Stier maart 2016

02-stier(24).jpg

Stier maart 2016

Algemeen
Maart 2016 dwingt je uit je comfortzone, Stier. Vastgeroeste ideeën en houdingen worden uitgedaagd. Deze maand krijg je inzicht in jouw eigen persoonlijkheid en en wordt duidelijk waarom schijnbare zekerheid zo belangrijk voor je is.

Liefde en Relaties
Maart 2016 is een veelbetekenende en sociale maand voor de liefde, Stier. Vooral de eerste helft van de maand is geweldig om nieuwe vrienden te maken, verliefd te worden of om nieuwe stappen te zetten in een liefdesrelatie of zakelijke relatie. Deze maand ga je op reis om je geliefde op te zoeken of iemand gaat op reis om jou een bezoek te brengen. Deze maand wordt jouw relatie door externe factoren geremd. Wees de rots van vertrouwen en bescherming, Stier.
Een vaste relatie verandert in maart 2016. Jouw partner gaat in eigen tempo door een transformatieproces. Wees hierin geduldig, liefdevol en ondersteunend. In een nieuwe relatie kan de emotionele bagage van je partner een struikelblok zijn. Ook hier geldt: geduld, liefde en ondersteuning.

Familie en Huis
De gezondheidstoestand van een familielid of de gezinssituatie van je partner kan een schaduw werpen in maart 2016. Het brengt jou terug naar de essentie waar het om gaat, onverdeelde aandacht en liefde voor je familie. Aan het begin van maart en aan het eind van maart 2016 is er kans op een reis of wordt er een reis gepland.

Carrière
De Zonsverduistering van 9 maart 2016 valt in jouw Huis van Werk. Maart is hierdoor een drukke en toekomstgerichte maand. Je gaat aandacht schenken aan lange termijn projecten of een promotiereis maken. Maart 2016 is een interactieve maand om te netwerken, een carrièregerichte studie te doen, te lobbyen, deel te nemen aan actiegroepen of een seminar bij te wonen. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijk in maart 2016 voor je carrière. Een belangrijke klant, een nieuwe overeenkomst of een winstgevend idee moet met de uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid worden behandeld. Ook wordt er een beroep gedaan op je leiderschap, gezond verstand en integriteit. Je moet een geschil zien op te lossen of je moet een moeilijke keuze maken met financiële gevolgen voor iemand anders.

Financiën
De rode planeet Mars reist vanaf 7 maart 2016 tot eind mei 2016 door jouw Huis van Gedeelde Financiën, belastingen, schulden, waardepapieren, erfenissen en leningen. Tot die tijd en augustus en september 2016 komt de focus te liggen op de gezamenlijke activa, schulden, erfenissen en belastingzaken. Je komt in die periode voor onvoorziene uitgaven te staan, maar het is ook een periode waarin je in staat bent om schulden af te betalen en je saldo aan te zuiveren.

Gezondheid
Deze maand moet je proberen niet te veel te snoepen en te snacken. Venus is jouw planeet van gezondheid en valt samen met de Maansverduistering van 23 maart 2016 in jouw Huis van Vriendschappen. Maart is een maand om gezellig met vrienden samen te zijn en plezier te maken, maar laat je vooral in de tweede helft van de maand niet teveel meeslepen in teveel eten en drinken.

Advies
Maart 2016 is een uitgelezen kans om te groeien en meer flexibele houding aan te nemen. De uitdaging is om samen te kunnen werken met iedereen. De mensen met wie je het niet eens bent confronteren je met je eigen vaste overtuigingen en dat maakt het zo ongemakkelijk voor je. Niet iedereen deelt jouw mening. Leer om andere opvattingen beter te begrijpen en deze te accepteren.