Januari 2016

Januari 2016
Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

Welkom 2016.

Het nieuwe jaar opent veelbelovend.
Alle planeten lopen direct. Een betere uitgangspositie om met iets nieuws te beginnen is niet denkbaar, ware het niet…
dat Mercurius in de eerste week van januari 2016 retrograde draait.
In de eerste weekeinde van januari 2016 staan de Maan en Mars in Weegschaal en deze dagen Mercurius in Steenbok uit. Een ware economische uitdaging!

Mars verlaat het luchtteken Weegschaal en betreedt op 4 januari 2016 het intense waterteken Schorpioen. Mars blijft daar tot 6 maart 2016.
Mars in Schorpioen houdt van uitdagingen en zoekt nooit de gemakkelijke weg. Weerstand is de uitdaging!
Mars in Schorpioen kan leiden tot ernstige conflictsituaties wanneer deze ontembare energie niet constructief wordt omgezet.

Lees verder bij NIEUWS.
Loop dus niet te snel van stapel en wees voorzichtig.

Mercurius gaat op 5 januari 2016 voor de eerste keer in 2016 retrograde in het luchtteken Waterman.

Lees verder bij NIEUWS.

Mercurius loopt achteruit tot 15º in het aardeteken Steenbok, waar Pluto zich bevindt. We krijgen dus een herhaling van de tweede helft december 2015!
Mercurius gaat in 2016 maar liefst vier keer retrograde, ditmaal in de aardetekens Steenbok, Stier en Maagd.
De aardse retrogradeperiodes van Mercurius dit jaar laten zien dat 2016 voor het grootste deel gekleurd zal zijn door economische belangen.
Aardetekens zijn in belangrijke mate verbonden met financiën en economie.

Het thema welvaart en schaarste tekent zich begin januari 2016 scherp af wanneer Mercurius retrograde gaat.
Tijdens iedere Mercurius retrogradeperiode kan verlies optreden door onachtzaamheid met bezittingen. Zorg er voor dat officiële documenten, geld of sieraden op een veilige plaats zijn, zoals een kluis.
De eerste Mercurius retrograde fase in januari 2016 is verbonden met het dynamische Pluto / Uranus vierkant. Deze ontwrichtende krachten botsen en ontmoedigen onze vooruitgang de gehele maand januari 2016.
Gelukkig zal februari 2016 door de ondersteunende en samenwerkende krachten van Mars in Schorpioen en Jupiter met Noordermaansknoop in Maagd een betere economische maand zijn.

Jupiter gaat op 8 januari 2016 tot 8 mei 2016 retrograde.
We blijven tot die tijd door onduidelijke informatie in het duister tasten. Vanuit de overheid en media krijgen we een vertekend beeld over armoede, financiering van de gezondheidszorg, kwetsbare groepen waaronder daklozen, vluchtelingen, ouderen, mensen met psychische problemen en verslavingen en echte of vermeende bedreigingen van extremistische groepen.

Het jaar 2016 is over het algemeen een jaar waarin schaarste door de gevolgen van de klimaatverandering en het creëren van duurzame alternatieve methoden op economisch en maatschappelijk niveau een rol zullen spelen. In januari 2016 komt dit al sterk naar voren.
De Zon en Pluto in Steenbok worden in de eerste helft van januari 2016 uitgedaagd door Uranus in Ram.
Deze uitdaging zet de toon van de algemene sfeer van dit jaar.

De eerste tien dagen van januari 2016 zijn ondanks Mercurius retrograde de meest veelbelovende dagen. Vooral de economie zal profiteren van deze kleine opleving.
Venus in Boogschutter is lucratief voor uitgeverijen, boekhandels en schrijvers!
Venus gaat in 2016 niet retrograde en snelt dit jaar met gezinde spoed door de dierenriem. Venus heerst over Stier en Weegschaal. Deze twee tekens mogen zich in 2016 verheugen op welvaart, liefde en voorspoed.
Er worden nieuwe mogelijkheden ontdekt om de economie te stimuleren en te verbeteren. Samenwerking zal hierbij de verbindende factor zijn.

