Mei 2016

Mei 2016

Op zondag 1 mei 2016 vieren we het Feest van Beltane, het feest van het huwelijk tussen de Godin en de God, de vereniging van man en vrouw welke wordt weerspiegeld in menselijke relaties. Het is het feest van de godin Freya, de godin van Liefde, Vruchtbaarheid en Sensualiteit, het is het feest dat de overgang van Lente naar de Zomer symboliseert.
Op 1 mei 2016 betreedt de schone Venus haar eigen teken Stier en vergezelt daar tot 20 mei 2016 de Zon. Venus blijft in Stier tot 24 mei 2016. De eerste drie weken van mei worden hierdoor extra gekleurd door de aardse energieën van Venus en haar heerser, het aardeteken Stier.
Financiële en materiële zekerheid, maar ook schoonheid, muziek, sensualiteit, comfort en vaste waarden en relaties worden benadrukt. Kleuren, geuren en geluiden voeden de ziel en bewustzijn.
Stier brengt ons in contact met onze fysieke zintuigen en onze behoeften.

Op 6 mei 2016 is er een Nieuwe Super Maan in het aardeteken Stier.
De energie van deze Nieuwe Maan wordt beheerst door de schoonheid en overvloedige gaven van Moeder Aarde, de aarde, het tastbare, voelbare, hoorbare en zichtbare, ook de relaties, waardering, schoonheid, sensualiteit materiële en financiële zekerheden. Stier wil de Ziel voeden, verzorgen, je zeker laten voelen.
Deze Nieuwe Maan in Stier is vooral gunstig voor zakelijke en financiële activiteiten. Alles wat rust en stabiliteit inhoudt.
Het zou een goede dag zijn om te starten met een nieuwe bedrijf. Of een dag achter je bureau om orde op zaken te stellen en rekeningen te betalen.
Door deze stabiele Nieuwe Maan aan het begin van de maand staat mei 2016 in het teken van hoe we met het begrip bezit omgaan.
Velen van ons leven in een voortdurende angst om kwijt te raken wat onder ’bezit’ wordt gerekend. De voortdurende angst voor financiële verliezen en materiële gebrek maakt ons onzeker. Vasthouden aan ‘bezit’ belemmert groei. Vasthouden betekent stilstand. Loslaten is groei.

Ook in mei 2006 vormen Jupiter in Maagd, Neptunus in Vissen en Saturnus in Boogschutter een T-Vierkant. Een spanningsaspect. Oude fundamentele geloofsstructuren en vormen van religie worden met deze kosmische uitdaging geroepen om zich aan te passen aan de huidige tijd.
Ook is er verhoogde kans op een nieuwe wereldwijde economische recessie.
Het T-Vierkant tussen Jupiter, Saturnus en Neptunus leidt tot onzekerheden, onrust en vertraagde economische ontwikkeling.

Op 9 mei 2016 gaat Jupiter in Maagd weer direct. Vanaf dat moment groeit de interesse in gezondheid, gezonde gewoonten, medicatie, voeding en sport. Tot begin februari 2017 betekent de directe Jupiter een periode van hard werken. Er voor gaan. Jupiter is de planeet van geluk en expansie. In het aardse Maagd voelt de vurige Jupiter zich niet zo thuis. Jupiter is hier terughoudender, maar ondersteunt en beloont inzet en hard werk. Goede periode om ongezonde gewoonten uit je leven te bannen en te zoeken naar nieuwe manieren om meer inhoud aan je leven te geven. Jupiter was retrograde vanaf 7 januari 2016. Een periode van groei en expansie in de reiswereld en in het onderwijs. Een goed moment om terug te gaan naar school of de goede voornemens voor 2016 eindelijk na te komen.
Jupiter vormt van 23 mei tot 31 mei 2016 een exact vierkant met Saturnus in Boogschutter.
Gaan we op de oude weg verder of slaan we nieuwe wegen in?


Op 9 mei 2016 is er ook een prachtig en zeldzaam astronomisch verschijnsel te zien! Een zeldzame overgang van Mercurius.
Vanaf de Aarde gezien zien we de kleine planeet Mercurius als een klein zwart bolletje voor de Zon schuiven.

Op 12 en 13 mei vormt Venus en de retrograde Mercurius op 17º Stier een driehoek met Pluto in Steenbok. Dit zijn sociaal, economisch en financieel gunstige dagen, vooral als je planeten op 16º-18º hebt staan in Stier, Maagd of Steenbok.

