Mei 2015 Dag voor Dag

Mei 2015

Vrijdag, 1 mei 2015
Vandaag en morgen staat de Maan in Weegschaal. De Maan in Weegschaal versterkt ons verlangen naar harmonie en samenwerking. De Maan vraagt ons de balans in ons leven te herstellen. Spreek vanuit je hart!
Deze Maan vraagt ook ons om los te laten wat we niet langer meer nodig hebben. Spreek de waarheid uit naar de ander, maar zeker ook uit naar jezelf.
De Maan is sextiel Saturnus in Boogschutter. Een dag van verantwoordelijkheden, ambitie en organisatievermogen.

Zaterdag 2 mei 2015
Vandaag betreedt Mercurius het eigen teken Tweelingen. De komende negen weken worden gekleurd met een heldere en scherpe geest van nieuwsgierigheid, openhartigheid en humor. Er is honger om te leren, te lezen, te schrijven en te communiceren helpt ons om onze grenzen te verleggen. Goede periode voor de handel en korte reisjes!
Deze energieke dag staat in het teken van de communicatie en recreatie. Het is makkelijk om je gedachten in op een levendige manier in woorden te vertalen.
De Maan in Weegschaal is sextiel Jupiter in Leeuw. Deze verbinding geeft naast succes, sociale en materiële voordelen.
De Maan is ook driehoek Venus in Tweelingen. In het licht van de liefde en het huwelijk is dit een heel goed aspect. In iedere vorm van partnerschap zijn we flexibel en meegaand. Het gevoel om liefde te delen is sterk.

Zondag 3 mei 2015
De Maan Schorpioen brengt een sterke energie met zich mee. Passie, sensualiteit, impulsiviteit, maar ook gewapende vrede en wraakzucht zijn vandaag en morgen aan de orde.

Maandag 4 mei 2015
Vandaag is het Volle Maan in Schorpioen. In een humeurige sfeer zijn we wat geïrriteerd door financiele geschillen. De Zon en de Maan staan vierkant op Jupiter in Leeuw. In een overdreven en opgeblazen sfeer kunnen verkeerde beslissingen genomen worden.
De intense emotionele energie van deze Volle Maan wordt verzacht door het sextiel met Pluto in Steenbok en de driehoek Neptunus in Vissen. Deze zet aan tot grote mogelijkheden, avontuur en reislust en geeft een goed inlevingsvermogen, fantasie en een uitstekend inzicht in de kunst.

Dinsdag 5 mei 2015
Op de drempel van Boogschutter vindt de Maan in Schorpioen Mars in Stier tegenover zich. Deze oppositie geeft een opgewonden stemming. Argumenten vliegen over en weer en mensen zijn gehaast. Vandaag is er in alle vormen van relaties een ruzieachtige sfeer.

Woensdag 6 mei 2015
De Zon in Stier vormt een harmonische Driehoek met Pluto in Steenbok. Deze verbinding tussen de Zon en Pluto geeft een sterke vitaliteit, energie en drive om grote dingen te bereiken.
De Maan is in Boogschutter en wakkert het vuur in ons aan.
Deze Maan vraagt ons om met een optimistische blik te kijken naar het positieve om ons heen, ook wanneer we door omstandigheden geconfronteerd worden met de duistere kanten van het leven.
De Boogschutter energie biedt je nu de gelegenheid om te zeggen wat er op je hart ligt. Maar de stemming is nogal onrustig en instabiel doordat Maan in Boogschutter tegenover Mercurius in Tweelingen staat. Deze oppositie geeft een scherpe geest, maar ons denken is wisselvallig, dus het is ook mogelijk dat we niet te nauw nemen met de waarheid.
De Maan in Boogschutter staat naast Saturnus in Boogschutter. Deze conjunctie kan leiden tot beperkingen, depressiviteit, melancholie, geslotenheid, koppigheid en onoprechtheid.
Het vierkant van de Maan met Neptunus in Vissen maakt daarnaast dromerig en geeft een passieve houding. Er kan sprake zijn van zelfbedrog, ijdele hoop, onbalans en overgevoeligheid.