De Nieuwe Maan in Steenbok van 10 januari 2016 is intens verbonden met het Vierkant Uranus en Pluto dat in de afgelopen vijf jaren zoveel teweeg heeft gebracht in ons persoonlijk en maatschappelijk leven.
Onzekerheid over de toekomst voedt angst en dat wordt tijdens deze Nieuwe Maan extra versterkt door Mercurius retrograde.
Mercurius retrograde staat op 6 januari 2016 exact vierkant op Mars in Schorpioen.
De Zon is dan conjunct Pluto in Steenbok en vierkant Uranus.
Dit is een Nieuwe Maan met een dominante, dreigende, intimiderende, impulsieve, manipulatieve en aanvallende lading. Machtsstrijd door woordenstrijd.
Geld is de trigger.
Lees verder bij NIEUWS.

Met Zon in de eerste drie weken van januari 2016 in het Hoofdteken Steenbok zijn de verwachtingen voor het nieuwe jaar hoog gespannen om doelstellingen te bereiken en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.
De Zon in Steenbok is voorzichtig optimistisch, maar door de conjunctie met Pluto in Steenbok ziet het er naar uit dat oude problemen moeten worden aangepakt voordat er vooruitgang mogelijk is.
Januari 2016 is daarom gekleurd door soberheid en voorzichtigheid.

Vanaf half januari komt de kentering wanneer de Zon het teken Waterman betreedt vanaf 21 januari 2016. Het leven neemt een hoge vlucht.
Kennis, innovatie en betrouwbaarheid zijn de drie belangrijkste criteria voor het succes van een bedrijf.

Op 15 januari 2016 staat de retrograde Jupiter conjunct de Noordermaansknoop op 23º Maagd.
Dezelfde stand mag worden gezien als een collectieve wegwijzer naar de juiste richting. Dit conjunct zal zich herhalen op 21 juni 2016 om ons te herinneren op koers te blijven!
Neptunus blijft het hele jaar 2016 dicht in de buurt van de Zuidermaansknoop, het tegenoverliggende punt. Neptunus laat zien wat moeten worden losgelaten en wat niet meer werkt.

Op 18 januari 2016 vormt Venus een vierkant met de Noordermaansknoop in Maagd. Iedere keer dat een planeet een vierkant maakt met de Noordermaansknoop worden we aan ons collectieve jasje getrokken. Een vierkant kan worden gezien als een planetaire reminder, een kosmische tik op de vingers. Het is van het grootste belang dat we op een lijn blijven op de evolutionaire weg die we moeten gaan.
Verdeeldheid leidt tot ongelijkheid en oorlog.

De Volle Maan in Leeuw van 24 januari 2016 borduurt verder op het thema Macht en Geld van de vorige Nieuwe Maan.

Lees verder bij NIEUWS.

Vanaf 25 januari 2016 zet Mercurius zich weer in directe baan om de Zon, maar dat wil niet zeggen dat deze zich zomaar uit de greep van Pluto kan losmaken.
Mercurius is conjunct Pluto en vierkant Uranus in de tweede helft van januari 2016 en de eerste 4 dagen van februari 2016. Deze planetaire uitdaging wakkert de voortdurende controverse aan over de schending van onze privacy door de overheid en inlichtingendiensten. Tijdens deze periode is er een toename van cyberaanvallen en worden er door klokkenluiders en revolutionaire organisaties zoals Anonymous onthullingen gedaan over geheime missies en activiteiten van economische, politieke, militaire structuren en worden overheidssystemen gehackt.
noorder
De eerste maand van 2016 gaat moeizaam van start.
Echte substantiële groei en welvaart is mogelijk wanneer we bereid zijn om samen te werken.

In de komende maanden zal duidelijk worden of de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt genomen om de handen ineen te slaan.


Een inspirerende januari allemaal!