De wereld bevindt zich in een tijd van grote politieke en economische veranderingen. Deze sterke golf van verandering zal tot eind juni 2016 voortduren.
Mars, de planeet die actie, energie en oorlog symboliseert, ging op 17 april 2016 retrograde in Boogschutter en gaat eind deze maand weer terug in Schorpioen. Tot en met 28 juni 2016 zal Mars retrograde zijn. Plannen moeten worden herzien alvorens tot actie kan worden overgegaan. De retrogradeperiode van Mars is bedoeld om plannen te herzien of te perfectioneren. Militaire campagnes worden tijdens deze periode uitgesteld.
In mei en juni 2016 worden de ontwikkelingen van maart 2016 verder uitgewerkt. De energie is defensief wanneer Mars vanaf 28 mei 2016 weer in Schorpioen belandt. In de Nazomer van 2016 is er actie te verwachten, wanneer Pluto op 26 september 2016 weer direct gaat.

Saturnus in Boogschutter is ook in mei 2016 retrograde. De wijze oude Saturnus in het filosofische, wereldse Boogschutter leert ons over onze overtuigingen, onverdraagzaamheid, dogma, en eigengerechtigheid.
Saturnus in Boogschutter zal tot december 2017 een grote invloed hebben op het politieke landschap. Saturnus ging retrograde vanaf 25 maart 2016 en zal tot 12 augustus 2016 ons bewustmaken van het feit dat overtuigingen niet kunnen worden opgedrongen.
Saturnus leert ons de waarheid te vinden, door tactvol te zijn, respect te hebben voor elkaars mening, meer te luisteren en minder te spreken.

Saturnus is vierkant Neptunus in 2016. Saturnus en Neptunus hebben niets gemeen met elkaar.
Een langzame transit die ook in mei 2016 merkbaar is. Dit ontnuchterende aspect schudt je wakker uit de droom. Zijn dromen realistisch of zijn het luchtkastelen? Komen we met beide benen op de grond of laten we ons meevoeren op de stroom? Het is tijd om van de roze wolk af te komen en aan het werk te gaan. Het breken met iedere vorm van verslaving en zinloze afleiding: niet alleen drugs of alcohol, maar ook andere verslavingen zoals gokken, materialisme, ongezonde relaties, te veel geld uitgeven, te veel eten, faalangst, verzamelwoede of de behoefte aan goedkeuring en de angst zelf. Wat houdt jou gevangen? Laat het los en bevrijdt jezelf. Bevrijding is alleen mogelijk als je bereid bent om de problemen aan te pakken en de volle verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Dit geldt in bijzonder voor de Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen.
Tijdens deze periode eindigt het aardse leven (Saturnus=het einde) van veel beroemdheden uit de muziek-, kunst en filmwereld (Neptunus in Vissen=de droomwereld).
Met Saturnus in Boogschutter vierkant Neptunus in Vissen, (november 2015 tot en met september 2016), voelen we de spanning tussen realiteit en het ongrijpbare. We willen antwoorden uit de spirituele wereld. We voelen de honger naar zingeving en we hunkeren naar antwoorden in het licht van de tragische gebeurtenissen in de wereld.

Pluto is de planeet van transformatie en in Steenbok wil Pluto de oude manier afbreken om opnieuw op te bouwen. Door het vierkant met Uranus werd dit via de weg van revolutie bereikt. Het neerhalen van de oude structuren om plaats te maken voor het nieuwe. In de komende jaren komen er nog vele structurele veranderingen.
Pluto ging op 18 april 2016 retrograde en zal pas vanaf 26 september 2016 direct gaan. Gebruik deze retrogradeperiode voor innerlijke transformatie en loslaten van oude denkpatronen en oordelen. Door de retrograde Pluto ontstaat de drang om schoon schip te maken. Deze maand in het bijzonder voor iedereen met de Zon, ascendant of persoonlijke planeten op 17º Steenbok of Kreeft.
Pluto blijft in Steenbok tot 2023.

Op 20 mei 2016 betreedt de Zon het luchtteken Tweelingen. Een heel andere energie. Het aardse en vasthoudende van Stier wordt opgevolgd door een meer nieuwsgierige, sociale energie waarin we openstaan voor nieuwe ervaringen. Op deze dag gaat Mercurius, de heerser van Tweelingen weer direct! Tijdens de retrogradeperiode van Mercurius in Stier was er sprake van oponthoud voor wat betreft Werk en financiën, maar nu komt er schot in de zaken met grote kans op succes.

Op 21 mei 2016 gaat Mercurius in Stier weer direct en is het Volle Maan in het vurige Boogschutter. De Zon in Tweelingen laat de Maan in Boogschutter in volle glorie stralen.
Deze Volle Maan geeft een hoge energie….
Met deze energie liggen de irritaties hoog en zijn de lontjes kort. Dus het is aan te raden om voorzichtig te zijn op de weg en confrontaties zoveel mogelijk uit de weg te gaan.
De Volle Maan laat ook het resultaat zien van alles wat vanaf de Zonsverduistering van 9 maart 2016 is gecreëerd, bedacht of samengesteld. Het grotere plaatje wordt zichtbaar om toekomstige doelen op af te kunnen stellen.

