September 2016

Astrologische voorspelling voor september 2016

September 2016 is een intense maand van diepgaande veranderingen.
September 2016 opent spectaculair met een ringvormige Zonsverduistering op 9º21 in het aardse Maagd.
De Maan in Maagd staat tussen de Aarde en de Zon en schuift voor de Zon in Maagd, maar de Maan is te ver van de Arde verwijderd en verduistert niet de gehele Zon. We zien dus een ‘ring van vuur’.
Lees verder over de Zonsverduistering onder 

NIEUWS op deze website.

Op 3 september 2016 staan de Zon in Maagd en Neptunus in Vissen lijnrecht tegenover elkaar. De gigantische blauwe planeet staat “dicht” bij de Aarde. Door de enorme afstand is Neptunus door een sterke telescoop zichtbaar als een kleine blauwe stip.

Jupiter in Maagd vergezelt Mercurius van 20 augustus tot 9 september, dus ook tijdens deze retrogradeperiode van Mercurius. In de tweede helft van september krijgt Mercurius bijval van Pluto met een mooie driehoek in Aarde. Er zullen een aantal vertragingen zijn, maar vanaf eind september 2016 breekt een daadkrachtige periode aan wanneer Mars vanaf 28 september 2016 de overstap maakt naar het aardeteken Steenbok.

Op 10 september 2016 tot 22 september 2016 vindt er weer een exact Vierkant plaats tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen. Het vorige exacte Vierkant vond plaats op 17 juni 2016.
Dit gespannen Vierkant betekent een 'crisis van heroriëntatie' en de noodzaak van een wereldwijde verschuiving naar een niveau van medemenselijkheid en samenwerking.
Wereldwijd hebben velen te maken met teleurstelling en verlies (Neptunus) van huis en haard, door oorlog en economische en politieke structuren en omstandigheden (Saturnus). Saturnus vierkant Neptunus duidt op verraad en bedrog, geruchten, lastercampagnes, opstoken en het zoeken naar zondebokken om de kern van het probleem te ontlopen.
Het vierkant tussen Saturnus en Neptunus inspireert ook onze dromen waar te maken. Met geduld, liefde en doorzettingsvermogen kunnen we innerlijke en uiterlijke barrières overwinnen door nieuwe creatieve oplossingen te vinden. Om de achttien jaar vindt deze planetaire uitdaging plaats. Saturnus in het toekomstgerichte Boogschutter wil dat we leren van het verleden en verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die we maken.

Op 10 september 2016 vindt er nog een belangrijke planetaire gebeurtenis plaats: Jupiter is vandaag het luchtteken Weegschaal binnengetreden. Weegschaal staat symbool voor het evenwicht, eerlijkheid, gerechtigheid, alle vormen van relaties en fundamentele rechtvaardigheid.
Jupiter zal tot en met 10 oktober 2017 in Weegschaal verblijven. Jupiter in Weegschaal betekent een verschuiving van de gedetailleerde perfectie, maar ook voorzichtige energie in Maagd, naar de kracht van samenwerking om kansen te creëren en projecten, ideeën en visies te ondersteunen. Nieuwe kansen komen door interacties met anderen.
Jupiter in Weegschaal krijgt echter uitdagende planetaire tegenwerking van Uranus in Ram en Pluto in Steenbok in het najaar van 2016 en het grootste deel van 2017. Het thema rechtvaardigheid en rechtspraak zal wereldwijd op de voorgrond staan dit jaar.
De belangrijkste issues hebben betrekking op economische uitbuiting van de mensheid, klassenstrijd, mensenhandel en misbruik van macht door een wereldwijde economische en politieke elitaire oligarchie. Tijdens Jupiter in Weegschaal komt de hervorming van het juridische systeem op alle niveaus op gang zowel in het economisch systeem, het mondiale bankensysteem, de rechten van de mens en de fundamentele kwesties van rechtvaardigheid. Het gaat om gerechtigheid en verbetering van de algemene economische omstandigheden voor de mensheid op Aarde. Een belangrijke les is dat we onze gevoeligheid, intuïtie en verbinding met het grote geheel leren te integreren op aarde.
Lees verder over Jupiter in Weegschaal bij

NIEUWS op deze website.