Donderdag 7 mei 2015
De Maan in Boogschutter vormt een Driehoek in Vuur met Uranus in Ram en Jupiter in Leeuw. Een succesvolle en gunstige verbinding! Het schenkt ons aandacht, overtuigingskracht, ambitie en een originele geest. We gaan onze eigen weg en zoeken naar nieuwe methoden.
De Maan staat ook tegenover Venus in Tweelingen. Met deze passionele oppositie wordt vanuit gevoelens gehandeld.

Vrijdag 8 mei 2015
Vandaag betreedt Venus het waterteken Kreeft. De komende vier weken worden gekleurd door ontvankelijkheid en gevoeligheid. In de liefde is er een sterke behoefte aan genegenheid.
De Maan in Steenbok is echter ambitieus, nuchter, vastberaden en bedachtzaam. Eerst goed nadenken voordat tot actie wordt overgegaan.
De Maan in Steenbok laat ons op een praktische manier alle aspecten van het leven op één rijtje te zetten en geen beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op emotionele beweegredenen.
De Maan is ook vierkant met Pluto in Steenbok. Dit vierkant kan leiden tot emotionele gemoedstoestanden en ernstige remmingen en depressie.
De oppositie met Uranus in Ram maakt excentriek, eigenzinnig, fanatiek, prikkelbaar en humeurig.
De Maan in Steenbok is sextiel Neptunus in Vissen. Dit verzachtende sextiel geeft een sterke verbeelding, artistieke vermogens, inzicht in de kunst, gevoeligheid en een goed inlevingsvermogen.

Zaterdag 9 mei 2015
De Zon in Stier is Driehoek met de Maan in Steenbok. Deze harmonische stand van Zon en Maan brengt ons geluk in het algemeen, succes, gezondheid en welzijn, vitaliteit, harmonie met familie en de partner.
De Maan in Steenbok is ook Driehoek met Mars in Stier. Deze harmonische Driehoek geeft ons grote wilskracht en de moed om besluitvaardig te handelen, oprechtheid en openhartigheid.
De Maan is echter vierkant Uranus in Ram. Ondanks de harmonische sfeer kan de stemming omslaan en kunnen we eigenzinnig, fanatiek, excentriek, prikkelbaar en humeurig zijn.
De Maan in Steenbok is conjunct Pluto in Steenbok. Deze samenstand kan leiden tot depressie, impulsiviteit, uitbarstingen en zelftoegeeflijkheid.

Zondag, 10 mei 2015
Mercurius in Tweelingen is Vierkant met Neptunus in Vissen. Deze gespannen verhouding kan fantasierijk, maar ook onpraktisch, dromerig, weifelend, onbetrouwbaar, emotioneel onevenwichtig zijn. Met deze energie zijn we gemakkelijk beïnvloedbaar.
De Maan treedt vandaag vanuit Steenbok het teken Waterman binnen. De energie van de Maan in Waterman laat je verder kijken dan je vertrouwde wereldje. Ze laat je dingen vanuit een ander perspectief zien, biedt je antwoorden op zaken die je anders ontgaan.
Deze energie maakt je vrij om je eigen unieke zelf te zijn. Verwacht daarbij het onverwachte!
Deze Maan vraagt ons om de losse eindjes aan elkaar te knopen en datgene te doen om innerlijke rust en vrede in onszelf te vinden.
De Maan staat tegenover Jupiter in Leeuw. Deze oppositie kan leiden tot opstandigheid waar wet en gezag in het geding zijn.

Maandag, 11 mei 2015
Vandaag is het Laatste Kwartier in Waterman. Deze fase van de Maan kan problemen in de familie, gezondheidsproblemen, problemen op het werk, problemen met het andere geslacht en publieke meningsverschillen veroorzaken.
De Maan in Waterman is sextiel Uranus in Ram. Deze positieve verbinding geeft overtuigingskracht, ambitie, een originele geest, groot verlangen om te reizen en vindingrijkheid. We willen daarbij onze eigen weg gaan.

