Jaarhoroscoop

Algemene Astrologische tendens voor alle dierenriemtekens 
Wat staat er te gebeuren in 2014 en hoe reflecteert zich dat in de trends rondom ons? 
 

Wordt 2014 een beter jaar?


Het vierkantsaspect tussen Pluto en Uranus zal ook dit jaar actueel zijn, het uitdagende Vierkant dat deze twee planetaire giganten met elkaar vormen zal in april en december dit jaar wederom exact zijn.
Zo Boven Zo Beneden …
Het spanningsconflict dat hoog boven onze Aarde wordt uitgevochten, dreunt op wereldniveau ook beneden bij ons op Aarde door. De tegenstelling tussen goed en kwaad tekent zich scherp af in 2014.
Pluto staat symbool voor Overgave en Transformatie en Uranus staat symbool voor Sociale Revolutie en Omwenteling.
Het effect van de planetaire strijd tussen Pluto en Uranus welke op Aarde sinds 2011 zoveel sociale onrust en geweld teweeg heeft gebracht en tot 2015 zal voortduren, zal dus ook dit jaar sterk aanwezig zijn.
Zeven maal vormen Pluto en Uranus een exact vierkant tijdens deze jaren. De vijfde samenstand zal zijn op 21 april en de zesde samenstand op 15 december 2014. De allerlaatste keer dat Pluto en Uranus exact de degens met elkaar zullen kruisen zal zijn op 17 maart 2015.
Zeven keer …. in vele tradities en geloven een heilig getal. Het getal zeven is het getal van Verandering. Echter, de verandering, de transformele bewustwording, dient vanuit ons ZELF te komen. Pluto en Uranus dagen de wereld uit …
Nu is het aan ons. In deze periode van Transformatie en Overgang wordt onze huidige maatschappij in de gelegenheid gesteld zich verder te transformeren.
Uranus in het Vuurteken Ram zorgt tot maart 2019 voor radicaal nieuwe ideeën voor de toekomst. Pluto breekt als het ware de beerput open en Uranus wil deze opruimen. Vernieuwing is het antwoord.
Pluto en Uranus bewegen zich verhoudingsgewijs zeer langzaam door de dierenriem, we spreken dan van generatieplaneten. In de loop van de zestiger jaren van de vorige eeuw, de periode van de sociale revolutie, stonden Pluto en Uranus in samenstand dicht bij elkaar in het teken Maagd. In deze generatie leeft een sterk vrijheidsverlangen, een drang om de wereld te veranderen. Deze generatie voelt zich wederom aangespoord om een nieuwe sociale revolutie te gaan ontketenen. De stand echter van Uranus in Ram stimuleert om ten koste van alles je eigen weg te volgen…

Het jaar 2014 is een Relatie jaar, nu we dit jaar te maken hebben met zowel een retrograde Mars als Venus!
Het jaar begint met een retrograde Venus in Steenbok, waardoor we tot 30 januari 2014 ons werk, carrière en levenspad even niet zo belangrijk vinden en geloven dat alles wel op zijn plaats zal vallen. Geen tijd om actie te ondernemen dus, wel een moment om onze relaties en alles wat voor jou van waarde is te evalueren.

Ieder jaar begint met een belofte aan onszelf…Nieuwjaar…een nieuwe start!
Op 1 januari 2014 is het Nieuwe Maan in Steenbok. Nieuwe Manen symboliseren een nieuw begin en met maar liefst vier planeten in Steenbok willen we met volle kracht vooruit, terwijl we eigenlijk de restanten van het vorige jaar moeten opruimen.
Met Mercurius in Steenbok kunnen we tot 11 januari rekening houden met herkauwen van onopgeloste kwesties met betrekking tot structuur en discipline, financiële middelen, volwassenheid en ouderdom. De Nieuwe Maan wil eerdere ondoordachte acties en voorstellen met betrekking tot organisaties en herstructurering in de publieke sector verlichten. Er zal gesproken worden over een herverdeling van publieke middelen, in het bijzonder gaat het over de pensioenvoorziening. Het zal echter moeilijk worden om tot overeenstemming te komen nu iedereen loodrecht tegenover elkaar lijkt te staan. Beslissingen vooral met betrekking tot de Zorg, worden rond de Volle Maan in Kreeft op 16 januari, bestreden of van tafel geveegd.
Door de invloed van de retrograde Venus en Jupiter zal vooruitgang niet echt aan de orde zijn.
Op 30 januari is het Nieuwe Maan in Waterman, de tweede Nieuwe Maan in januari. Deze Nieuwe Maan biedt het individu een ware duw in de rug om een prestatie neer te zetten. Er kan baanbrekend nieuws zijn vanuit de medische wereld, maar het is echter ook mogelijk dat we te maken krijgen met een uitbraak van een besmettelijke ziekte. Nu Jupiter tot maart retrograde is, zullen er initiatieven te over zijn, maar ontwikkeling hiervan laat nog even op zich wachten.
In de eerste helft van dit jaar zal dat vooral aan de orde zijn, in de tweede helft lijkt vooruitgang plaats te vinden, wanneer alle persoonlijke planeten in directe lijn lopen.
Medio juli 2014 komt pas de echte vooruitgang als Jupiter de Kreeft verlaat voor het Vurige Leeuw.

