December 2016

December 2016

December 2016 gaat de boeken in als een significante maand van vele majeure planetaire aspecten. Al deze aspecten tezamen geven aan dat de wereld een historisch belangrijke tijd doormaakt.

Mars in Waterman vormt in de eerste week van december 2016 een semi-sextiel Pluto en Uranus. Dat betekent een dynamische en resultaatgerichte atmosfeer.
Ook al laat december 2016 hierdoor een veelbelovend begin zien, alles is niet wat het lijkt.

Aan het begin van december 2016 wordt echter al de invloed van Mercurius gevoeld die in de remmen gaat om vanaf 19 december 2016 op 15º Steenbok retrograde te gaan.
Al tijdens deze zogenaamde schaduwperiode krijgen we wereldwijd te maken met de bekende vertragingen in het verkeer, in het bedrijfsleven en problemen met de onderlinge communicatie.

En ook Jupiter in Weegschaal is flink op oorlogspad.
In de eerste week van december 2016 staat Jupiter in Weegschaal nog steeds gespannen op Pluto in Steenbok.
Dit vierkant tussen Jupiter en Pluto begon op 11 november 2016 en duurt tot 4 december 2016. Deze planetaire strijd markeert de wereldwijde maatschappelijke polarisatie.
Jupiter in Weegschaal vierkant Pluto in Steenbok beschrijft de onevenredige verdeling van de welvaart in de wereld en ook de strijd om maatschappelijke gerechtigheid in een wereld waar onrecht en ongelijkheid heerst. Als fundamentele beginselen niet kunnen worden gewaarborgd overheerst een gevoel van onveiligheid en daarmee de angst.
Angst is de voedingsbodem voor het populisme.
Religieuze dogma's of politieke manipulatie kunnen tot escalatie en extreme vormen van religieuze intolerantie en fanatisme leiden.
De diplomatieke intentie van Jupiter in Weegschaal kan niet opboksen tegen de transformerende kracht van Pluto in Steenbok. Deze invloedssfeer van het vierkant tussen Jupiter in Weegschaal en Pluto in Steenbok blijft tot na de Zomer van 2017 sterk aanwezig in de wereld.

Tussen 9 december 2016 en 11 maart 2017 staat Jupiter tegenover Uranus in Ram in de universele arena. Met deze oppositie wordt een dynamisch T-Vierkant gevormd tussen Jupiter, Uranus en Pluto.
Jupiter in Weegschaal oppositie Uranus in Ram beschrijft ook hier de maatschappelijke polarisatie en schreeuw om gerechtigheid. Een collectief ontwaken. Protest!
De gewone burger versus de politieke elite. Het “establishment”.
Steeds meer mensen zijn ontevreden over de gang van zaken en willen meer inspraak.
Maar omdat mensen niet gehoord worden, wint het populisme wereldwijd steeds meer terrein. Steeds meer mensen gaan varen op eigen kompas en willen hun eigen ontwikkelingsproces doormaken, vrij van dogma’s en opgelegde regels van hogerhand. Mensen willen voor zichzelf bepalen wat goed is en goed voelt. Wat rechtvaardig is of niet. Meer en meer mensen nemen daardoor het recht in eigen hand.
Al zovele jaren is er sprake van maatschappelijke, culturele, etnische en spirituele ongelijkheid, juridische dwalingen en onrechtvaardigheid. Mensen willen verandering.
Maar in plaats van verandering, lijkt het steeds erger te worden. Natuurlijk moeten er regels zijn in deze samenleving. Waar mensen samenleven moet ook samen geleefd kunnen worden. Zonder regels is er chaos.
Jupiter daagt Uranus uit tot diepgaande hervormingen in het rechtssysteem. Alleen een rechtssysteem dat gebaseerd is op sociale gelijkheid kan leiden tot werkelijke gerechtigheid.
Van 18 december 2016 tot 5 januari 2017 is de opstandige invloed van Jupiter Oppositie Uranus sterk voelbaar in de wereld. Deze invloed wordt versterkt door het vierkant tussen Jupiter en Pluto. De planetaire oppositie tussen Jupiter in Weegschaal en Uranus in Ram zal zich tussen 19 september en 6 oktober 2017 nog een keer herhalen.

Van 7 december tot 17 december 2016 vindt de jaarlijkse Geminiden Meteoorregen plaats. De Geminiden Meteoorregen laat wel 120 veelkleurige meteoren per uur zien! Deze “vallende sterren” bestaan uit puin van de asteroïde 3200 Phaethon, die in 1982 werd ontdekt. De meeste “vallende sterren” vallen van 13 tot 14 december 2016. De Geminiden danken hun naam aan het sterrenbeeld Tweelingen, maar natuurlijk kunnen deze eigenwijze vallende sterren overal aan de hemel verschijnen.

