Maart 2016

Maart 2016

De derde maand van 2016 wordt gekleurd door twee Verduisteringen en de planetaire dans van Jupiter in Maagd met Pluto in Steenbok. Een kosmische wens tot verbetering en groei, van veranderingen, aanpassingen en besluitvorming.
Een periode van optimisme die tot eind juni 2016 zal duren.
Tijdens deze periode zien we verschuivingen in de politieke, sociale en economische structuren in de wereld.
Jupiter in Maagd blijft ook in maart 2016 retrograde. Tot en met 8 mei 2016. Pas na de eerste week van augustus 2016 is Jupiter uit de zogenaamde retrogradeschaduw en is het volle kracht vooruit.

Van 6 maart 2016 tot 22 maart 2016 snelt onze snelle boodschapper Mercurius de dromerige wateren van Vissen.
Van 12 maart tot 16 maart 2016 is Mercurius in Vissen conjunct Neptunus en vierkant Saturnus in Boogschutter.
Deze ontnuchterende confrontatie van Mercurius en Neptunus met Saturnus leidt tot twijfel en argwaan over wat de media ons dagelijks voorschotelen. Berichten die ons bereiken raken kant noch wal. Wat is waarheid? Regeert de leugen?
De media zal de massa verleiden en misleiden en een vals beeld schetsen van de realiteit.
De mensheid wordt zich in deze periode van Saturnus vierkant Mercurius conjunct Neptunus steeds meer bewust van de georganiseerde misleidende rol van de media. Er wordt niet langer geloofd in leugens, dogma’s, valse retoriek en op geloof gebaseerde manipulaties. De waarheid boven tafel. De waarheid boven alles!

In 2016 zijn er twee Zonsverduisteringen, in maart en september 2016.
Iedere Verduistering leidt tot diepgaande en blijvende veranderingen die het komende halfjaar actueel zullen zijn.
Temidden van deze evolutionaire periode van verschuivingen en veranderingen vindt dus op 9 maart 2016 de eerste Zonsverduistering van 2016 plaats.
Verduisteringen markeren altijd belangrijke keerpunten in ons leven. Ze stellen ons in staat om te schakelen en toegang te krijgen tot een hele nieuwe dimensie in onze werkelijkheid. Het effect van een Verduistering kan wel 19 jaar duren!
Het is essentieel om extra aandacht te besteden aan wat we zeggen en de beslissingen die we maken op het moment van de Verduistering. Woorden en daden tijdens een Verduistering hebben de neiging onomkeerbaar te zijn.
Het Vissen thema van medemenselijkheid, visioenen en dromen, genezing en verlichting komt sterk naar voren met deze bijzondere Zonsverduistering.
De eerste Zonsverduistering van 2016 is een bijzonder sterke Super Bloedmaan en valt op 18º in het gevoelige, emotionele Vissen.
Deze Supermaan is een energetisch portaal naar diepgaande inzichten van eenheid en verbondenheid.
Vissen heeft een verbinding met de oceanen, met alle zeewezens. Deze totale Zonsverduistering in Vissen kan de aanleiding zijn tot enorme problemen die te maken hebben met water, een ramp op zee of grootschalige nucleaire vervuiling van de oceanen. Iets zal tot een einde komen.
Een krampachtig geheim gehouden deal of cover-up dat te maken heeft met religie, karma, spiritualiteit en geloofsovertuigingen zal worden onthuld.
Deze Zonsverduistering is waarneembaar in Zuidoost Azië waaronder Indonesië.
Lees verder bij NIEUWS op deze website.