Op 31 januari komt Jupiter in Kreeft precies tegenover Pluto in Steenbok te staan. Obsessief gedrag en gepassioneerde onvoorwaardelijke liefde kunnen de bom onder menig relatie leggen.
Mars zal van 1 maart 2014 tot en met 19 mei 2014 retrograde in Weegschaal zijn. Tijdens deze periode zullen romantische verbindingen wederom worden verstoord, maar ook al wordt een relatie verbroken ziet het er naar uit dat vriendschap een rol zal blijven spelen.
Ongewone allianties worden samengebracht en brengen creatieve oplossingen.

Als Mercurius op 1 februari het teken Vissen betreedt, sluit deze zich aan bij de mysterieuze Neptunus en worden de dingen allemaal wat vager. Op 7 februari gaat Mercurius voor de eerste keer dit jaar retrograde en vanaf dat moment zal alcohol- en drugverslaving een prominente rol spelen in de media, evenals schandalen binnen gevangenissen, ziekenhuizen of zorginstellingen. Ook krijgen we te maken met overstromingen en chaotische omstandigheden op zee.
Vanaf 13 februari belandt de retrograde Mercurius in Waterman en dan krijgen we te maken met provocatie en grootschalige misverstanden, georganiseerde stakingen en rellen.

De Volle Maan in Leeuw op Valentijnsdag kan wel eens het einde inluiden van achterhaalde heersende elites en regimes.

Ook in 2014 vervolgt Saturnus zijn reis door het intense teken Schorpioen, een lange reis welke in oktober 2012 begon en eind december dit jaar zal eindigen. De periode van Saturnus in Schorpioen is voor ons op Aarde een tijd van loutering, afrekening en ontmaskering, een tijd waar binnen financiële en morele kwesties de onderste steen boven wordt gehaald. In 2008 begon de wereldwijde financiële crisis toen Pluto vierkant op Saturnus (bestaande structuren) kwam te staan.
De energieën van Pluto en Saturnus overheersen in 2014, temeer omdat deze planeten in wederzijdse receptie staan. Saturnus staat in Schorpioen, het teken van Pluto. Pluto staat in Steenbok, het teken van Saturnus. Met Saturnus in Schorpioen is financiële verantwoordelijkheid een groot item. Onder invloed van Saturnus in Schorpioen worden binnen het bank- en verzekeringswezen meer corruptie en fraude aan de dag gelegd.
Velen voelen zich op gebied van financiën afgeremd in hun vrijheidsdrang en privacy. Het tegenstrijdig karakter van Saturnus in Schorpioen zet aan tot crimineel en destructief gedrag.

In het voorjaar van 2014 zijn de financiële markten bijzonder kwetsbaar voor wanorde, ophef, crashes en algemene chaos en ontwrichting. De onderlinge strijd van Jupiter, Mars, Pluto en Uranus zorgt in het voorjaar van 2014 voor een grote escalatie van internationale militaire conflicten en onrust in de economische en financiële wereld.