Op 22 mei 2016 gaat Mercurius op 14º in Stier weer direct. Mercurius vormt een gunstig aspect met Jupiter in Maagd en Pluto in Steenbok. Deze Driehoek in Aarde leidt vanaf 22 mei 2016 tot begin juni 2016 tot wetenschappelijke ontdekkingen of oplossingen voor milieuproblemen.
Het ontmoedigende inconjunct dat Mercurius met Saturnus in Boogschutter vormt zal het optimisme doen temperen.

Mars stond tijdens de Zonsverduistering van 9 maart 2016 op 1º Boogschutter. Mars ging retograde vanaf 17 april 2016 en is op 24 mei 2016 weer terug op 1º Boogschutter, de stand van de Zonsverduistering van 9 maart 2016. Het is zeer waarschijnlijk dat op deze dag iets te gebeuren staat zoals een aanslag, natuurramp of het heengaan van belangrijk persoon. In ieder geval is de kans groot dat de Zonsverduistering van 9 maart 2016 weer tot leven gewekt.

Op 25 mei 2016 betreedt de schone Venus het luchtige en vrolijke teken Tweelingen. Venus wil hier van gedachten wisselen, stedentrips maken, op bezoek gaan, interesses en hobby’s delen, kletsen aan de telefoon of zorgeloos chatten op het internet.

Op 26 mei 2016 vormt Jupiter in Maagd een exact vierkant met Saturnus in Boogschutter.
Een zakelijke en financiële uitdaging waarbij doelstellingen op de lange termijn in botsing komen met de huidige economische omstandigheden. Door dit vierkant moet er hard gewerkt moet worden om doelstellingen te behalen. Dit vierkant laat zien dat alleen de Zon voor niets op gaat.
Dit vierkant tussen deze twee economische planeten leidt tot een economische recessie, scherpe daling van de beurzen en wereldwijde economische problemen.
Door de retrogradewerking van Saturnus in Boogschutter is er tot 12 augustus 2016 een periode van status quo in de wereld. Tijdens deze periode wordt er gezocht naar fundamentele oplossingen voor ontstane economische problemen.

Ook deze maand is Mars retrograde in het vurige Boogschutter.
Mars is de planeet van actie en energie. Mars voelt zich prima in de vurige Boogschutter. De energie is onafhankelijk, vrijheidslievend, optimistisch en filosofisch. Maar wanneer Mars retrograde is in Boogschutter, krijgt deze een zelfingenomen houding, een botheid die grenst aan wreedheid en verstrooide energie. Tijdens een retrograde Mars is het niet altijd makkelijk om je woede of gevoelens van onmacht onder controle te houden.
De retrograde Mars is in mei 2016 vierkant Neptunus in Vissen. Deze stand leidt tot een verdere wereldwijde economische daling in de loop van dit jaar.
Met Mars retrograde is het geen goede periode voor het starten van een nieuw bedrijf, de lancering van een nieuw product. Zelfs niet om onder het mes te gaan. Met een retrograde Mars broeit er iets. Er is sprake van verhoogde terreurdreiging deze maand.
Mars belandt vanaf 28 mei 2016 tijdelijk terug in Schorpioen. Tot 2 augustus 2016 krijgen we te maken met obsessieve neigingen of een verlangen om te krijgen wat je wilt, ongeacht de gevolgen. Vooral aan het eind van juni 2016 kunnen emoties hoog oplopen, wanneer op 29 juni 2016 Mars weer direct gaat.
Vanaf 3 augustus 2016 gaat Mars in Boogschutter weer op volle kracht vooruit.

Kort gezegd, we vallen van onze roze wolk of wat er nog van over is.
Het doen alsof ‘alles in orde' is, de ogen sluiten voor het leed in de wereld, de onomkeerbare klimaatveranderingen, de verwaarlozing, het machtsmisbruik, de leugen die regeert. We zien wel...
Dit alles kan niet meer.

Als we doorgaan om te leven in ontkenning, weigeren de werkelijkheid te aanvaarden en niet de verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die zijn gemaakt en gemaakt worden, ontkennen we het leven.

Als we de moed opbrengen om ons hart te openen voor elkaar en onze spirituele rijkdom aanwenden kunnen we werken aan een nieuwe wereld.

Het Universum wijst ons de weg.
Laten we het verschil maken nu we de keuze nog hebben!

Een mooie Meimaand allemaal!