Maart 2015


Maart 2015

Dag voor dag

Zondag, 1 maart
Mercurius in Waterman is sextiel Uranus in Ram. Deze positieve handreiking maakt onze gedachten vooruitstrevend, origineel, onconventioneel en creatief! We weten de juiste woorden te vinden en ons flexibel aan te passen aan alle omstandigheden.

Maandag, 2 maart
De Maan is het teken Leeuw binnengetreden. Leeuw is het symbool van zelfexpressie, grootsheid, theater, maakt trots en is zelfverzekerd. Mercurius in Waterman staat tegenover Jupiter in Leeuw. Met deze oppositie zijn we geneigd meer te beloven dan kan worden waargemaakt. De tegengestelde energie van Mercurius en Jupiter laat ons geloven in droomkastelen en we zijn bereid er alles aan te doen om deze fantasie waar te maken.

Dinsdag, 3 maart
Jupiter in Leeuw is Driehoek met Uranus in Ram. Een dag van geweldige nieuwe mogelijkheden, vooral op het professionele gebied. Wellicht brengt deze dag goed nieuws over een baan of promotie, ook een goede dag voor een sollicitatie. De Maan heeft zich naast Jupiter in Leeuw geschaard. Een financieel gunstige planetaire samenstand! Je voelt je rijk ook al heb je niets dan een goede gezondheid en zin in het leven. Ook vergroot deze conjunctie succes bij ambitieuze en sociale aangelegenheden. Een feest, het theater, uitgaan, naar de kapper, het is de dag bij uitstek! De Maan is ook Driehoek met Uranus in Ram en dat geeft overtuigingskracht, ambitie en zelfstandigheid. Een goede dag om te gaan solliciteren! De Maan in Leeuw staat tegenover Mercurius in Waterman. De goede intentie is er wel vandaag, maar het blijft alleen maar bij woorden en beloften. Gedachten springen van de hak op de tak. De waarheid wordt niet helemaal verteld of nagekomen, dus wees voorzichtig met wat je zegt en wat je verteld wordt!

Woensdag 4 maart
De Maan in Maagd maakt productief, analytisch en kritisch. Vandaag tot en met vrijdag zijn productieve dagen waarbij het werk, gezondheid, dienstbaarheid en plicht op de voorgrond staan. Het vierkant dat de Maan met Saturnus in Boogschutter brengt echter depressies, koppigheid, onoprechtheid en ontevredenheid vooral in relaties. Jupiter in Leeuw is Driehoek met Uranus in Ram. Een dag van geweldige nieuwe mogelijkheden, vooral op het professionele gebied. Wellicht brengt deze dag goed nieuws over een baan of promotie, ook een goede dag voor een sollicitatie.

Donderdag, 5 maart
Het is Volle Maan in Maagd.
De Maan in Maagd staat tegenover Neptunus in Vissen. In een onbestemde, overgevoelige, dromerige, passieve en onevenwichtige sfeer worden eerder sprookjes op de mouw gespeld dan de waarheid verteld. De goede verstandhouding tussen Venus in Ram en Jupiter in Leeuw leidt tot een warme, vriendelijke en idealistische benadering. De vriendschap tussen de Maan in Pluto laat onze sentimentele natuur ontwaken. Venus staat echter dichtbij Uranus in Ram waardoor de gemoedstoestand zeer wisselend kan zijn. De fantasie vloeit rijkelijk en het groene monster dat jaloezie heet, kan in een relatie al gauw de kop opsteken. Het vierkant van Venus in Ram met Pluto in Steenbok daagt uit tot erotische uitspattingen en avontuurtjes.

Vrijdag, 6 maart
De Zon in Vissen is sextiel Pluto in Steenbok. Deze handreiking maakt sympathiek en geeft ons een sterke vitaliteit, energie, kracht en mogelijkheid om het onbereikbare te bereiken. Een verlangen naar eenheid en samenwerking.

Zaterdag 7 maart
De Maan is in Weegschaal versterkt het verlangen naar harmonie en vrede binnen alle vormen van relaties. Liefde en relaties vormen een belangrijk thema tot en met aanstaande maandag. De Maan is vandaag sextiel Saturnus in Boogschutter en dit vriendelijke gebaar voegt een dosis serieuze energie en verantwoordelijkheidsbesef toe aan deze dag. Ambitieuze doelstellingen worden met bedachtzaamheid en zorgvuldigheid nagestreefd.