Dinsdag, 12 mei 2015
De Maan betreedt het teken Vissen. De Maan in Vissen brengt de energie naar binnen, maakt ons gevoelig en dromerig.
Vandaag is de Maan conjunct Neptunus in Vissen. De samenstand van de Maan en Neptunus kan overgevoelig, dromerig, passief, zenuwachtig en onevenwichtig zijn.
De Maan in Vissen is Vierkant Saturnus in Boogschutter. Dit Vierkant betekent beperkingen, een depressieve stemming, ontevredenheid, koppigheid en onoprechtheid.
De Driehoek van de Maan in Vissen met Venus in Kreeft verzacht deze hypergevoelige energie en haar liefdevolle, flexibele en meegaande energie is vooral gunstig voor de liefde en vaste verbintenissen.

Woensdag, 13 mei 2015
Vandaag betreedt Mars het teken Tweelingen. Tot 24 juni 2015 heerst een scherpe geest en willen we alles bespreekbaar maken. We zijn leergierig, vaardig, vrolijk, soms sarcastisch, inventief en behendig. We hebben de neiging om (te) snelle beslissingen te nemen.
De Zon in Stier is sextiel Maan in Vissen. De communicatie tussen het mannelijke en vrouwelijke principe verloopt aangenaam. Op het werk is er een sfeer van saamhorigheid en gelijkwaardigheid.
De Maan in Vissen is sextiel Pluto in Steenbok. Het sextiel tussen de Maan en Pluto wekt onze zin voor avontuur en het verlangen om te reizen.
De Maan is echter vierkant Mercurius in Tweelingen. Met dit vierkant kan veel (denk)werk worden verzet, maar het maakt ook agressief en haastig. De goede intentie is er wel, maar deze kan niet constructief in daden worden omgezet. Gedachten zijn veranderlijk, dus met de waarheid wordt het niet al te nauw genomen.

Donderdag, 14 mei 2015
De Maan in het Vuurteken Ram.
Met deze stand heb je eerder last van hoofdpijn. Wees niet te hard of kritisch naar jezelf en naar anderen en drink veel water. Minder koffie en alcohol, mocht je snel last hebben van hoofdpijn.
Deze vurige Maan schenkt ons energie, een heldere geest, spontaniteit en geeft vertrouwen in eigen capaciteiten.
De Maan in Ram is Driehoek Saturnus in Boogschutter. Deze harmonische Driehoek in Vuur geeft ons een gevoel van verantwoordelijkheid, organisatorische vaardigheden en plichtsbesef. Ambitieuze doelstellingen worden nauwgezet nagestreefd.
Vandaag de Maan in Ram sextiel Mercurius in Tweelingen. Dit sextiel versterkt wilskracht, moed, ondernemingsgeest, besluitvaardig handelen, oprechtheid en openhartigheid.
Venus in Kreeft daagt de Maan in Ram uit. Sterke gevoelens vandaag. Remmingen in de liefde of andere vormen van relaties worden kunnen worden opgelost nu er vanuit gevoel wordt gehandeld.

Vrijdag, 15 mei 2015
De Maan in Ram is sextiel Mercurius in Tweelingen. Dit sextiel betekent een heldere geest, concentratievermogen, gevatte repliek en goed inzicht. Het denken en handelen is praktisch gericht. Met dit sextiel staan we open voor nieuwe dingen.
Jupiter in Leeuw kan het ook goed vinden met de Maan in Ram. Deze gunstige Driehoek leidt tot succes!
Helaas is er ook een keerzijde aan deze dag. De Maan staat naast Uranus in Ram. Deze conjunctie kan een gebrek aan innerlijke balans, onredelijkheid en extremisme veroorzaken.
Mars in Tweelingen is opposiet Saturnus in Boogschutter. Deze tegenstelling tussen Mars en Saturnus maakt onstuimig, rebels, egoïstisch en ongeremd. Het ontbreekt aan diepgang en grondigheid.
De Maan in Ram is ook vierkant Pluto in Steenbok. Dit Vierkant kan remmingen en depressieve stemming veroorzaken.