Vanaf 8 december 2013 reist de rode planeet Mars door het Hoofdteken Weegschaal, waar deze tot 26 juli 2014 zal verblijven. In het teken Weegschaal vormt Mars samen met Pluto in Steenbok, Uranus in Ram en Jupiter in Kreeft, een uiterst krachtig en explosief planeetpatroon, een zogenaamde Grote Molen. Een heftig begin van 2014 dat een grote belofte tot nog meer veranderingen met zich meebrengt. Mars retrograde in Weegschaal is een sterkte indicator van oorlog of toename van de intensiteit van een voortdurende oorlog. Meestal verblijft Mars gemiddeld maar twee maanden in een teken, maar is door retrogradewerking maar liefst van 1 maart tot 26 juli 2014 stationair in Weegschaal! Tijdens deze periode wordt de strijd aangegaan met betrekking tot bestaande conflicten. Er vindt er strijd plaats met geliefden, strijd met toezeggingen en wordt er minder voor anderen in de bres gesprongen.
Een uitdagende periode waarin op wereldwijd niveau de militaire dreiging vooral in het Midden-Oosten groot zal zijn.

De maand Maart begint en eindigt met een Nieuwe Maan.
De Volle Maan in het analytische Maagd brengt verandering in de manier hoe dienstverlenende bedrijven zijn georganiseerd. Bureaucratie wordt ingeperkt en de nadruk wordt op intuïtieve empathie gelegd.
Hoewel Maart door een retrograde Mars en Saturnus ondanks alle inspanningen geplaagd wordt door tegenslagen, zit er toch verandering in de lucht naarmate de maand op zijn eind gaat lopen. Veranderingen krijgen vorm wanneer de Zon het Lentepunt Ram betreedt op 21 maart 2014.

De beste dagen dit jaar vinden plaats op en rond de maansverduistering in Weegschaal op 15 april 2014, 25 september 2014 door de Driehoek in Vuur tussen Jupiter in Leeuw en Uranus in Ram en de eerste twee weken van oktober 2014.
Op 8 oktober vindt er een Maansverduistering plaats in Ram en dan worden omstandigheden door de conjunctie met Uranus extra spannend.
Moeilijke en uitdagende dagen zijn 25 april en vooral 29 april door de Zonsverduistering in Stier.
Vanaf 20 april 2014 krijgen we een herhaling van Jupiter in Kreeft tegenover Pluto in Steenbok. Het T-vierkant dat Jupiter in Kreeft vormt met Uranus in Ram is vrijwel exact met Uranus vierkant Pluto … Dit alles zal op 21 april het hoogtepunt bereiken. Mars in Weegschaal completeert het geheel op 23 april. Pluto, Uranus, Jupiter en Mars staan die dag allemaal op 13 º in de Hoofdtekens. De Grote Molen is een heel explosief planeetpatroon. Het is vergelijkbaar met de Maansverduistering van 18 oktober 2013 op 15 º Ram. De zaken staan op scherp met deze stand en hierop voortbordurend wordt 23 april de gevaarlijkste dag van 2014 .
Tot half mei blijft de spanning in de wereld op velerlei fronten voelbaar aanwezig.
Op 21 mei 2014 komt het vertrouwen terug wanneer Mars weer direct gaat lopen.
De wereld om ons heen ziet er een beetje helderder uit en er wordt naar een nieuw evenwicht gezocht met een productieve en winstgevende Jupiter driehoek Saturnus op 24 mei . We moeten verantwoordelijk zijn voor ons eigen lot en niet vertrouwen op regeringen die wel voor stabiliteit en veiligheid voor onze toekomst zorgen. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons!
De invloed van de Waterdriehoek die in 2013 werd gevormd door Jupiter in Kreeft, Neptunus in Vissen en Saturnus in Schorpioen zal energetisch tot medio 2014 voortduren. Dit zal tijdelijk tot meer vertrouwen leiden binnen economische en politieke systemen, wat leidt tot een kleine economische opleving. Een beetje herstel van de economie en wat meer vertrouwen, maar het grote herstel blijft uit.
Mocht herstel plaatsvinden, zal dit niet langer duren tot medio 2014. Een verbetering zal gevolgd worden door een scherpe daling in de loop van 2014 en later.

Het eerste halfjaar van 2014 is een periode van tegengestelde energieën waarin het moeilijk zal zijn om vooruitgang te boeken, niet alleen in je persoonlijk leven, maar ook in de wereld om ons heen. Het lijkt net alsof je vastzit in een bepaald patroon en niet weet welke kant je op moet gaan. Alle actie die je onderneemt resulteert in weinig of geen zichtbare resultaten. Zowel op persoonlijk als collectief gebied worden we geconfronteerd met zaken die niet langer kunnen worden genegeerd en dienen te worden aangepakt. De verwachting bestaat ook dit jaar dat meer bedrijven faillissement moeten aanvragen, mensen in de schuldsanering belanden en de werkeloosheid verder zal stijgen.