Zondag, 8 maart
De Maan in Weegschaal is opposiet Venus, Mars en Uranus in Ram. Deze opstandige, maar ook passionele energie is prikkelbaar, humeurig, opgewonden, overspannen en leidt tot haastig gedrag en boze reacties. Er kunnen vandaag wisselende stemmingen zijn Ontsporingen en ruzies binnen alle vormen van relaties.

Maandag, 9 maart
De Maan in Weegschaal heeft vriendschap gesloten met Mercurius in Waterman. Vandaag schenkt deze Driehoek ons naast een goed verstandelijk en inzichtelijk vermogen, een grote dosis humor! Goede dag voor de studie en alle vormen van overleg.

Dinsdag, 10 maart
De Maan dompelt zich vandaag en morgen onder in de intense wateren van Schorpioen. De Maan in Schorpioen brengt ons de intense energie van passie en sensualiteit. Maar helaas ook dwingende aandacht, impulsiviteit en wraakzucht. De Maan in Schorpioen is vierkant met Jupiter in Leeuw. Deze uitdaging vergroot bestaande energieën en maakt opstandig tegen wet en gezag. Gelukkig is Mars in Ram driehoek met Jupiter in Leeuw en vervult onze harten met blijdschap, besluitvaardigheid en organisatorische vaardigheden. De Maan in Schorpioen is driehoek met Neptunus in Vissen. Deze kosmische handreiking schenkt ons fantasie, verbeeldingskracht, een goed inlevingsvermogen en kunstzinnig vermogen. Deze dag van tegengestelde energie kan dus een gouden randje krijgen!

Woensdag, 11 maart
Mars in Ram heeft zich naast Uranus in Ram geschaard. Deze combinatie maakt ons energiek en sterk. Bij het vervullen van onze doelen zijn we nauwelijks te stoppen. In een zeer onafhankelijke sfeer willen we de touwtjes in handen houden. We willen door niets en niemand worden beperkt. Regels worden met voeten getreden! Zowel de Zon als de Maan staan in Water. De Zon in Vissen kan het goed vinden met de Maan in Schorpioen. Deze positieve energie brengt geluk, succes, gezondheid en harmonie in alle vormen van relaties. Mars is ook vierkant op Pluto waardoor de dreiging toeneemt en geweld kan oplaaien.

Donderdag, 12 maart
Het kan vandaag een explosieve dag worden, vooral in het verkeer op de weg. Het geduld is ver te zoeken en zijn de lontjes extra kort. Ook vandaag staat Mars naast Uranus vierkant op Pluto waardoor er terreurdreiging en toename van geweld te verwachten is.
De Maan staat vandaag en morgen in het vuurteken Boogschutter. Deze energie maakt ons vurig, maar ook innerlijk onrustig. Moeder Maan wordt opgewacht door Saturnus in Boogschutter. Deze conjunctie kan naast tegenwerking en ontevredenheid ook een onbestemd depressief gevoel en melancholie veroorzaken. De Maan in Boogschutter is ook vierkant Neptunus in Vissen. Dit vierkant brengt een passieve houding, dromerigheid, neiging tot zelfbedrog, disbalans, nervositeit en overgevoeligheid. Mars is driehoek met Jupiter. Deze verbinding kan de geldmarkt in beroering brengen. Ook ligt de kerk of een religie onder vuur.

Vrijdag, 13 maart
De Maan is in haar Laatste Kwartier fase. Deze situatie kan tot problemen in de familie leiden, gezondheidsproblemen, problemen op het werk, problemen in de relatie en publieke meningsverschillen veroorzaken. De Maan in Boogschutter is Driehoek Venus in Ram. In het licht van de liefde en het huwelijk is dat is een goed aspect. Ons gevoel voor de liefde is sterk, we zijn flexibel en meegaand. De Maan in Boogschutter is driehoek met Mars in Ram. Deze actieve driehoek geeft ons wilskracht, moed, resoluut handelen, ondernemingsgeest, oprechtheid en openhartigheid.
De Maan in Boogschutter is driehoek Uranus in Ram. Deze kosmische handreiking van de Maan en Uranus schenkt ons overtuigingskracht, ambitie en originaliteit. We gaan hun eigen weg en zoeken naar nieuwe methoden.

