Vrijdag, 15 januari 2016

Vrijdag, 15 januari 2016

De Maan in Ram maakt energiek en spontaan!

De retrograde Mercurius is Driehoek Jupiter in Maagd. Deze verbinding maakt helder van geest en geeft een ruimdenkende en optimistische kijk op het leven! Goede dag voor het hoger onderwijs, politiek, rechtspraak en literaire wereld. Mooie dag voor de liefde, maar pas echter op met het doen van grote aankopen of het ondertekenen van contracten.