Juli 2016

Juli 2016

Het jaar van de Aap, het jaar van verandering, is inmiddels op de helft. De zomermaand juli 2016 is een spectaculaire maand die antwoorden zal bieden op vele vragen en resultaten laat zien van doelen die aan het begin van het jaar zijn gesteld.
Het begin van juli 2016 borduurt verder op de bruisende energie van juni 2016 wanneer de Maan in Tweelingen op 2 juli 2016 het Grootkruis tussen Neptunus in Vissen, Jupiter en de Noordermaansknoop in Maagd en Saturnus in   Boogschutter weer in beweging zet.
De elementaire verschuiving is onstabiel, dynamisch, maar  ook zoekend.

Velen van ons ervaren het alsof ze in het oog van de storm staan.

In deze instabiele periode willen we antwoorden, zekerheid, ondersteuning en veiligheid.
Het antwoord ligt bij de politiek.
De vluchtelingencrisis, veroorzaakt door het uitdagende vierkant tussen Saturnus en Neptunus is een van de grootste uitdagingen van deze tijd en zal ook deze maand de gemoederen bezig houden.
Ook in juli 2016 blijven Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen elkaar uitdagen. Dit langdurige en karmische vierkant tussen Saturnus en Neptunus keert om de achttien jaar terug.
Een periode van grote hoop of ontgoocheling voor de samenleving als geheel.
Alles wat ooit vredig en harmonieus leek, verandert in verwarring en onrust. Als voorbeeld wijs ik op de moord op president Kennedy in 1963.
Saturnus in Kreeft stond toen vierkant op Neptunus in Weegschaal.

De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn.
Hoewel niet iedereen persoonlijk wordt beïnvloed, wordt de wereld voor iedereen anders.
De idealistische wereld ligt overhoop met de realistische wereld.
De mensheid moet zich aan de in rap tempo opvolgende omstandigheden zien aan te passen.
Is dat de reden dat we zo snel vergeten?
Hoe vaak staan we stil bij een wereldwijde ramp en zijn we het na een week al weer vergeten?
We hebben al twee exacte vierkanten gehad tussen Saturnus en Neptunus. Op 26 november 2015 en op 18 juni 2016.

Op 10 september 2016 is het laaste exacte vierkant.
Tot eind oktober 2016 zullen deze twee planetaire kemphanen elkaar nog regelmatig uitdagen.
Saturnus in Boogschutter zal tot nog meer onthullingen leiden. Onthullingen van verborgen zaken en het aan de kaak stellen van bestaande maatschappelijke problemen en taboes die Neptunus liever verborgen laat.
Het vierkant tussen Saturnus en Neptunus laat zien dat er offers gebracht moeten worden om grotere problemen in de toekomst te voorkomen.
Sinds 29 juni 2016 is Mars niet meer retrograde en vervolgt zijn directe baan weer door de intense wateren van Schorpioen.
De intensiteit van het gespannen aspect dat Mars in Schorpioen echter met Uranus in Ram heeft gevormd, zet zich ook in de eerste drie weken van juli 2016 voort.
Met Mars inconjunct Uranus kunnen de gemoederen hoog oplopen en worden ongeoorloofde risico’s genomen die een grote impact kunnen hebben op het dagelijks leven.
De invloed van Mars in Schorpioen en Saturnus Boogschutter heeft in de afgelopen maanden geleid tot grote onrust in de wereld, maar ook wereldwijde overstromingen en wateroverlast.
De gevolgen van de klimaatsverandering worden zichtbaar.
Ook deze maand houdt deze invloed aan.
Uranus in Ram vormt sinds eind juni 2016 tot medio 2017 een conjunctie met Eris.

Een nieuw tijdperk van sociale revolutie.

Er is heeft veel overeenkomsten met revolutionaire Uranus en deze explosieve en krachtige samenwerking zal leiden tot radicale veranderingen in de wereld.
Eris is “de kleine zus” van Mars en Pluto (heersers van Ram en Schorpioen) en de onzichtbare kracht brengt extra onrust en geweld met zich mee om diepgaande veranderingen door te voeren.

De tijd van koppen in het zand steken is voorbij.
Jupiter in Maagd groeit in de tweede helft van juli 2016 steeds meer naar een exact inconjunct met  Uranus in Ram. Deze uitdagende verbinding zal tot volgende maand voortduren, maar door de
retrogradewerking van Uranus zal deze van 12 augustus tot 16 augustus 2016 exact zijn.
Het laat de voltooiing zien van het tijdperk Jupiter in Maagd en begin van een nieuw hoofdstuk in ons collectieve leven.
Door de reis van Jupiter door Maagd hebben we in het afgelopen jaar kennis en ervaring opgedaan en mogen we de vruchten plukken van de dynamische veranderingen die zijn
doorgevoerd. Het uiteindelijke resultaat komt door de invloed van Uranus in Ram onverwacht en totaal anders dan wat we hadden verwacht.
De Volle Maan van 19 juli 2016 in Steenbok roept op om het innerlijke emotioneel bewustzijn in evenwicht te brengen met de uiterlijke veranderingen van het bedrijfsleven, carrière en dagelijkse bezigheden.

Lees verder bij NIEUWS.

Uranus in Ram gaat op 29 juli 2016 retrograde.
De onvoorspelbare Uranus in het baanbrekende Ram is onze wake-up call.
Met Uranus in Ram zijn sinds begin 2011 enorme technologische stappen vooruit gemaakt.
Maar ook sociale hervormingen zoals de homo-emancipatie.
We hebben als mensheid nog een lange weg te gaan, want Pluto in Steenbok blijft hardnekkig vasthouden aan het oude totdat deze door Uranus eindelijk wordt ‘gedwongen’ om het oude los te laten en het nieuwe toe te laten.
Uranus zal tot 29 december 2016 retrograde zijn.

Een tijdperk van herziening om ideeën en ideologieën aan de werkelijkheid te toetsen.
Tijdens deze periode worden grote wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot gebruik van he internet zodat over nog meer persoonlijke gegevens wereldwijd kan worden beschikt.
Tijdens deze periode kan het er op het politieke toneel in de wereld heel explosief aan toe gaan.
Politieke kwesties blijken onoplosbaar te zijn.
De energie is onrustig en iedereen wil veranderingen, maar niemand weet hoe.

Ik wens iedereen een bruisende julimaand.