Op 16 september 2016 wordt de Volle Bloed Maan op 24º20 Vissen verduisterd door de Zon in Maagd.
Deze Volle Maan wordt de Oogstmaan genoemd, omdat deze de laatste is voor de Herfst Equinox.
Het is een Penumbrale Maansverduistering. De Aarde staat tussen de Maan en de Zon. De Maan beweegt door de schaduw van de Aarde. De Maan wordt niet totaal verduisterd.
Deze Maansverduistering ontsluiert en opent onze ogen voor de realiteit.
Vissen is een Waterteken en is verbonden met Neptunus. Vissen gaat over alles wat vloeibaar is, medicatie, verdovende middelen, dromen en ideologie.
De nadruk ligt op water en de farmaceutische industrie. Een uitbraak van een virusziekte kan wereldwijde gevolgen hebben.
Er is meer kans op grote stormen en overstromingen, maar ook een toename van verwarde mensen die zich verliezen in verdovende middelen of misdaad.
De Maansverduistering is zichtbaar in oost Europa, oost Afrika, Azië, Antarctica Indische Oceaan, het westen van Australië en het westen van Zuid Amerika.
Deze Maansverduistering is van invloed op de “Vissen” landen als Senegal, Portugal, Egypte, Scandinavische landen, Mauritius, Marokko, Tunesië en de Canarische eilanden, maar ook Rusland, Kazachstan, India en Pakistan in de maanden na deze Maansverduistering.

Lees verder over deze Maansverduistering bij NIEUWS op deze website.

Mercurius zet zich vanaf 22 september 2016 op 14º Maagd weer in directe beweging om de Zon na de een na de laatste retrogradeperiode van 2016.
Vanaf dat moment, maar zeker vanaf 6 oktober 2016 komt de dagelijkse routine, communicatie en handel weer goed op gang, want dan is de schaduwperiode weer voorbij.
Tot en met 7 oktober 2016 blijft de directe Mercurius nog in Maagd.
Tussen 17 en 28 september 2016 vormen Mercurius en Pluto in Steenbok een harmonische Driehoek. Van 21 september tot 23 september 2016 is deze Driehoek op 14º Maagd exact.
Deze planetaire handreiking staat garant voor wetenschappelijke ontdekkingen en zijn doorbraken te verwachten in de medische wereld.
Diep verborgen informatie komt boven water en krijgt nieuwe inhoud.

Op 23 september 2016 vindt de Herfst Equinox plaats.
Met dit magische omslagpunt schijnt de Zon direct op de evenaar.
De dag en de nacht zijn overal ter wereld even lang.
De Herfst is ingetreden op het Noordelijk Halfrond. In het zuidelijk Halfrond doet de Lente haar intrede.

Vanaf 24 september 2016 reist Venus door de intense wateren van Schorpioen.
Venus zal hier tot en met 18 oktober 2016 verblijven.

Op 26 september 2016 gaat Pluto in Steenbok na een lange retrogradeperiode weer direct. Sinds 18 april 2016 heeft zich een transformeel proces voltrokken waarin noodzakelijke veranderingen zijn gemaakt. De tijd is aangebroken voor landen om verder te gaan met de voorgenomen plannen voor hervorming. Er is een licht economisch herstel te zien, maar dit is slechts het begin van weer een wereldwijde recessie.

Op 26 september 2016 wordt een koninklijke verbintenis gesloten tussen de Zon en Jupiter in Weegschaal!
Met deze conjunctie belooft deze maandag een fantastische dag te worden zowel voor de economie, de politiek, rechtspraak en verbintenissen.

De rode krijger Mars verlaat het vurige Boogschutter en om op 28 september 2016 het aardeteken Steenbok te betreden.
Mars zal hier tot en met 9 november 2016 verblijven.
Mars in Steenbok stimuleert moed, wilskracht en doorzettingsvermogen. Mars wil vooruit, ook bij tegenspoed.
Op de drempel van Steenbok moet Mars wennen aan deze nieuwe aardse energie, dus er kan sprake zijn van zelfoverschatting. Mars krijgt ondersteuning van de Maan in Maagd waardoor er een evenwicht wordt gevonden.

September 2016 is door de Verduisteringen een maand van ups en downs, van ongekende hoogten en onpeilbare dieptes. Zowel in ons persoonlijk leven en in de wereld als geheel.
Juist in deze turbulente maand is het individuele en collectieve verlangen naar stabiliteit en bewustzijnsgroei groter dan ooit op weg naar bevrijding en bestemming van ons ZELF.


Iedereen een behouden septembermaand gewenst.