Zaterdag, 14 maart
Vandaag gaat Saturnus tot begin augustus 2015 retrograde. Meer over deze retrogradebeweging van Saturnus is te lezen onder 'MAART 2015'.
Mercurius heeft Waterman verlaten en is vandaag de dromerige wateren van Vissen binnengetreden. Met Mercurius in Vissen wordt er instinctief gereageerd op mensen en situaties. Mercurius is Vissen is fantasierijk en ontvankelijk, maar verre van rationeel. Logica is ver te zoeken! De Maan in Steenbok is sextiel met Neptunus, de heerser van Vissen. Deze handreiking schenkt ons een rijke verbeelding, gevoeligheid en inlevingsvermogen. Een aspect van kunstzinnigheid, artistieke uitingen en muzikaliteit.

Zondag, 15 maart
De Maan in Steenbok is vierkant met Uranus in Ram. In dit weekeinde kan de sfeer eigenzinnig, uitzinnig, fanatiek, excentriek, prikkelbaar en humeurig zijn. Er zijn wisselende stemmingen, ontsporingen en extremiteiten. De Maan in Steenbok is ook conjunct Pluto in Steenbok. Deze samenstand kan leiden tot depressie, verslaving en genotzucht leiden. Gewelddadige uitbarstingen kunnen leiden tot impulsieve handelingen. De Maan in Steenbok is vierkant met Mars in Ram. Met dit uitdagende vierkant zijn de lontjes kort. Agressiviteit, ruzies en bedreigingen binnen relaties. Haastig en impulsief gedrag kan leiden tot ongelukken. Door de invloed van Mars vindt een politieke strijd plaats en kunnen rellen optreden.

Maandag, 16 maart
De Maan verblijft vandaag en morgen in het vrijheidslievende Waterman. Sociale betrokkenheid, vrijheid van meningsuiting en sociale problemen beïnvloeden ons dagelijks leven. De Maan in Waterman is sextiel met Saturnus in Boogschutter. Deze handreiking roept ons op om onze verantwoordelijkheid te nemen en onze organisatorische vaardigheden aan te wenden om doelstellingen na te streven en bestaande situaties in goede banen te leiden. Mercurius in Vissen is vierkant Saturnus in Boogschutter. Dit uitdagende vierkant tussen Mercurius en de retrograde Saturnus kan echter materialistisch, achterdochtig, haatdragend, twistziek en koppig maken waardoor deze dag een onverwachte wending krijgt.

Dinsdag, 17 maart
Vandaag vindt het zevende en laatste exacte vierkant tussen Uranus en Pluto plaats. Meer over deze intense gebeurtenis is te lezen onder 'MAART 2015’.
Deze explosieve sfeer wordt enigszins verzacht door de tussenkomst door de spirituele inhoud van de vaste ster Vega die ons de kracht geeft om de meest moeilijke uitdagingen te boven te komen.
Vega is de vaste ster die symbool staat voor alles wat met verkoop te maken heeft. Iedereen die werkzaam is in de reclamewereld of verkoop zal succes boeken, maar ook jezelf verkopen hoort bij deze energie. Denk aan een sollicitatiegesprek, aanzoek of een ruzie bijpraten. De tussenkomst van Vega geeft een steuntje in de rug.
De Maan in Waterman is opposiet met Jupiter in Leeuw. Deze tegengestelde energie leidt tot sociaal verzet tegen het gezag en de wettelijke macht. De Maan in Waterman is vandaag ook sextiel met Uranus in Ram. Deze energie geeft overtuigingskracht, ambitie, vindingrijkheid en de vastberadenheid om de dingen in goede banen te leiden. De verbinding tussen Mars en Saturnus kan echter leiden tot woede en verdriet, ongevallen en extreme omstandigheden.

Woensdag, 18 maart
Vandaag betreedt Venus haar eigen teken Stier.
De Maan in Vissen schenkt ons een verzachtende en gevoelige energie. De energie is vandaag naar binnen gekeerd. Dromen zijn veelbetekenend en expressief. Venus heeft het vurige Ram achter zich gelaten en is vandaag het aardeteken Stier binnengetreden. Met Venus in Stier benaderen we de ander instinctief. Het loont dan ook de moeite om tot 11 april 2015 een samenwerkingsverband aan te gaan. De Maan heeft zich met Mercurius naast Neptunus in Vissen geschaard. Een dromerige, overgevoelige, passieve en onevenwichtige sfeer. Met deze mystieke energie wil je het liefst op jezelf zijn en het aardse achterlaten en je laten meevoeren op een zwevend tapijt naar verre oorden. Mooie dag voor kunstzinnige uitingen, dichten en schrijven. De Maan is ook vierkant Saturnus in Boogschutter waardoor een melancholische stemming kan leiden tot ontevredenheid en onoprechtheid. In een relatie kunnen spanningen optreden wanneer het gevoel ontstaat beperkt te worden.