Mars betreedt op 7 maart 2016 het vuurteken Boogschutter. Mars heeft het intense Schorpioen tijdelijk achter zich gelaten, maar zal daar door retrogradewerking van eind mei 2016 tot begin augustus 2016 terugkeren.
De vurige Mars in het even zo vurige Boogschutter voelt zich hier in zijn element. Mars is hier de geïnspireerde kruisvaarder. Mars is in Boogschutter meer avontuurlijk, vrij en impulsiever dan in Schorpioen.
In de eerste drie weken van maart 2016 staat Mars op gespannen voet met de Zon en Mercurius in Vissen en in de tweede helft van de maand met een kwetsbare en overgevoelige Venus in Vissen.
Maart 2016 staat daarmee in het teken van meningsverschillen, overgevoelige reacties en lange tenen.
Mars zal door retrogradegang van eind mei 2016 tot begin augustus 2016 terugkeren in Schorpioen, maar vanaf augustus tot eind september 2016 zal Mars in Boogschutter leiden tot eigengereidheid, arrogantie en op de borst klopperij. Tegen die tijd zijn de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in volle gang. Er zal dan veel strijd geleverd worden. Beledigingen en verwijten zullen niet van de lucht zijn.

Op 17 maart 2016 mogen we ons verheugen op een mooie Driehoek in Aarde gevormd door de retrograde Jupiter in Maagd en Pluto in Steenbok.
Een positief aspect van grensverleggende vernieuwingskracht. Alles is mogelijk met dit aspect! Hoe meer vertrouwen er is, hoe groter de kans dat iets ten goede zal keren en dat er oplossingen worden gevonden voor individuele en maatschappelijke problemen. Er is weer hoop. Kortom, als we achter de goede zaak staan, dan kunnen er bergen worden verzet.

Op 21 maart betreedt de Zon het Lenteteken Ram en vieren we de Lente-equinox. De Lente is aangebroken!
We vieren het feest van Ostara, de godin van het stralende licht, groei en creatie. Een bijzonder krachtige periode waarin nieuwe energie tot constructieve veranderingen kan leiden in ons en in de wereld om ons heen.
Het begin van een nieuw astrologisch jaar.
Een nieuwe fase van spirituele groei en bewustzijn breekt aan.

De Zon begint een nieuwe zonnecyclus, een nieuw begin van de karmische cyclus. Vissen is een voorportaal naar Ram, het geboorte punt, het begin. In Vissen hebben we via karmische lessen geleerd dat we allemaal één zijn.
Verbondenheid. In Ram wordt verbondenheid omgezet in actie. Als we blijven vasthouden aan wat is geweest is er geen vooruitgang mogelijk.
Pas wanneer het besef doordringt dat we onszelf en onze planeet aan het vernietigen zijn, dan pas is verandering mogelijk.
We moeten het samen doen, anders zal het nooit lukken. Het is aan ons of we de keuze maken om ons leven naar een hoger doel te brengen of dat we het pad van hebzucht en vernietiging blijven volgen.

Op 23 maart 2016 is er een totale penumbrale Maansverduistering op 3º in Weegschaal. Deze totale Maansverduistering is waarneembaar in Azië, Australië en het westen van Amerika.
Lees verder bij NIEUWS.
Op diezelfde dag vindt er echter een uitdagend vierkant plaats tussen de retrograde Jupiter en Saturnus in Boogschutter.
Jupiter bindt de strijd aan met Saturnus.
Jupiter wil vooruit, Saturnus zegt: niet doen.
Economische expansie en hoop voor de toekomst stuit op stagnatie en somberheid. Een nieuwe economische crisis is niet uitgesloten door dit Vierkant.
Niet alleen creëert dit vierkant moeilijkheden op economisch gebied, maar ook ontkenning, onrust en onzekerheid voor de toekomst.
Met dit vierkant wordt geprobeerd maatschappelijke verantwoordelijkheden te ontkennen en te ontlopen.
Struisvogelpolitiek, de kop in het zand steken, dus. Geen ondoordachte besluiten nemen nu. Rustig afwachten tot eind juni 2016.

Op 25 maart 2016 gaat Saturnus op 16º24 in Boogschutter retrograde.
Met Saturnus retrograde komt er voorlopig geen eind aan de economische recessie.

Lees verder bij NIEUWS op deze website.

Zondag 27 maart en maandag 28 maart is het Pasen!
Door de retrogradewerking van Saturnus en in de schaduw van de Maansverduistering zullen in de laatste week van maart 2016 alle vormen relaties onder druk staan en gedwongen worden naar buiten te treden.
Pasen 2016 wordt het feest van onthulling!

Ik wens jullie allemaal een inspirerende en dynamische maart 2016!