Op haar reis door de dierenriem betreedt de schone Venus op 8 december 2016 het luchtige teken Waterman en blijft daar tot 3 januari 2017. Alles is mogelijk met Venus in Waterman, maar verwacht vooral het onverwachte! Venus in Waterman wil ‘vrij’ zijn in iedere vorm van verbintenis! Deze energie geeft een meer onafhankelijke energie en onderstreept de onrustige sfeer in de wereld deze maand.

Vanaf 10 december 2016 tot 13 januari 2017 mogen we ons verheugen op de planetaire dans tussen Saturnus in Boogschutter en Uranus in Ram. Deze ondersteunende energiestroom vindt maar eens in de 45 jaar plaats en mag worden gezien als planetaire pleister in deze roerige periode.
De heftigheid van Jupiter opposiet Uranus vierkant Pluto wordt hierdoor iets verzacht. Deze planetaire dans laat mogelijkheden zien om binnen de structuren onconventionele ideeën te manifesteren en positieve veranderingen aan te brengen!
Saturnus driehoek Uranus zorgt voor stabiliteit in de wereld. Een moment van rust en hoop in deze polarisende wereld.
Op 24 december 2016 is deze Vuurbrug exact op de as 20º Boogschutter/Ram, dus het belooft een bijzondere Kerstmis te worden.
Ook in 2017 zullen Saturnus en Uranus elkaar nog twee keer vinden. Dat zal zijn tussen 1 mei en 6 juni 2017 en een derde keer tussen 28 oktober en 26 november 2017.

De Volle Maan op 22º in Tweelingen op 14 december 2016 is de derde en laatste Supermaan dit jaar.
Lees meer over deze Volle Supermaan onder NIEUWS op deze website.

Vanaf 15 december 2016 “ontwaakt’ Uranus in Ram langzaam uit zijn jaarlijkse retrogradeslaap. Vanaf 29 december 2016 zet Uranus zich weer in directe beweging, maar het duurt nog tot 10 januari 2017 tot Uranus weer helemaal “op stoom” is.

Vanaf 19 december 2016 gaat Mercurius op 15º Steenbok voor de laatste keer dit jaar retrograde. Deze laatste retrogradeperiode dit jaar is tot begin 2017 en wordt sterk beïnvloed door Pluto in Steenbok.
Wanneer Mercurius op 19 december 2016 retrograde gaat, is deze bijna exact conjunct Pluto in Steenbok. Dit wijst op verborgen agenda's en geheime afspraken die tijdens en na deze retrogradeperiode opgehelderd gaan worden.
Het is die dag raadzaam om waakzaam te zijn bij zakelijke afspraken en bij het doen van investeringen. De rest van de maand draagt dezelfde energie, dus waakzaamheid blijft geboden!

Vanaf 20 december 2016 tot 28 januari 2017 zal Mars door de wateren van Vissen reizen.
De vurige Mars voelt zich absoluut niet thuis in het Rijk van Koning Neptunus. Onderdrukte gevoelens en boosheid komen tijdens deze periode aan de oppervlakte. Zelfvertrouwen en daadkrachtig handelen zijn niet vanzelfsprekend. Doordat er vanuit emoties wordt gehandeld is de sfeer onrustig kunnen de gemoederen hoog oplopen.
Het is goed mogelijk dat tijdens deze transit een aanslag plaatsvindt, want de onderdrukte energie van Mars zoekt zijn eigen weg.

Op woensdag 21 december 2016 bereikt de Maan haar Eerste Kwartierfase in het luchtteken Weegschaal.
Op deze bijzondere dag vindt het magische omslagpunt van de Winterzonnewende plaats.
Dit is de eerste dag van de Winter (winterzonnewende) op het noordelijk halfrond en de eerste dag van de Zomer (zomerzonnewende) op het zuidelijk halfrond.
Het Wintersolstitium valt op de kortste dag, wanneer de nacht op haar langst is.
Het is het feest van Yule, het feest van de hergeboorte van de Zon en de Terugkeer van het Licht.
Op de dag van de Winterzonnewende mogen we ons verheugen op de jaarlijkse Ursiden Meteorenregen in het sterrenbeeld Ursa Minor. Deze meteorenregen is afkomstig van de komeet Tuttle, die in 1790 werd ontdekt is jaarlijks van 17 tot 25 december te zien.

