Vrijdag, 24 juli 2015

Vrijdag, 24 juli 2015


Vandaag treedt de Zon het Vuurteken Leeuw binnen. In de komende maand is iedereen die onder het teken Leeuw geboren is, jarig! Het teken Leeuw is energetisch verbonden met de Zon, liefde en het hart, creativiteit en kinderen, ook het innerlijk kind. Kinderen leven in het hier en nu en zijn een bron van inspiratie voor ons. Durf te leven en te handelen vanuit je hart, wees spontaan als een kind.
Vandaag bereikt de Maan haar Eerste Kwartier fase in het teken Schorpioen. Nu is de rechterhelft van de Maan zichtbaar. Het is een week voor de Volle Maan. Je voelt dat energie van de Maan toeneemt, dus dat geldt ook voor ons op Aarde.
De Maan in Schorpioen brengt een intense energie met zich mee. Deze energie kan passioneel en sensueel zijn, maar ook jaloersheid en impulsiviteit. Deze energie kan tot meningsverschillen leiden in het gezin, beroep en relaties. Het vierkant naar Mercurius in Leeuw laat zien dat de goede wil er is, maar dat het niet lukt om deze constructief in daden om te zetten. De waarheid wordt niet verteld, dus wees voorzichtig vandaag.