In de eerste helft van 2014 wordt door de invloed van Jupiter in Kreeft de nadruk gelegd op alles wat met huis en haard, familie, moeder en emoties te maken heeft. Mocht je beroep te maken hebben met alles wat met Kreeft verbonden is, dan mag je hier een duidelijke opleving op creatief en intellectueel gebied zien. Er worden oplossingen gevonden in de gezinsproblematiek en zaken uit het verleden. Het geloof zal onder het voetlicht worden gelegd. Ook zien we hervormingen binnen de zorg, sociale dienst en thuis- en gezinszorgorganisaties.
Met Jupiter in Kreeft profiteren de Watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen van meer kansen op het gebied van sociale activiteiten, reizen, romantiek of het leren van een nieuwe taal. Het is zelfs mogelijk om zich in het buitenland te vestigen als het werk dat vereist.
Vanaf 17 Juli 2014 zal Jupiter zijn reis door de dierenriem verder vervolgen door het Vuurteken Leeuw. Tot 11 augustus 2015 worden zaken als liefde, creativiteit, zelfontwikkeling, kinderen en plezier maken extra belangrijk.
Vanaf 8 december 2014 zal Jupiter in Leeuw retrograde zijn. Een retrogradeplaneet zorgt voor evaluatie, verwarring, vertraging en misverstanden. Retrograde planeten zetten de rem op het leven, maar deze zijn bedoeld als een kosmische adempauze, een mogelijkheid om zaken uit het verleden op te lossen om zo voorbereidingen te treffen voor komende veranderingen. Jupiter is verboden met reizen, rechtspraak, religie, overzeese transacties en hoger onderwijs. Binnen deze gebieden zijn dan in de laatste maand van 2014 frustraties en uitdagingen te verwachten.

Ook in de natuur bij ons op Aarde is veel natuurgeweld te verwachten. Jupiter, de planeet van Groter en Meer, staat tot en met 16 juli 2014 in het Waterteken Kreeft en met deze invloed zijn overstromingen en stortregens te verwachten in Europa en Azie, voornamelijk Japan en de Fillipijnen lopen gevaar. Aardbevingen ook in Japan, maar ook in Europa, denk dan aan Italie, Turkije en Bulgarije. Aardbevingen en overstromingen komen voor op de meest onverwachte plekken op aarde, terwijl weerpatronen zich op meest grillige manier laten zien.
Neptunus in Vissen zorgt voor de komende 14 jaar voor meer overstromingsgevaar, tsunami's en overtollig water, vooral in de kustgebieden. Extreme weerpatronen, die van zeer koud naar zeer warm verschuiven. Er staat ons een extreem lange en koude Winter te wachten. Er gaan ook problemen ontstaan met de watervoorziening, kwaliteit van het water en vervuiling.

Velen hebben door Neptunus in Vissen moeite om onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid … De invloed van de sociale media, virtual reality en computergames dragen bij aan meer geweld in onze steden.
Over het algemeen zal 2014 een jaar zijn van voortdurende wereldwijde crisis met meer onlusten en demonstraties. Een jaar van hoge werkeloosheid en lagere beurswinsten ook koersmanipulatie. We krijgen te maken met stijgende voedsel en olieprijzen en problemen met de stroomvoorziening. Alternatieve energiebronnen,  zoals windmolens zonneenergiecentrales en waterstofenergiecentrales winnen steeds meer terrein.
Ondanks de crisis zullen sommige ondernemingen groeien, vooral op medisch gebied en voedingsindustrie. Nieuw voedseltechnologie en nieuwe soorten restaurants, meer kennis van voeding, dieetvormen en gezondheidsproducten. De focus wordt gelegd op biologisch geteelde voeding en het behoud  daarvan.  Waterzuiveringstechnieken worden verder geavanceerd. Ook in de beveiliging van gebouwen is een groeiende markt te verwachten. Er komen nieuwe vormen van verslaggeving. Traditionele kranten zullen steeds meer terrein verliezen om plaats te maken voor de groeiende rol van de sociale media.

