Augustus 2016

Astrologische voorspelling voor augustus 2016

De laatste maand van de Zomer van 2016 is in het algemeen een positieve en harmonieuze periode voor ons allemaal!

De dynamische Zon in Leeuw en de aardse aanwezigheid van Maagd zorgt voor een constructieve energie en vindingrijkheid in augustus 2016.

Augustus 2016 wordt gekleurd door het Veranderlijk T-Vierkant tussen Saturnus in Boogschutter, de Noordermaansknoop in Maagd en Neptunus in Vissen.

De planetaire hoofdrolspelers deze maand zijn de snelle Mercurius in Maagd en de rode strijder Mars in Boogschutter.

Mercurius, onze snelle boodschapper, gaat eind augustus 2016 voor de derde keer dit jaar retrograde. De zogenaamde schaduwperiode waarin Mercurius al ‘gas gaat terugnemen’ begint op 10 augustus 2016.

Augustus 2016 is het meest gunstig voor de Watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen, maar ook de Vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter mogen op de steun van Uranus in Ram rekenen. De luchttekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman mogen op de steun van Mercurius rekenen.
De aardetekens Stier, Maagd en Steenbok worden bijgestaan door de onwankelbare Saturnus in Boogschutter.

Augustus 2016 opent veelbelovend met een bruisende driehoek tussen Venus en Uranus.
De Zon in Leeuw vormt een constructieve driehoek met Saturnus in Boogschutter. Vandaag vieren we op het Noordelijk Halfrond het feest van Lammas of Lugnassadh. De tijd van oogst, overvloed en vervulling. De eerste tekenen van de Herfst worden al zichtbaar.

Ondanks de positieve stemming zijn er echter ook hobbels en obstakels.

De lieftallige Venus snelt deze maand wel door drie dierenriemtekens en dat kleurt augustus 2016.
Van 1 augustus tot 5 augustus 2016 nog door Leeuw, van 6 augustus tot 30 augustus door Maagd. En vanaf 31 augustus 2016 zal Venus haar eigen teken Weegschaal betreden.
De sterke, maar dubbelzinnige invloed van Venus heeft deze maand invloed op alle vormen van relaties, financiële markten en het bedrijfsleven. Bewandel deze maand het pad van de voorzichtigheid. Niets uitstellen, maar blijf wel waakzaam en voorzichtig bij de ondertekening van contracten. In alle vormen van relaties zijn er irritaties die voortkomen uit irrationele angsten.

Op 2 augustus 2016 is er een vurige Nieuwe Maan in Leeuw.

Lees verder bij NIEUWS.


Mars betreedt vanaf 3 augustus 2016 het Vuurteken Boogschutter. De rode strijder zal daar tot en met 27 september 2016 verblijven.

Vanaf 7 augustus 2016 wordt het T-Vierkant in Veranderlijke tekens gevormd tussen Mercurius op 10º Maagd, de Noordermaansknoop op 12º Maagd, Saturnus op 9º Boogschutter en Neptunus op 11º Vissen.

Op 8 augustus 2016 versterkt Venus in Maagd dit T-Vierkant met haar aanwezigheid en op 9 augustus 2016 smelt Mercurius op 12º Maagd samen met de Noordermaansknoop. Met deze stand worden de dingen duidelijk en wordt er gezegd waar het op staat.

De Perseiden meteorenregen is ieder jaar van 17 juli tot 24 augustus. Het hoogtepunt vindt plaats op 11, 12 en 13 augustus 2016. De bijzonder heldere meteorenregen in de constellatie Perseus is afkomstig van de Komeet Swift-Tuttle. Er vallen soms wel 60 meteoren per uur!

Op 12 augustus 2016 is er een oppositie tussen een stellium van Mercurius, Venus, de Noordermaansknoop en Jupiter in Maagd tegenover Cheiron in Vissen.
Dit aardse Stellium houdt wel tien dagen aan. Deze energie versterkt de tweedeling in de maatschappelijke verhoudingen. Het lijkt wel alsof alles in de wereld in twee kampen is verdeeld.
Tijdens deze periode moeten er beslissingen worden genomen. Gaan we voor eenheid of verdere polarisatie?
In deze periode zal er sprake zijn van schaarste, verlies, ziekte, maar ook van extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en aardbevingen.