Op 24 december 2016 vormen Saturnus en Uranus op 20º Boogschutter/Ram een exacte Brug in het element Vuur. Met deze vurige verbinding kan het onmogelijke worden verwezenlijkt. Ideeën kunnen concreet worden gemaakt. Op het wereldtoneel vertaalt zich dit tot aan het einde van 2016 als een vreugdevolle stabiele periode waarin de handen ineengeslagen worden. Deze Vuurbrug wordt in mei/juni 2017 en oktober/november 2017 door retrogradewerking opnieuw geslagen.

Het weekeinde van Kerstmis 2016 is wel heel bijzonder te noemen.
Tijdens de dans van Saturnus en Uranus staat Jupiter op 20º in de Weegschaal.
Uranus staat precies tegenover Jupiter en dat komt zelden voor. De wijze oude Saturnus vervult hierbij de rol van “scheidsrechter” en staat Uranus en Jupiter bij met verzachtende aspecten. Kerstmis 2016 wordt hierdoor een onvergetelijke periode voor iedereen die in de geboortehoroscoop de ascendant, Zon, Maan of andere planeten op 20º in Ram, Weegschaal of Boogschutter heeft staan. Deze personen krijgen op hetzelfde moment te maken met enorme veranderingen en geweldige kansen. Maar vooral niet te vergeten wijze levenslessen. Deuren openen zich, maar worden ook gesloten.
Onderlinge verhoudingen in het maatschappelijk als in het persoonlijk leven worden geherstructureerd en kunnen wel 180 graden draaien.
Een kerstperiode van inzichten en doorbraken. Gebeurtenissen brengen inzichten waardoor alles verandert en deuren geopend worden die voorheen gesloten bleven. Alles kan op zijn kop komen te staan! Dus met deze kerstdagen mag je het onverwachte verwachten, dus hou daar rekening mee.
Het kosmische proces dat nu plaatsvindt is bedoeld om het verschil tussen wat echt en wat onecht is duidelijk te maken.
Als iets te mooi is gebleken om waar te zijn, wordt op een wonderlijke manier duidelijk gemaakt.

Jupiter schudt met deze oppositie de nog retrograde Uranus echt wakker. Vanaf 29 december 2016 vervolgt Uranus in Ram op 20º weer zijn directe baan om de Zon.
Het ochtendhumeur van Uranus kan echter leiden tot wereldwijde opstand.
In het openbaar worden heftige discussies gevoerd en worden radicale ideeën en nieuwe visies voor de toekomst gespuid.
Vanaf dit moment ontvouwt zich een periode die zal worden gekleurd door grote reorganisaties en stakingen. Deze periode duurt tot aan het begin van augustus 2017.
De directe Uranus in Ram heeft over het algemeen wel een positieve invloed op de technologische ontwikkelingen, luchtvaart, ruimtevaart en het elektriciteitsnet.

Jupiter en Uranus blijven elkaar tot september 2017 uitdagen. Vanaf eind maart 2017 tot begin augustus 2017 wordt de toon wat gematigd door de retrograde Jupiter, maar in september 2017 staat de weer direct lopende Jupiter in Weegschaal weer tegenover Uranus in Ram.
De roep tot humanitaire verandering is onomkeerbaar.
De oppositie Jupiter en de directe Uranus in Ram markeert een revolutionair aspect om het leven leefbaar te maken en te houden.
Het is genoeg geweest. Zowel in de wereld en in ons persoonlijke leven wordt naar een nieuw evenwicht gezocht.

Het einde van het jaar 2016 laat een hete planetaire soep zien waardoor we te maken krijgen met een explosieve sfeer met wereldwijd verhoogde kans op geweld en aanslagen.

Op 29 december 2016 valt de laatste Nieuwe Maan van 2016 op 7º in het aardeteken Steenbok.
Lees verder over deze bijzondere Nieuwe Maan onder NIEUWS op deze website.

Op 31 december 2016 slaan Mars en Neptunus van Vissen de handen ineen en vormen samen een harmonieuze conjunctie. Een verzachtende planetaire pleister zou je denken.
Deze samenstand heeft zeker creatieve potentie en ambiance en is geweldig voor kunstzinnige projecten, dans of artistieke vormen van expressie ….
Maar deze samenstand vervaagt echter ook de grenzen.
Mars wil grenzen overschrijden en Neptunus vindt alles wel goed.
In deze heftige periode zoeken velen troost in een zelf gecreëerde droomwereld of verliezen zichzelf in drank en drugs.
De combinatie Mars/Neptunus in Vissen kan ook leiden tot angst, dreiging, geweld, terrorisme, cyberaanvallen en besmettelijke ziekten en wateroverlast.
Deze conjunctie tussen Mars en Neptunus is op 1 januari 2017 op 9º Vissen exact.

Maar aan het eind van 2016 willen we vooral de illusie van samenzijn en eenheid beleven.

Ik wens jullie allemaal een enerverende decembermaand!