Zaterdag 16 mei 2015
De Maan in Stier legt dit weekeinde de focus op geld en bezittingen. Beveiliging, afbakening en vastklampen aan het vertrouwde zijn belangrijk voor ons.
De Maan in Stier is sextiel Neptunus in Vissen. Dit sextiel geeft gevoeligheid en goed inlevingsvermogen. Een mooie stand voor alle vormen van kunst om met je artistieke talenten naar buiten te treden.
Venus kan het uitermate goed vinden met de Maan in Stier. Dit flexibele en meegaande sextiel is vooral gunstig met betrekking tot liefde en huwelijk.
Mercurius neemt inmiddels al wat gas terug om volgende week retrograde te gaan en dat gegeven werpt haar schaduw al wat vooruit.
Je merkt misschien al dat je computer langzamer werkt, er misverstanden optreden, er langs elkaar heen wordt gepraat en er uitstel van zaken is.

Zondag, 17 mei 2015
Vandaag is de Maan in Stier ook driehoek Pluto in Steenbok. Er hangt een sterk emotionele sfeer, maar deze is persoonlijk gericht.
Venus in Kreeft kan het goed vinden met Neptunus in Vissen. Deze Driehoek tussen Venus en Neptunus verzacht emoties en maakt ons gevoelig voor de kunst, schoonheid, muziek en de liefde.

Maandag, 18 mei 2015
Vandaag is het Nieuwe Maan op 26º in Stier. Gevoelens hebben de overhand. Relaties lopen harmonieus, waarbij de vrouwelijke kant benadrukt wordt. Meer over de Nieuwe Maan in Stier lees je bij NIEUWS.
De Maan staat echter tegenover Saturnus in Boogschutter. Deze oppositie kan leiden tot een ontevreden, onoprechte, gesloten, zwaarmoedige en melancholische stemming.
De Maan staat in Tweelingen en deze energie brengt denken en voelen in balans. Het schenkt ons helderheid om emotionele zaken vanuit een ander perspectief te zien.

Dinsdag, 19 mei 2015
Vandaag gaat Mercurius retrograde op 13º Tweelingen. Lees meer over Mercurius retrograde bij: NIEUWS
De Maan in Tweelingen maakt ons nieuwsgierig om op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen en indrukken. De Maan staat naast Mars in Tweelingen. Deze conjunctie geeft spanning en kan prikkelbaar, gewelddadig, maar ook gepassioneerd zijn.
De Maan in Tweelingen is ook sextiel Jupiter in Leeuw en Uranus in Ram. Dit is een zeer goede en succesvolle combinatie geeft overtuigingskracht, ambitie, een originele geest, verlangen om te reizen en vindingrijkheid.
De Maan in Tweelingen is vandaag conjunct Mercurius retrograde in Tweelingen, maar is ook vierkant op Neptunus in Vissen. Vandaag kun je beter niet met iets nieuws beginnen. Deze planetaire energie geeft een passieve houding, neiging tot zelfbedrog, disbalans, overgevoeligheid, nerveuze spanning en ijdele hoop. Het is beter om eerst goed na te denken voordat je een stap gaat zetten.

Woensdag, 20 mei 2015
Mercurius retrograde kan het vandaag niet zo goed vinden met Neptunus in Vissen. Hierdoor kan verkeerde informatie je op het verkeerde been zetten. Er kunnen leugens worden verteld, er kan sprake van bedrog zijn, maar wellicht is er sprake van zelfbedrog. Het lijkt allemaal mooier dan het is. En vaak is dat zo. Probeer vandaag objectief te zijn en jezelf niet mee te laten slepen in de waan van de dag.
De Maan staat nog in het communicatieve teken Tweelingen, maar maakt zich op om morgen haar eigen teken Kreeft binnen te treden.
De energie van ons Zijn wordt hiermee al wat rustiger, kalmer en bedachtzamer.
Deze Maan in het element Water maakt ons gevoeliger, meelevend, koesterend, laat ons geven en ontvangen. Ook sentimenteler en misschien wil je wel foto's van vroeger bekijken om herinneringen op te halen.
Deze Maan laat ons verlangen naar familie, de warmte van je huis en alles wat de ziel voedt en nodig heeft om een veilig gevoel te creëren.
Emoties horen bij het element Water, dat net als het Leven oneindig in beweging is.
Dat is de reden dat stemmingswisselingen op kunnen treden, het ene moment ben je up, dan ben je weer down. Laat jezelf niet teveel meeslepen en blijf bij jezelf, kijk naar wat IS en niet wat kan ZIJN, maak je niet te druk. Jezelf terugtrekken in rustige wateren, stel je open en laat je intuïtie de vrije loop...je krijgt dan vanuit jeZELF de antwoorden die je nodig hebt.