Donderdag, 19 maart
De Maan is nog steeds conjunct Mercurius in Vissen. Deze constellatie is een goed uitgangspunt en de basis om lopende zaken opnieuw te beoordelen, want we zijn mentaal alert en hebben een goed beoordelingsvermogen. Een goede voorbereiding leidt tot groot succes. De Maan in Vissen is sextiel met Pluto in Steenbok. Het sextiel tussen de Maan en Pluto wekt onze sentimentele aard en zin voor reizen, avontuur en extreme acties. Ons emotionele leven is zeer uitgesproken.

Vrijdag, 20 maart
Vandaag is het Nieuwe Maan in Vissen. Deze Nieuwe Maan is ook een zeer krachtige Zonsverduistering. Lees hierover in 'MAART 2015' of bij NIEUWS: 'De Zonsverduistering van 20 maart 2015'.

Zaterdag, 21 maart
De Zon betreedt het lenteteken Ram. Het astronomische begin van de Lente, de Lente-equinox, het begin van de Lente, het feest van Ostara, de godin van het stralende licht, groei en creatie. Een bijzonder krachtige periode waarin nieuwe energie tot constructieve veranderingen kan leiden in ons en in de wereld om ons heen.
De Maan in Ram transformeert ons in een bundel van energie en geeft ons vertrouwen in onze eigen capaciteiten.
Wij treden het leven spontaan en op een verantwoordelijke wijze tegemoet. De Maan in Ram vormt een mooie Driehoek met Saturnus in Boogschutter. Deze Driehoek geeft ons een gevoel van verantwoordelijkheid en schenkt ons organisatorische vaardigheden en plichtsbesef.
Ambitieuze doelstellingen worden met bedachtzaamheid nagestreefd. De Maan vormt ook met Jupiter in Leeuw een mooie Driehoek, zodat we mogen spreken van een Grote Driehoek in Vuur! Een zeer voorspoedige constellatie die tot materieel en sociaal succes leidt.
Helaas gooien Mars, Uranus in Ram en Pluto in Steenbok wat roet in het eten. Het gespannen Vierkant dat de Maan met Pluto vormt kan leiden tot ernstige innerlijke remmingen, depressie en genotzucht.
De samenstand van de Maan met Uranus en Mars kan leiden tot verhoogde passie, maar ook sterke innerlijke spanningen, een gebrek aan innerlijke balans, kwetsbaarheid, onredelijke standpunten en vreemde gewoonten in de relatie.

Zondag, 22 maart
De Maan in Stier heeft zich verenigd met Venus in haar eigen teken Stier. Vandaag is onze behoefte aan genegenheid zeer sterk. Over het algemeen is er een harmonieus gezinsleven. Vandaag is vooral geschikt voor artistieke uitingen, kunst, museumbezoek en schilderen, maar ook een terugkeer naar Moeder Natuur. Wandelen, tuinieren en genieten van het voorjaarszonnetje.

Maandag, 23 maart
De Maan in Stier staat vierkant op Jupiter in Leeuw vandaag. Dit uitdagende vierkant kan naast een gevoel van leegheid tot zelfoverschatting leiden. Er worden grote plannen gemaakt die niet tot uitvoer worden gebracht.
De Maan maakt vandaag een mooie Driehoek met Pluto in Steenbok. Deze aarde verbinding versterkt ons emotionele leven en laat onze sentimentele natuur ontwaken. De handreiking van de Maan naar Mercurius in Vissen zorgt voor goede verstandelijke vermogens en inzicht. Deze dag is geschikt voor studie en het maken van plannen.

Dinsdag, 24 maart
Venus in Stier is vandaag sextiel Neptunus in Vissen. Deze zachte verbinding geeft een verfijnde emotionele sfeer en gevoeligheid voor schoonheid, kunst en muziek.

Woensdag, 25 maart
De Zon in Ram is driehoek met Saturnus in Boogschutter. De driehoek tussen de Zon en Saturnus geeft ons continuïteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De Maan in Tweelingen geeft ons heldere geestelijke vermogens en maakt ons nieuwsgierig en responsief. Met deze Tweelingenenergie gaan we nieuwsgierig op zoek naar nieuwe ervaringen en indrukken. De Maan in Tweelingen staat echter precies tegenover Saturnus in Boogschutter. Deze tegengestelde energie kan de vrolijke stemming wat drukken. Er kan sprake zijn van pessimisme, onoprechtheid, koppigheid en ontevredenheid.
Gelukkig is de Maan sextiel met Jupiter in Leeuw en Uranus in Ram. Deze combinatie en de stand van de Zon in Ram schenkt ons de kracht om wegen te vinden om door te gaan! Met overtuigingskracht, ambitie, originaliteit en vindingrijkheid van dit sextiel is succes verzekerd!