Neptunus bevindt zich nog aan het begin van het eigen teken Vissen, welke symbool staat voor fantasie, dromen, mystiek en illusie. Voor wie werkzaam is in de geestelijke gezondheidswereld of wie zich bezighoud met het uitvoeren van psychisch onderzoek, is 2014 een geweldig mooi jaar waarin nieuwe technieken worden ontwikkeld, waarbij de invloed van de paranormale wereld en andere bewustzijnsniveaus verder worden onderzocht. De vraag zal stijgen naar alternatieve geneeskunst en naar alternatieve therapieën. Neptunus in Vissen kan ook een aura van schijnbare rust werpen over situaties die aandacht vereisen. Mensen kunnen een fatalistisch gevoel krijgen, een 'we zien wel' gevoel en hun zaken liever aan anderen over te laten. Met Neptunus in Vissen groeit de hunkering naar een rustiger en vreedzaam bestaan en sommigen gaan echt hun droom waarmaken. Er gaan groepen ontstaan die samenkomen om anderen te helpen en elkaar te steunen, zoals we al in de zestiger jaren hebben gezien, een moderne hippieachtige beweging. Nu de prijzen verder zullen stijgen en inkomens verder zullen dalen gaan we meer initiatieven tonen om onderlinge ruilhandel mogelijk te maken, eigen groenten kweken, eigen crèches opzetten en handel of diensten verlenen teneinde te kunnen verbinden, werken en delen.

Temidden van het tumultueuze planetaire kringloop van ons zonnestelsel staan wij als bewoners van de Aarde. We willen allemaal vooruitkijken, we willen van werk, relaties en locatie veranderen, maar worden naar achteren getrokken, risico's vermijdend en uitstellend. Het zal een enorme inspanning worden om los te breken van oude, destructieve gewoontepatronen en een doorstart te maken naar een nieuw en onzeker, maar gelukkiger leven. Oude structuren werken niet meer en steeds meer wordt oude grond onder je voeten weggebroken. Het oude behoort definitief tot het verleden… Je kan gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid ervaren, maar probeer sterk te zijn en te beseffen dat de reden dat dit allemaal gebeurt te maken heeft met het feit dat jijzelf onbewust meer voor jezelf wil in dit leven. De oude relaties waarin je niet gelukkig bent of was, de baan die je niet wil of wilde, het ontbreken van een doel of richting in je leven. Dit alles moet of moest veranderen om je het gevoel te geven van jouw waardevolle bestemming op Aarde.
Dit jaar krijg je de kans om door te groeien naar een hogere trilling, maar dan moet je wel het oude loslaten en vertrouwen hebben op het nieuwe en onbekende.

De tweede helft van het jaar staat, in de aanloop naar december, in het teken van grote veranderingen.
December eindigt, zoals het Nieuwjaar begon, met een Nieuwe Maan in Steenbok, maar deze keer is deze in het teken van een veelbelovende transformatie.
Saturnus verlaat net voor de Kerstdagen het intense Schorpioen om tot december 2017 te verblijven in het filosofische Boogschutter. Al met al zal 2015 met een heel andere toon beginnen als dit jaar.

Er zijn economen die een opleving van de economie voorspellen. Die optimistische voorspelling leeft onder invloed van de Grote Waterdriehoek, maar dit is slechts van korte tijd. We moeten niet te snel denken dat de crisis grotendeels achter ons ligt en dat we vol vertrouwen kunnen investeren in de toekomst.
De sterke plaatsing van Uranus in Ram zal ons ook in de komende 6 jaar leren dat we rekening moeten houden dat alleen het onverwachte te verwachten is. Grote schommelingen en onzekerheid maakt het voor de ondernemer niet makkelijk te ondernemen. Er liggen kansen. Je kan een fortuin maken, maar ook verliezen. De sleutel voor 2014 zal ondanks alles de boodschap van mededogen en liefde zijn voor mensen die samenkomen en door alle veranderingen heen elkaar helpen en bijstaan.
We kunnen ervoor kiezen om van 2014 een plezierig en vreugdevol jaar te maken of we kunnen het nog moeilijker maken voor onszelf en voor anderen. De keuze is aan ons.
Laten we samenwerken in plaats van tegenwerken.
Laten we verder denken dan we kunnen waarnemen om zo onze kennis en expertise te delen.
Laten we samen doorgroeien naar aan nieuwe en betere toekomst voor ons allemaal.


Marlies Goovers