Donderdag, 21 mei 2015
Vandaag is de Maan haar eigen teken Kreeft binnengetreden en brengt hiermee de vrouwelijke elementen Aarde en Water met elkaar in verbinding.
De energie van de deze Maan vraagt ons om de diepe wateren van je innerlijk betreden, de diepe wateren van je emoties.
Met deze energie staan huis en thuis, vrede en veiligheid in de voorgrond.
De Maan in Kreeft is conjunct Venus in Kreeft. Vandaag is er een sterke behoefte aan genegenheid. Ook dit aspect ondersteunt het 'thuis’ gevoel, harmonieus gezinsleven en artistieke neigingen.
De harmonische Driehoek tussen de Maan en Neptunus maakt enthousiast en geeft ons een sterke verbeelding, een rijke fantasie en een groot optimisme dat tot onrealistische ideeën leiden kan. Een goed inlevingsvermogen en een uitstekend inzicht in de kunst.

Vrijdag, 22 mei 2015
De Zon betreedt vandaag het teken Tweelingen.
Met deze vrolijke en luchtige energie ligt de focus tot 21 juni 2015 op communicatie en uitwisseling. Het verhouden tot jezelf en tot de ander. De communicatie, die het ons mogelijk maakt binnen en buitenwereld met elkaar te verbinden. 
De communicatie, die ook boven en beneden met elkaar verbindt. Communicatie laat de wereld voor ons opengaan.
Er is echter een planetaire tegenstrijdigheid die deze in potentie vrolijke dag een andere wending kan geven. De Maan in Kreeft is opposiet Pluto in Steenbok. Deze tegenstelling kan tot grote stemmingswisselingen, remmingen, zelf toegeeflijkheid en depressie leiden.
Ook de Maan is vierkant Uranus in Ram. Deze energie maakt prikkelbaar en humeurig en wisselende stemmingen. Beter nu geen beslissingen nemen. Neem de tijd om alles goed te overdenken.
Venus in Kreeft oppositie Pluto in Steenbok. De behoefte aan genegenheid kan omslaan tot overmatige erotische verleiding, een immorele levensstijl, losbandigheid en wellust.

Zaterdag 23 mei, 2015
De Maan staat in Leeuw maakt dominant en zelfverzekerd. De Leeuw is het symbool van zelfexpressie! Als de Maan in Leeuw staat ben je meestal vol zelfvertrouwen en bruis je van het leven, maar in de komende dagen kan dat gevoel anders zijn. Door de invloed van Jupiter in Leeuw kun je alles meer overdrijven en de dingen groter maken dan ze in werkelijkheid zijn. Je kunt het gevoel hebben dat alles en iedereen je tegenwerkt. Volg je hart, vertrouw op je intuïtie en als je er niet zeker van bent van iets, neem dan nog geen beslissing.
Wel een geweldig weekeinde om uit te gaan, naar het theater, stadium of festival. Of gewoon een spetterend feest!
De Maan is sextiel met Mercurius en Mars in Tweelingen. Dit sextiel geeft ons grote wilskracht, moed, besluitvaardigheid, gevatheid, oprechtheid en openhartigheid.
Het enige vervelende aspect is dat de Zon in Tweelingen tegenover Saturnus in Boogschutter staat. Deze oppositie kan leiden tot onzekerheid en verlegenheid wanneer we maatschappelijk en professioneel naar buiten treden.

