Vrijdag, 2 september 2016

Vrijdag, 2 september 2016

De invloed van de Zonsverduistering in Maagd van gisteren werkt ook vandaag door. Mercurius, de heerser van Maagd, staat naast Jupiter in Maagd. De sterke energie van gisteren zet zich voort in woord en daad. Een verstandelijke dag waarin met veel gepraat wordt. Gunstige dag voor aandachtig luisteren, studie, vergaderen en toespraken. Door de invloed van Jupiter wordt respect en erkenning geoogst.