Donderdag, 26 maart
De Maan in Tweelingen is sextiel met Mars in Ram. Dit sextiel geeft grote wilskracht en moed tot resoluut handelen. De Maan in Tweelingen is helaas vierkant Mercurius in Vissen. Met deze uitdagende energie heb je goede ideeën, maar het lukt je niet om deze tot uitvoer te brengen. Gedachten springen van de hak op de tak waardoor het moeilijk is om een belofte na te komen of de waarheid te vertellen.

Vrijdag, 27 maart
De Maan in Kreeft ondersteunt de ontwikkeling van de geneugten van het leven. Vandaag en morgen staat huis en thuis, vrede en veiligheid op de voorgrond. De Maan in Kreeft is in haar Eerste Kwartier fase. Deze Maanfase kan tot familie problemen, gezondheidsproblemen, problemen op het werk en relatieproblemen leiden en publieke meningsverschillen veroorzaken. De Maan vormt gelukkig een Driehoek met Neptunus in Vissen. Deze Driehoek schenkt ons een rijke fantasie, goed inlevingsvermogen en enthousiasme. Eventuele problemen worden met deze Driehoek overwonnen. Een mooie dag voor kunstuitingen, muziek en dans.

Zaterdag, 28 maart
De Maan in Kreeft staat vandaag tegenover Pluto in Steenbok. Dit verzet kan leiden ernstige remmingen in onze emotionele beleving en depressie. Genotzuchtig gedrag en losbandigheid kan leiden tot ziekte. De Maan in Kreeft is ook Vierkant Uranus in Ram. Vandaag heerst er ook een eigenzinnige, fanatieke, excentrieke, prikkelbare, wisselende en humeurige stemming die kan leiden tot ongelukken en opstandig gedrag.
De Maan in Kreeft is Vierkant Mars in Ram. Dit Vierkant maakt de lontjes kort, agressief en gehaast. In een relatie kan makkelijk ruzie ontstaan. Venus in Stier is Vierkant op Jupiter in Leeuw. Te hoog gestelde verlangens in liefdesrelaties eisen hun tol. Geldingsdrang en ontevredenheid kan leiden tot disharmonie binnen de relatie. Gelukkig biedt een mooie verbinding tussen de Maan, Mercurius en Venus uitkomst als er problemen zijn in een relatie. Deze verbinding schenkt het verstandelijk inzicht om flexibele oplossingen te vinden en te leren van fouten.

Zondag, 29 maart
De Maan is het vuurteken Leeuw binnengetreden. De Maan in Leeuw maakt dominant en zelfverzekerd. Aangezien de Leeuw het symbool van zelfexpressie is, is de energie naar buiten gekeerd. De Maan is Driehoek met Saturnus in Boogschutter. Deze Driehoek geeft ons een gevoel van verantwoordelijkheid, organisatorische vaardigheden en plichtsbesef. Ambitieuze doelstellingen worden met aandacht en bedachtzaamheid nagestreefd.

Maandag, 30 maart
De Zon in Ram is Driehoek de Maan in Leeuw. Deze samenstand brengt ons in het algemeen geluk, succes, gezondheid en welzijn. De Maan heeft zich naast Jupiter in Leeuw geschaard. Deze conjunctie kan leiden tot enorme financiële winsten en sociale successen. Naast deze ambitieuze energie is er ook een verlangen naar vermaak en gezelligheid.
Venus in Stier maakt een mooie verbinding met Pluto in Steenbok. De Driehoek tussen Venus en Pluto versterkt onze passie en geluk in de liefde. De Maan in Leeuw is echter ook vierkant met Venus in Stier. In een relatie kunnen grote spanningen zijn die te maken hebben met het tegemoetkomen van verlangens en behoeften.

Dinsdag, 31 maart
De Maan in Leeuw is Driehoek met Uranus in Ram. Deze Driehoek tussen de Maan en Uranus geeft ons overtuigingskracht, ambitie en een originele geest. We vervolgen onze eigen weg en zoeken naar nieuwe methodes om het leven te vergemakkelijken.