Zondag, 24 mei 2015
De Maan is conjunct Jupiter in Leeuw. De combinatie tussen de Maan en Jupiter kan leiden tot enorme financiële winsten en sociale successen. Helaas gaan we liever voor entertainment en gezelligheid waardoor kansen aan ons voorbij gaan. Ook zijn we geneigd alles te groter te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Een goede dag voor creatieve vormgeving en met je artistieke talenten naar buiten te treden.
De Maan is vandaag Driehoek Uranus in Ram. Deze Driehoek tussen de Maan en Uranus geeft overtuigingskracht, ambitie en een originele geest. Vandaag gaan we onze eigen weg en laten ons niet tegenhouden.

Maandag, 25 mei 2015
De Maan betreedt vandaag het teken Maagd. Deze Maan maakt productief, analytisch en kritisch. Met de energie van deze Maan kunnen we tot en met woensdag goed organiseren en alles goed overzien, maar we kunnen ons nodeloos zorgen maken over alledaagse dingen. Vandaag is het Eerste Kwartier of Halve Maan. Deze fase van de Maan kan leiden tot gezondheidsproblemen, problemen op het werk en problemen in de relatie en publieke meningsverschillen veroorzaken.
De Maan in Maagd is vierkant Saturnus in Boogschutter. Dit Vierkant betekent beperkingen, een depressieve stemming, ontevredenheid, koppigheid en onoprechtheid in relaties.
Venus in Kreeft staat gespannen op Uranus in Ram. Het Vierkant tussen Venus en Uranus maakt veeleisend in de liefde. Het leidt tot wisselende stemmingen, humeurigheid, gevoeligheid en jaloersheid. Het zal niet makkelijk zijn om te vergeven.
Mars in Tweelingen vormt vandaag en mogen een vierkant met Neptunus in Vissen. Een gespannen verhouding dat kan leiden tot zelftwijfel en ontmoediging, extremisme, escapisme en bedrog.

Dinsdag, 26 mei 2015
Mars in Tweelingen is Vierkant Neptunus in Vissen. Deze gespannen verhouding kan leiden tot zelftwijfel en ontmoediging, extremisme, escapisme en bedrog en geeft zich niet snel gewonnen ook al lijkt het een verloren zaak.
De Maan in Maagd staat tegenover Neptunus in Vissen. Deze tegenstelling maakt passief en onevenwichtig, overgevoelig, nerveus en instabiel.
Ook Mars en Mercurius in Tweelingen staan gespannen op de Maan. Dit maakt agressief en gehaast. De goede intentie is er wel, maar het lukt niet om deze constructief om te zetten. Onze gedachten zijn wisselvallig. Een leugentje om bestwil wordt al gauw verteld.
Gelukkig is de Maan Driehoek Pluto in Steenbok. Deze Driehoek zorgt dat emoties niet de overhand krijgen, maar het is allemaal wel eenzijdig gericht.

Woensdag, 27 mei 2015
De Maan in Maagd is sextiel Venus in Kreeft. Dit is een zeer goed aspect met betrekking tot liefde en huwelijk. In iedere vorm van relatie zijn we flexibel en meegaand.
De retrograde Mercurius is conjunct Mars in Tweelingen. Met dit aspect zijn we rusteloos en ongeduldig. Er zijn concentratieproblemen waardoor we moeite hebben om langere tijd met één ding bezig te zijn. We hebben moeite met luisteren en de ander uit te laten praten. Ook wordt er te snel een oordeel geveld.

Donderdag 28 mei 2015
De Maan staat vandaag en morgen in Weegschaal. De Weegschaal Maan versterkt ons verlangen naar harmonie, liefde en partnerschap.
De Maan is sextiel Saturnus in Boogschutter. Deze samenwerking brengt ons verantwoordelijkheidsgevoel en organisatorische vaardigheden. Ambitieuze doelstellingen worden serieus nagestreefd.
Zon in Tweelingen is Driehoek de Maan in Weegschaal. Een harmonieus aspect dat saamhorigheid, succes, gezondheid en welzijn belooft.
De Maan is ook Driehoek met de retrograde Mercurius en Mars in Tweelingen. Deze samenwerking geeft ons concentratievermogen, grote wilskracht, moed, besluitvaardigheid, humor, oprechtheid en openhartigheid.

