Maandag, 11 februari 2019

Maandag, 11 februari 2019

Mercurius maakt vandaag de oversteek naar de stille wateren van Vissen!

Een stromende en inspirerende energie laat je de dingen achter de dingen zien, maar wil echter ook niet altijd de harde werkelijkheid zien of horen. Mercurius in Vissen maakt empathisch en kan goed luisteren, maar maakt ook afwezig en kan vergeetachtigheid in de hand werken. 

De Maan is conjunct Mars en Uranus in Ram versterkt de energie van een frisse nieuwe start, zet ons aan tot actie en wil nieuwe initiatieven ontplooien. Onder de invloed van Mercurius in Vissen kan deze energie wel leiden tot een afwachtende houding of wishful thinking.