Op 13 augustus 2016 zet Vadertje Saturnus zich op 9º Boogschutter weer krakend in beweging na een lange retrogradeperiode sinds 25 maart 2016, daarbij in de tweede helft van de maand aangevuurd door de rode strijder Mars!
Tijdens deze retrogradeperiode werden projecten, regels, voorschriften, plannen en ideeën van eind van 2015 getest, verbeterd, gecorrigeerd en aangepast. Besluiten van hogerhand zoals regeringen, instanties en rechterlijke macht worden doorgevoerd.
In de komende periode zien we herstructurering van thema’s die te maken hebben met de waarheid, de rechtspraak, het buitenland, het vluchtelingenvraagstuk, bewustzijnsontwikkeling en geloofssystemen.

De samenstand van de rode strijder Mars met Saturnus in Boogschutter in de tweede helft van augustus 2016 is het startsein van weer een periode waarin Saturnus en Neptunus de degens zullen kruisen. Mars reactiveert tussen 19 en 30 augustus 2016 dit exacte spanningsvierkant tussen Saturnus en Neptunus. Dit suggereert wereldwijde conflicten en religieus extremisme. Deze periode van verhoogde spanning valt tussen 29 augustus en 21 september 2016.
Mars conjunct Saturnus geeft droogte, branden, schaarste en tekorten. Zowel in de voedselvoorziening als op de financiële markten. Deze samenstand verhoogt de kans op een nieuwe wereldwijde recessie en extreme weersomstandigheden, geweld, tornado’s, aardbevingen, branden, oorlog en terreurdaden.
Mars en Saturnus vormen op 23 en 24 augustus 2016 een exacte conjunctie op 9º Boogschutter. Deze Mars-Saturnus conjunctie in Boogschutter heeft zich naast de vaste ster Antares geschaard en is met het blote oog in het zuidwesten waarneembaar.
De invloed van het T-Vierkant van Mars en Saturnus in Boogschutter, de Noordermaansknoop in Maagd en Neptunus in Vissen leidt tot schokkende onthullingen, valse vlag operaties, extreme vormen van mediamisleiding om de publieke opinie te manipuleren om oorlog te rechtvaardigen.
Mars verlaat Boogschutter op 27 september 2016

Op 18 augustus 2016 is er op 25º een Volle Maan in Waterman. Lees verder bij NIEUWS.

Mercurius vergezelt Jupiter van 20 augustus tot 9 september, dus ook tijdens de retrogradeperiode van Mercurius. En dat is een opsteker voor de wereldwijde economie dat het de komende tijd niet makkelijk zal krijgen.

Op 25 augustus 2016 is er een Veranderlijk Grootkruis of Grote Molen dat gevormd wordt door
de Zon en de Noordermaansknoop in Maagd, de Maan in Tweelingen, Neptunus in Vissen en Saturnus en Mars in Boogschutter. Er zal sprake zijn van verhoogde spanning in de wereld.

Op 27 en 28 augustus 2016 ligt Venus in de armen van de Grote Weldoener Jupiter. Deze koninklijke samenstand is met het blote oog laag aan de horizon waarneembaar en voelbaar. Een verzachtende en optimistische energie.

Op 29 en 30 augustus 2016 vormt de rode planeet Mars op 12º Boogschutter een T-Vierkant met de Noordermaansknoop op 12º Maagd en Neptunus in Vissen. Op 29 augustus 2016 smelt Mercurius samen met Venus in Maagd en verstevigen zo het uitdagende T-Vierkant.
Met deze planetaire patroon vragen we ons af waar we mee bezig zijn.
Demonstraties zijn te verwachten met deze samenstand.

Vanaf 30 augustus 2016 is Mercurius in Maagd retrograde tot en met 22 september 2016. Mercurius gaat over contracten, communicatie, onderwijs, het denken, waarneming, data en transport. Mercurius is de media, uitgeverijen, omroepen, podcasting, radio en TV.
Computers, auto's en technologie kunnen tijdens Mercurius retrograde schade oplopen.
Deze Mercurius retrogradeperiode in Maagd gaat ook over het beschermen en verbeteren van het milieu en ecologisch duurzaam gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.
Door de retrogradeperiode blijft Mercurius langer in Maagd, tot en met 7 oktober 2016. Een periode van evaluatie, herziening en rechtzetten van fouten uit het verleden.
Tijdens deze periode proberen mensen te muggenziften. Op de kleinste details wordt gelet. Dat komt voornamelijk omdat tijdens de lange retrogradeperiode van Mars dit voorjaar niet de beoogde resultaten zijn behaald of inspanningen voldoende zijn beloond. Het is nu of nooit!

We sluiten augustus 2016 af met Venus die op de laatste dag van de maand voor de komende drie weken haar eigen dierenriemteken Weegschaal betreedt.
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. We willen veel, maar weten niet wat we willen.

Allemaal een behouden maand augustus gewenst!