Vrijdag, 29 mei 2015
Het goede nieuws? De Maan is sextiel Jupiter in Leeuw. Deze positieve handreiking is het potentieel voor succes en welvaart.
Het minder goede nieuws? De Maan in Weegschaal is Vierkant Pluto in Steenbok. Deze gespannen verhouding kan tot emotionele remming en depressie leiden waardoor goede kansen niet worden benut.
De retrograde Mercurius in Tweelingen is Vierkant Neptunus in Vissen. Dit maakt weliswaar fantasierijk, maar ook weifelend, onbetrouwbaar, emotioneel onevenwichtig en gemakkelijk beïnvloedbaar.
De Maan in Weegschaal staat tegenover Uranus in Ram. Met deze tegenstelling is de stemming wisselvallig, eigenzinnig, fanatiek, excentriek, prikkelbaar en humeurig.
Tenslotte is de Maan vierkant Venus in Kreeft. Er wordt vanuit sterke intuïtieve gevoelens gehandeld waardoor verkeerde beslissingen worden genomen.

Zaterdag 30 mei, 2015
De Maan is in Schorpioen. De Schorpioen Maan geeft ons een sterke energie. Passie, sensualiteit, impulsiviteit, maar ook gewapende vrede en wraakzucht bepalen deze dagen.
De Maan vormt vandaag een Driehoek met Neptunus in Vissen. De harmonische handreiking van de Maan en Neptunus geeft een sterke fantasie, goed inlevingsvermogen, enthousiasme en een uitstekend inzicht in de kunst.
De Zon in Tweelingen is conjunct Mercurius in Tweelingen. Deze combinatie geeft ons een sterke spirituele krachten, goede concentratie, een goed geheugen, retorische vaardigheden, begrip van kunst, taalvaardigheid en een interesse in de literatuur.

Zondag, 31 mei 2015
Op de laatste dag van mei 2015 is de Zon in Tweelingen Vierkant Neptunus in Vissen. Neptunus, de droomwereld en de Zon, de werkelijke wereld, vormen vandaag een spanningsvierkant. We bevinden ons in nevelen! Je kunt daardoor over minder energie beschikken of niet gemotiveerd zijn om maar iets te ondernemen. Geloof niet te snel wat je ziet of hoort. Pas op voor bedrog en laat je niet beïnvloeden, want vandaag zijn de dingen niet zoals ze zijn. Er zijn illusies, ijdele hoop en onwaarheid.
Je kun je wat uit het veld geslagen voelen of het idee hebben dat de wereld tegen je is. De Maan is in Schorpioen is sextiel Pluto in Steenbok. Met deze handreiking zijn we in voor avontuur en reizen. Ons emotionele leven is zeer uitgesproken.
Ook staat de Maan in Schorpioen Vierkant op Jupiter in Leeuw. Deze gespannen verhouding kan overdreven reacties geven. Als je dat voelt weet dan ook dat deze transit voorbij gaat en dat morgen een andere dag is. Het is belangrijk om een juiste balans te vinden tussen deze twee werelden. Grijp niet naar alcohol, drugs of andere zaken die je even alles doen vergeten, maar blijf bij jezelf. Wees eerlijk tegenover jezelf en anderen. 
Vertrouw op je intuïtie. Ga geen verplichtingen aan voordat je over meer duidelijkheid beschikt.

De verbinding van Mars en Pluto laat jou de komende dagen realiseren over hoe de veranderingen die jij vanuit je eigen innerlijke wereld maakt van invloed zijn op de wereld om jou heen. Veranderingen komen vanuit het ego en niet vanuit egoïsme. 
Deze krachtige transit kan leiden tot verdere innerlijke groei en nieuwe inzichten.