Vrijdag, 3 augustus 2018

Vrijdag, 3 augustus 2018

De afnemende Maan in Ram vormt een driehoek met de retrograde Mercurius in Leeuw. Met deze verbinding weten we gevoelens onder woorden te brengen. Vandaag kan ons nieuws ter ore komen over familie of verleden.

Het evenwicht tussen gevoel en verstand leidt tot leerzame ontmoetingen! Gunstige dag voor de studie, schrijven of het voeren van een goed gesprek.