Steenbok juli 2016

10-steenbok(40).jpg

Steenbok juli 2016

Algemeen
Vorige maand vond een belangrijke planetaire verschuiving plaats. De meeste planeten bevinden zich in de komende maanden aan de bovenzijde van de Steenbok horoscoop. De focus ligt nu op de buitenwereld en decarrière. De Volle Maan van 19 juli 2016 valt in jouw eigen teken, Steenbok.
Jupiter en Mars ondersteunen deze Volle Maan en dat betekent erkenning voor je harde werk. Het is jouw tijd om je te richten op persoonlijke wensen en behoeften en je te concentreren op wat jou gelukkig maakt.

Liefde en Relaties
De Nieuwe Maan van 4 juli 2016 valt in jouw Huis van Relaties. Een gunstig aspect voor je sociale leven en de liefde! Er komt iemand op je pad of er is al iemand in je leven met wie je een zakelijk samenwerkingsverband aangaat. Het kan ook een nieuwe collega zijn die je onder je hoede neemt. Jij en je  partner zijn meer samen in juli 2016. Meer samen leuke dingen doen. Het kan ook zijn dat je vrijheid nodig hebt binnen een relatie. Juist dat stukje afstand    brengt jullie dichter bij elkaar. Deze maand kun je een nieuwe liefde vinden
op school, op de universiteit, een bewustwordingscampagne, een seminar of  evenement dat te maken heeft met de Rechten van de Mens, dieren of gezondheid.

Familie en Huis
Familie is en blijft altijd belangrijk voor jou, maar nu ligt de focus vooral op jouw carrière. Neptunus heeft invloed op je directe omgeving en naaste familie als broers en zussen, ooms en tantes. Neptunus in Vissen maakt verbinding met de Zuidermaansknoop, het verleden. Dit heeft invloed op broers en zussen. Deze voelen zich tekort gedaan in het gevoel van  eigenwaarde en zelfvertrouwen. Tijd om de balans te herstellen, Steenbok.

Carrière
Ondanks de drukke planeetenergie deze maand in het Huis van Relaties kan
het samenwerken toch een uitdaging zijn. Je hebt zelf een mening over hoe
de dingen gedaan moeten worden en je vindt het moeilijk om je te houden aan tijdschema's en regels die door anderen zijn opgelegd. Je hebt vrijheid nodig om de taken uit te voeren. In juli 2016 krijg je ook met concurrentie te maken. Concurreren voor een baan of een promotie. Juli 2016 is een goede maand voor projecten die te maken hebben met de politiek, overheid,  wetgeving, sociale aangelegenheden of de gemeenschap.

Financiën

Uranus is jouw financiële planeet. Uranus gaat retrograde aan het einde van de maand, van 29 juli 2016 tot 28 december 2016. Het wil niet zeggen dat er geen geld binnenkomt, maar hou rekening met meer vertragingen. Juli 2016 is een goede maand om je financiën onder de loep te nemen. Je moet werken aan een beter financieel beheer, want er gaat meer uit dan er binnen komt. Controleer je spaarrekeningen en betaalrekeningen. Je moet er wel hard voor werken, maar er komt deze maand wel geld binnen door een  toename van taken en projecten die meer financiële zekerheid of financiële mogelijkheden kunnen brengen.

Gezondheid
In de eerste drie weken moet je op gezondheid letten. Let op je voeding en neem voldoende rust. Met de Nieuwe Maan, de Zon, Mercurius (jouw planeet van gezondheid), Venus en Mars in het element Water kun je eerder depressief en somber worden zonder directe reden en zonder het te beseffen. Vanaf 23 juli 2016 is er een aanzienlijke verbetering. Kop op, Steenbok.

Advies
Je energie is weer helemaal terug met de planeetenergie aan de bovenzijde van de Steenbok horoscoop. Je wil teveel tegelijk doen met als gevolg dat er niet veel van terechtkomt. Hou jezelf aan een goede planning. Een plan van aanpak werkt veel beter! Je wil jezelf bewijzen in juli 2016. Beloof niet meer dan je kunt waarmaken!