Zaterdag 20 februari 2016

Zaterdag 20 februari 2016

Vandaag betreedt de Zon het waterteken Vissen.

De Maan in het vurige rijk van Koning Leeuw bezit emotionele trots en waardigheid. Met deze Maan willen we aandacht, waardering en bewondering. De Maan is opposiet Venus en Mercurius in Waterman. In een rusteloze, prikkelbare en emotionele overgevoelige sfeer liggen gevoel en verstand niet op een lijn. Emotionele financiële en huiselijke overwegingen verhinderen een evenwichtig oordeel.