in Waterman is vierkant Uranus in Stier en vierkant Venus in Schorpioen, dus een T-vierkant. Dit is een planetair drukvat van tegenstrijdigheid, vooral in relaties en in de financiële wereld.

Op 23 september 2018 betreedt de Zon het teken Weegschaal.
De Herfst Equinox plaats en vieren we het Feest van Madron, de dag waarop de Zon direct op de Evenaar schijnt. Met dit magische omslagpunt zijn dag en de nacht overal ter wereld even lang.
Een positieve en inspirerende tijd waarbij de algemene focus op samenzijn en de innerlijke ontwikkeling ligt.
De snelle boodschapper Mercurius betreedt op deze bijzondere dag het sociale Luchtteken Weegschaal en dat wijst erop dat onze collectieve communicatie tot
Medio oktober 2018 gericht zal zijn op eerlijkheid, samenwerking, rechtvaardigheid, balans en hoe we informatie met elkaar delen.

De Volle Maan in Ram van 25 september 2018 is opposiet Mercurius in Weegschaal en vierkant Saturnus in Steenbok, dus er is sprake van een T-Vierkant. Door dit spanningsveld wordt er negatief en overtrokken gereageerd. De Zon in Weegschaal staat ook inconjunct op Uranus in Stier.
Die lastige verbinding geeft een gejaagd, nerveus, gespannen gevoel alsof er iets te gebeuren staat. Wat er ook vandaag verkeerd gaat, kan niet meer worden goedgemaakt of het wordt heel lastig.

Lees meer over deze Volle Oogstmaan onder NIEUWS op deze website.

Aan het eind van september 2018 zet Pluto zich weer langzaam in beweging na een lange retrogradeperiode sinds 22 april 2018.
De tijd breekt aan om activiteiten in gang te zetten die ons diep aan het hart gaan.
De retrograde Pluto in Steenbok heeft ons geduld op de proef gesteld, maar geduld wordt uiteindelijk beloond.
De schaduwperiode blijft echter tot medio januari 2019 van kracht, dus vanaf die periode is er werkelijke vooruitgang te zien.
Een periode van positieve politieke ontwikkelingen en hervormingen.
Ondanks deze positieve impuls en goede bedoelingen ziet het er toch naar uit dat de wereldeconomie zich in een neerwaartse spiraal zal begeven.

Geniet van de geuren en kleuren van de Herfst, het afnemende licht en de rust van de zich geleidelijk terugtrekkende natuur.

Ik wens iedereen een mooie Septembermaand.